4 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

57 - การจัดการน้ำเสียด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ UNILIFT

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  4 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 4 พื้นฐาน

ช่องใบพัด (Free passage) ที่แนะนำสำหรับการใช้งานบำบัดน้ำเสียชุมชนมีค่าเท่าไร?

คำถาม  4 of 4 พื้นฐาน

น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดรวมถึงน้ำทิ้งจากห้องน้ำภายในอาคารที่มีของแข็งไม่เกิน 50 มม. ถูกนิยามไว้อย่างไรในโมดูลนี้

คำถาม  4 of 4 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  57 - การจัดการน้ำเสียด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ UNILIFT

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  57 - การจัดการน้ำเสียด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ UNILIFT test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ช่องใบพัด (Free passage) ที่แนะนำสำหรับการใช้งานบำบัดน้ำเสียชุมชนมีค่าเท่าไร?
A: ขั้นต่ำ 80 มม.
Correct
Q: ช่องใบพัด (Free passage) คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ
A: ช่องใบพัดใช้อธิบายขนาดอนุภาคหรือของแข็งที่สามารถผ่านได้อย่างอิสระทางระบบจัดการน้ำของปั๊ม และเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันในตัวปั๊ม
Correct
Q: น้ำทิ้งคืออะไร?
A: น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดจากอ่างล้างหน้า ฝักบัว ท่อระบายน้ำบนพื้น และน้ำจากเครื่องใช้ที่มีเส้นใยและของแข็งไม่เกิน 10 หรือ 35 มม.
Correct
Q: น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดรวมถึงน้ำทิ้งจากห้องน้ำภายในอาคารที่มีของแข็งไม่เกิน 50 มม. ถูกนิยามไว้อย่างไรในโมดูลนี้
A: เป็นน้ำโสโครก