นำพาอุตสาหกรรมน้ำอัดลมไปสู่ความยั่งยืน

อุตสาหกรรมน้ำอัดลมนั้นมีการแข่งขันสูง แต่เทคโนโลยี Grundfos นั้นหมายความว่า บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการของตน และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตามวิถีการทำงานของตนเอง

อุตสาหกรรมน้ำอัดลม เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น ก็ต้องเผชิญกับความรับผิดชอบ  และความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ต้องลดการใช้น้ำ  ผ่านทางการปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด และการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ  เราทุกคนสามารถช่วยดูแลรักษา ทรัพยากรน้ำของเราได้  ความเป็นไปได้ในการประหยัดสาธารณูปโภค  หรือกระบวนการขั้นทุติยภูมิในโรงงาน น้ำอัดลมนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน  ด้วยการปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ  และความยั่งยืน  ประโยชน์ที่เป็นไปได้นี้สามารถรับรู้ได้  ด้วยข้อเสนอของเราสำหรับการบำบัดน้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ  แนวทางดิจิทัลสำหรับการควบคุมอุณหภูมิ และบริการที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด  ในหน่วยการเรียนรู้นี้ เราจะไปดูที่ กระบวนการในโรงงานน้ำอัดลม  และดูว่ามีโอกาสอย่างไรสำหรับ:  การเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการผลิต ที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น และ  การหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็น และ การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทั้งหมด  แต่ก่อนอื่น เราไปดูกันที่ความท้าทายทั่วไป สำหรับการผลิตน้ำอัดลม:  ความต้องการน้ำอัดลมนั้นเกิดจาก จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  และระดับรายได้ที่สูงขึ้น  ผู้บริโภคเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น  ตั้งแต่ส่วนผสมไปจนถึงบรรจุภัณฑ์  ซึ่งหมายความว่าผู้จำหน่ายน้ำอัดลม ต้องทำอะไรบางอย่าง  และต้องสื่อสารในตลาดทั่วโลก ที่มีการแข่งขันกันขั้นรุนแรง  ในขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับความชอบ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  น้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการผลิตน้ำอัดลม และกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน  เพื่อให้ใช้น้ำในปริมาณน้อยในขณะที่ยังคง เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและความยั่งยืน  โรงงานต่างๆ สามารถปรับปรุงวิธีการใช้น้ำ เพื่อสาธารณูปโภคหรือกระบวนการทุติยภูมิได้  อุตสาหกรรมเครื่องดื่มหลักๆ มีการตั้งเป้าหมายดัชนีชี้วัด  ของปริมาณน้ำที่พวกเขาใช์ ต่อ 1 ลิตรในผลิตภัณฑ์  บริษัทเครื่องดื่มรายสำคัญแห่งหนึ่ง รายงานการใช้น้ำที่ 1.85 เฮกโตลิตร  ต่อผลิตภัณฑ์ในปี 2020  และบริษัทอีกแห่งหนึ่งได้ตั้งเป้าไว้ ในอนาคตต่อไปที่ 1.4 เฮกโตลิตร  การปรับปรุงกระบวนการของโรงงาน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจว่า  ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในกระบวนการ ที่ยั่งยืนจะทำได้ที่จุดไหน  แรงผลักดันในการลงทุนเหล่านี้ มักขึ้นอยู่กับ:  ข้อจำกัดด้านการบำบัดน้ำเสีย  ความจำเป็นในการลดต้นทุนการดำเนินงาน  และความยั่งยืนขององค์กร และ/หรือเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์  การปรับกระบวนการให้เหมาะที่สุด ที่ใช้พลังงานสูง  รวมถึงระบบทำความเย็นและ ทำความร้อนเชิงอุตสาหกรรม  ในทุกวงจรการผลิตโดยรวม  สาธารณูปโภคหรือกระบวนการทุติยภูมิ อย่างการชะล้างและทำความสะอาด  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหาร  แล้ว Grundfos จะช่วยได้อย่างไรบ้าง  เราอยู่ในสถานะที่สามารถสนับสนุน  การปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน ของโรงงานน้ำอัดลม  Grundfos ให้การมุ่งมั่น ในเรื่องของความยั่งยืน  ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ  ซึ่งโดยหลักคือ SDG 6 และ 13 ที่ มุ่งเน้นไปที่เรื่องน้ำและสภาพอากาศ  ได้รับการแนะนำจาก SDG 6 วัตถุประสงค์ของเรา คือการช่วยให้ผู้ใช้ของเราประหยัด  น้ำจืด 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรผ่านทาง ประสิทธิภาพและการบำบัดให้ได้ภายในปี 2030  เพื่อสนับสนุน SDG 13 เรามุ่งมั่นต่อ โครงการเป้าหมายที่อาศัยวิทยาศาสตร์  เพื่อมุ่งสู้เป้าหมาย Net-Zero หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยธุรกิจ  เพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้สูงสุดที่ 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2030  Grundfos ไม่เพียงแต่วางมาตรการไว้เพื่อ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเราเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงคาร์บอนแฮนด์พริ้นท์ด้วย  ซึ่งหมายถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของลูกค้าของเรา ซึ่งในกรณีนี้  คืออุตสากรรมน้ำอัดลม  ใน UN Global Compact CEO Water Mandate  มีบริษัทเครื่องดื่มอยู่ 37 แห่ง (จากทั้งหมด 196 แห่ง)  ที่มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการน้ำ  ซึ่งทำให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ที่ให้การมุ่งมั่นในเรื่องนี้  โดยบริษัทเหล่านี้ต้องรายงาน เกี่ยวกับการใช้น้ำของตน  และการปล่อยน้ำเสีย และทำให้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดภายในปี 2030  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการ  มุ่งสู่การผลิตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น  Grundfos ยังสามารถช่วยอุตสาหกรรมน้ำอัดลม ให้หลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็น  และปรับปรุงประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ทั้งหมดได้  วิศวกรที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านเทคนิค ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม  ต้องเผชิญกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง ภายใต้แรงกดดันที่สาหัสในด้านราคา  ดังนั้น การหลีกเลี่ยงต้นทุน การปรับกระบวนการให้เหมาะสม  ความยั่งยืน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จึงเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆ สำหรับการลงทุน  เนื่องจากผู้ผลิตน้ำอัดลมมีแนวโน้ม ที่จะกระจายศูนย์รวมออกไป  จึงมักมีการตัดสินใจลงทุนตามมาตรการ ”ต้นทุนที่หลีกเลี่ยง” อย่างรวดเร็ว  ซึ่งได้ประโยชน์ทันทีจาก การบำรุงรักษาที่ต่ำ  เวลาที่ใช้งานไม่ได้ต่ำ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ของอุปกรณ์ทั้งหมด  และความเหมาะสมสูงสุดของปั๊ม และระบบก็จะเห็นได้ชัดเจน  ดังนั้น อุตสาหกรรมน้ำอัดลม จึงต้องอาศัยคู่ค้าผู้ที่สามารถช่วย:  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเวลาที่ใช้งานได้  ลดต้นทุนความเป็นเจ้าของระบบโดยรวม และ  ทำให้มั่นใจถึงกระบวนการที่ยั่งยืน ผ่านทางการบำบัดน้ำ  การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำและ การจัดการน้ำให้เหมาะสมสูงสุด  การจัดหาแนวทางเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น  ต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลและชาญฉลาดขึ้น  E-pump จาก Grundfos เริ่มต้นด้วย ปั๊มแบบง่ายๆ ที่มาพร้อมกับ  ตัวปรับรอบความถี่ได้ในตัวหรือภายนอก  หรือ VFD สำหรับการใช้ปั๊ม แบบปรับความเร็วได้  ในการนี้ เราได้เพิ่มเซนเซอร์ อัลกอริทึม และการเชื่อมต่อ  เพื่อให้เป็นโซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจร  ซึ่งเราเรียกว่า Grundfos iSOLUTIONS  Grundfos iSOLUTIONS นั้นให้ แนวทางเฉพาะสำหรับการใช้งาน  ที่แปลงข้อมูลระบบให้เป็น ข้อมูลเชิงลึกและการปฏิบัติการ  ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความเรียบง่าย  และความสามารถในการคาดการณ์ได้  โดยเห็นตัวอย่างได้จากการสูบจ่าย  ที่ซึ่งสารเคมีจะถูกสูบจ่ายเข้าไปในน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำ  การสูบจ่ายนั้นใช้กันในงานเชิงอุตสาหกรรม ทั้งหมดซึ่งรวมถึงสาธารณูปโภคน้ำ  น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำและน้ำเสีย  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ อย่างการฆ่าเชื้อ การจ่ายสารเคมี และการกรอง  ด้วยปั๊มสูบจ่ายอัจฉริยะ บริษัทสามารถ ส่งเสริมข้อกำหนดการไหลไดนามิก  แบบแปรผันเพื่อให้สอดรับกับ ความต้องการใช้งานที่หลากหลาย  การลดต้นทุนการดำเนินงาน และ ทำให้การใช้สารเคมีเหมาะสมที่สุด  Grundfos สามารถเป็นคู่ค้าแบบจบในที่เดียว สำหรับความต้องการบำบัดน้ำอุตสาหกรรม  และทำงานร่วมกับผู้จัดทำระบบ OEM ของคุณ เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบมีความเหมาะสม  มีการใช้งานต่างๆ ที่ Grundfos มอบโซลูชันที่ไม่เหมือนใครให้  ผ่านทางผู้จัดทำระบบ OEM ซึ่งสามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการของคุณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: การควบคุมอุณหภูมิสำหรับ หอหล่อเย็นและระบบหม้อน้ำ  ซึ่งเราทำงานกับ OEM เครื่องทำความเย็นและ หม้อน้ำ และรวมเข้ากับโซลูชันอัจฉริยะของเรา  เพื่อมอบระบบที่เหมาะสมสูงสุดโดยรวม  ซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือ ปั๊มที่มีแรงดันคงที่สม่ำเสมอ  เพื่อจ่ายน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไปยังอุปกรณ์จำเพาะ  หรือทั่วเครือข่ายการทำความเย็นและความร้อน  ซึ่งทำได้ด้วย VFD ในตัว  คุณจึงสามารถประหยัดเนื้อที่ภายในเครื่อง ทำความเย็นจากการยึดติด VFD ภายนอก  โซลูชันอัจฉริยะอะไรอีกบ้างที่ Grundfos นำเสนอให้กับผู้ผลิตน้ำอัดลม  ในฐานะผู้จำหน่ายแบบครบวงจร เรามีปั๊มที่มี ประสิทธิภาพที่ใช้ระบบไฮดรอลิกมากที่สุด  โดยมีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันสำหรับ การใช้งานและกระบวนการ อย่างเช่น:  การสูบน้ำเข้า  การจ่ายน้ำเลี้ยงท่อไอน้ำ  การทำความเย็นเชิงอุตสาหกรรม  ระบบการชะล้าง  การบำบัดน้ำที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม  การบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ ในเชิงอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ Grundfos ยังสามารถมอบกิจกรรม ทางเคมีทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปรับค่า pH  การฆ่าเชื้อ สำหรับกระบวนการ Cleaning-in-Place (CIP)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม  เรานำเสนอบริการและโซลูชัน ที่หลากหลายและไม่เหมือนใคร  ที่แก้ปัญหาท้าทายที่ผู้ผลิต น้ำอัดลมต้องเผชิญ:  การควบคุมระบบที่ปรับปรุงดีขึ้น  การใช้พลังงานที่ลดลง และน้ำที่ลดลง  และการใช้สารเคมีสำหรับระบบ การชำระล้างขวดและกระป๋อง  การตรวจติดตามสภาพปั๊มเพื่อลดเวลา ที่ใช้การไม่ได้และหลีกเลี่ยงความเสียหาย  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว เพื่อการเชื่อมต่อมากขึ้น  ลดความต้องการตู้ควบคุม ภายนอกและการเดินสาย  ในสภาพแวดล้อมโรงงานที่ท้าทาย  ระบบเพิ่มแรงดันที่มีความเหมาะสมที่สุด และระบบจ่ายสารเคมี และ  การทำความสะอาดที่มีความเหมาะสมที่สุด และความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น  ในขณะที่ลดการใช้น้ำ พลังงาน และสารเคมี  นอกจากนี้ บริการในการปรับความเหมาะสม ที่หลากหลายของ Grundfos และ  ข้อตกลงในการให้คำปรึกษาจะทำการตรวจสอบ และวิเคราะห์ปั๊มและการทำงานของระบบ  ซึ่งจะบ่งชี้ถึงขอบเขตในการปรับปรุง  และช่วยให้โรงงานบรรลุประโยชน์ที่เป็นไปได้  เรามีการแสดงการตรวจสอบ และตรวจประเมินพลังงาน  ที่ซึ่งคุณจะได้ประโยชน์จากการอัปเกรด ให้เป็นโซลูชันที่ประหยัดพลังงาน  การตรวจติดตามแบบเรียลไทม์ ควบคุมจากระยะไกล การคาดการณ์ข้อผิดพลาดและการปรับระบบ  จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ของระบบของคุณ  และการตรวจติดตามสภาพจะให้ ข้อเสนอบริการเชิงคาดการณ์  ลดการบำรุงรักษาและ ลดเวลาที่เครื่องใช้การไม่ได้  เราช่วยอุตสาหกรรมน้ำอัดลม ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดวงจรชีวิต  มุ่งสู่การผลิตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น  ด้วยความหลากหลายของ ระบบและโซลูชันอัจฉริยะ  และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ด้านความยั่งยืนและทางวิทยาศาสตร์  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน Grundfos สนับสนุน  สาธารณูปโภคอย่างไร  หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมชั้นรอง  โปรดดูที่หลักสูตร ECADEMY สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ของเรา  

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 1
Completion time
Completion time: 12 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง