สมรรถนะที่ปรับปรุงดีขึ้นด้วยความน่าเชื่อถือของระบบ และให้ความสบายในระดับสูง

ทำความเข้าใจว่าทำไมอัตราการไหลที่ถูกต้องเสมอ และการประหยัดพลังงานปั๊มระดับสูงที่ด้านปฐมภูมิ จึงไม่ลดทอนความน่าเชื่อถือของระบบและความสบายลง

สำหรับหัวข้อนี้ เราจะแสดงให้เห็นว่า Grundfos Distributed Pumping system ช่วยเพิ่มสมรรถนะของระบบ HVAC และให้คุณมั่นใจในระบบได้อย่างไร นอกจากนี้ เรายังจะเห็นว่าความน่าเชื่อถือของระบบ และความสบายไม่ได้ลดทอนลงไปแต่ประการใด แต่ก่อนอื่น ให้เราเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมระบบ distributed pumping จึงมีความแตกต่าง ระบบ HVAC แบบทั่วไปถูกออกแบบ เพื่อการไหลสูงสุดที่โหลดสูงสุด ระบบจำนวนมากในทุกวันนี้ใช้งาน ในแบบการไหลปฐมภูมิแบบแปรผัน หรือไม่ก็เป็นแบบระบบน้ำเย็นปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ โดยวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ในการใช้งานปั๊ม คือการลดแรงดันลง ซึ่งวิธีนี้ทำให้แน่ใจได้ถึงความเร็วปั๊ม ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ Q และ H ด้วยระบบ Distributed Pumping นับเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด แม้ที่โหลดสูงสุด เราจะประหยัดพลังงานได้ เนื่องจากเรามีส่วนประกอบ ที่ทำให้แรงดันตกที่น้อยลง ซึ่งก็คือวาล์วควบคุมและปรับสมดุล แต่เมื่ออัตราการไหลลดลง แรงดันทั้งหมดในระบบก็จะลดลงเช่นกัน เนื่องจากการสูญเสียไดนามิก ในท่อลดลง ปั๊มปฐมภูมิปรับความเร็วรอบได้ถูกควบคุม ตามการวัดเซ็นเซอร์จาก เครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่อง และที่ท่อบายพาส เพื่อให้ได้อัตราการไหล ของเครื่องทำน้ำเย็นต่ำสุด นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับอัตราการไหลที่แท้จริงจาก distributed pumps ที่ด้านทุติยภูมิ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ถึงผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ที่ดีที่สุด และสภาพแวดล้อมการทำงาน เครื่องทำน้ำเย็นที่ดีที่สุด ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับ ระบบทั่วไปที่ปรับความเร็วรอบได้ และการควบคุมปั๊มที่ดีที่สุด เราจะยังคงเห็นการลดแรงดันที่สำคัญ ด้วยระบบ Distributed Pumping เนื่องจากโหลดลดลง และการลดแรงดัน ก็เท่ากับการประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ ระบบความเร็วคงที่แบบดั้งเดิม การประหยัดนั้นจะยิ่งสูงขึ้นด้วย โดยสรุปคือ ในระบบ distributed pumping: อัตราการไหลถูกต้องเสมอ ความเร็วปั๊มถูกปรับให้เป็นไปตาม โหลดของชุดอุปกรณ์ปลายทาง เมื่อไม่มีการไหลผ่านแบบบายพาส อัตราการไหลที่ด้านปฐมภูมิ และด้านทุติยภูมิจะเท่ากัน การประหยัดพลังงานปั๊มอยู่ที่ประมาณ 54 % เมื่อเปรียบเทียบกับแบบทั่วไป และไม่มีการสูบจ่ายน้ำเย็น ที่มากเกินไป ด้วย Grundfos Distributed Pumping คุณสามารถ: มั่นใจได้ถึงสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น ในระบบ HVAC ที่ติดตั้งและการทดสอบใช้งาน และ รู้ว่าความน่าเชื่อถือของระบบ และความสบาย ไม่ได้ลดลงเลย

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง