ข้อดีของการทำงานด้วยชุดขับอินเวอร์เตอร์ ในปั๊มซับเมิร์ส

ค้นหาเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์และตัวกรองสัญญาณ (output filters) การเลือกใช้และวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

อินเวอร์เตอร์ (Variable Freq.Drives - VFD) สามารถใช้ร่วมกับปั๊มซับเมิร์ส ในการใช้งานและ การติดตั้งหลายอย่าง ในบทเรียนนี้ เราจะแสดง ตัวอย่างการใช้งานสองสามตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อินเวอร์เตอร์  (VFD) เรายังจะแนะนำให้คุณรู้จัก ประโยชน์ของตัวกรองสัญญาณ (output filters) มาเริ่มกันเลย พูดทั่ว ๆ ไป ข้อดีหลักๆ ของการใช้ อินเวอร์เตอร์ในปั๊มซับเมิร์ส - ช่วยให้คุณสามารถปรับควบคุม การติดตั้งของคุณได้ โดยไม่คำนึงว่าคุณต้องรักษา พารามิเตอร์ของปั๊มให้คงที่หรือไม่ โดยการปรับความเร็วรอบปั๊ม หรือปรับให้เข้ากับความต้องการ สูบจ่ายน้ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้ VFD นำมาซึ่งประโยชน์มากมาย มาดูตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างกัน ในเหมืองหรือไซต์งานก่อสร้าง มักมีความจำเป็นที่จะต้องลดระดับน้ำใต้ดิน และรักษาระดับให้คงที่ไว้ ระหว่างการก่อสร้างอาคาร  ถนน และอุโมงค์ เป็นต้น หรือเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือง ซึ่งสำเร็จได้ง่ายดาย ด้วย VFD นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ VFD กับระบบสูบจ่ายน้ำในบ้านพักอาศัยได้อีกด้วย ซึ่งน้ำที่ก๊อกน้ำจะถูกสูบโดยตรงจากบ่อน้ำ ไปยังก๊อกน้ำ ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายทั่วไป เพื่อลดปริมาณน้ำนิ่ง ในถังเก็บน้ำที่มีแรงดัน รวมทั้งรักษาแรงดันน้ำให้คงที่ เป็นอิสระจากความต้องการน้ำ ที่ผันแปรและสภาวะของบ่อ การใช้งานอีกอย่างที่เหมาะกับ VFD คือบ่อน้ำความร้อนใต้ดิน (geothermal wells) ที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ ให้คงที่สำหรับการใช้งานในอาคาร ซึ่งทำได้โดยการปรับอัตราการไหล ของปั๊มที่ส่งไปยังตัวแลกเปลี่ยนความร้อน จึงได้อัตราการไหลที่เหมาะสม ผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน การใช้งานในระบบสูบจ่ายน้ำ ความต้องการใช้น้ำมักแตกต่าง กันไปในระหว่างวันหรือปี เช่น ถ้าการใช้น้ำในฤดูร้อน สูงกว่าในฤดูหนาว คุณสามารถปรับควบคุมความเร็วรอบปั๊ม ตามความต้องการใช้น้ำได้ง่ายๆ การใช้งานอื่น ที่คุณต้องการให้ ปั๊มจ่ายน้ำแบบขึ้นๆ ลงๆ คือน้ำพุเต้นระบำ (dancing fountains) ซึ่งแรงดันน้ำ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ได้ความสูงของสายน้ำที่แตกต่างกัน สุดท้าย การปรับควบคุมการติดตั้งของคุณ ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากชั้นน้ำบาดาล ในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการทำเช่นนั้น ช่วยให้คุณสามารถสูบน้ำออกมาได้ ในปริมาณที่แน่นอนที่บ่อน้ำสามารถจ่ายให้ได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบ่อน้ำจะไม่เสียหาย จากการสูบน้ำมากเกินไป ตอนนี้ เราได้เรียนรู้ครอบคลุมบางการใช้งาน ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ VFD บ้างแล้ว ทีนี้ลองมาดูสิ่งที่คุณต้องระวัง คุณต้องทราบระหว่างกระบวนการการติดตั้ง ก่อนอื่น คุณต้องเลือกระบบให้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อต้องใช้งานร่วมกับ VFDs คุณต้องรู้ว่าการเพิ่มความเร็วรอบปั๊ม มีผลกระทบอย่างมาก กับขนาดกำลัง ของมอเตอร์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าความเร็วรอบเพิ่มเป็นสองเท่า อัตราการไหลก็เพิ่มเป็นสองเท่าด้วย - แรงดันเพิ่มขึ้นสี่เท่า และต้องการกำลังมอเตอร์เพิ่มขึ้นแปดเท่า ต่อไป เราจะให้ความสนใจ เฉพาะเรื่องการติดตั้ง โดยเจาะจงเป็นพิเศษที่ ตัวกรองสัญญาณ(output filters) ที่กรุนด์ฟอส - เราแนะนำให้ติดตั้งตัวกรองสัญญาณ ในการติดตั้งปั๊มซับเมิร์สของคุณ - หากแรงดันไฟฟ้า สุทธิเกิน 380 V หากแรงดันไฟฟ้าเกินขีดจำกัดนี้ สัญญาณสามารถทำความเสียหายต่อมอเตอร์ และทำให้อายุการใช้งานลดลงได้ ตัวกรองสัญญาณ (output filter)  ช่วยขจัดความเสี่ยงนั้นได้ ตัวกรองสัญญาณ (output filter) มีสามชนิด: Line choke, dV/dt และ sine wave โดยที่สองชนิดแรกเป็นข้อเสนอพื้นฐาน เราแนะนำให้ใช้ sine wave filter มาพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้น แนะนำให้ใช้ sine wave filter กับ อินเวอร์เตอร์ ที่ 380 โวลต์ หรือสูงกว่านั้น ในการติดตั้งปั๊มซับเมิร์สทั่วไป ร่วมกับ VFD อินเวอร์เตอร์จะส่งคลื่นรูปซายน์ ซ้อนทับด้วยสัญญาณรบกวน ด้วย sine wave filter  ที่เสริมเข้ามา อย่างไรก็ตาม สัญญาณรบกวนจะถูกแปลงเป็นสัญญาณคลื่น รูปเพียวซายน์ (pure sinusoidal signal) ซึ่งไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งาน มอเตอร์ของคุณเท่านั้น ยังช่วยให้สายไฟลงบ่อ (drop cables)ไม่ต้อง มีตัวหุ้มกันสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลงได้ด้วย สุดท้าย เรามาสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับสายไฟ ในการติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำ ในการติดตั้งปั๊มซับเมิร์สทั่วไป มีทั้งสายไฟแบบไม่มีตัวหุ้ม (unscreen) และ มีตัวหุ้มกันสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายไฟที่เดินจากแหล่งจ่ายไฟหลักไปยัง VFD ไม่มีตัวหุ้มกันสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็ก สายไฟที่เดินระหว่าง VFD และตัวกรองสัญญาณจะ มีตัวหุ้มกันสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสายไฟจากตัวกรองสัญญาณไปยังมอเตอร์ไม่มี ตัวหุ้มกันสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า นั่นคือข้อสรุป อินเวอร์เตอร์ (VFD) และ และตัวกรองสัญญาณ (output filters) ในการติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส เราไปที่ประเด็นหลักอีกครั้ง: การใช้ VFD นำมาซึ่งอรรถประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่คำนึงว่าคุณต้องรักษา พารามิเตอร์ของปั๊มให้คงที่หรือไม่ หรือปรับให้เข้ากับความต้องการ สูบจ่ายน้ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้ VFD มีประโยชน์ต่อ การใช้งานหลายอย่าง - รวมถึงการใช้งานกับระบบสูบจ่ายน้ำ ในบ้านพักอาศัย ในเหมือง และไซต์งานก่อสร้าง ท้ายที่สุด ตัวกรองสัญญาณ  (output filters) มีสามชนิด: โดยที่ sine wave filter เป็นโซลูชั่นที่แนะนำ มันจะช่วยยืดอายุการใช้งาน มอเตอร์และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง