ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - ทำไมจึงมีประโยชน์มาก

ในขณะที่น้ำเดินทางผ่านไปยังชั้นต่าง ๆ ที่ใต้ผิวดิน น้ำก็จะได้รับการทำความสะอาดตามธรรมชาติ โดยผลจากการทำความสะอาดของแต่ละชั้นใต้ผิวดินนั้นขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยา ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen พูดคุยว่าทำไมน้ำบาดาลจึงตอบสนองต่อความต้องการหลัก ๆ ในชีวิตของพวกเราในหลายด้าน

น้ำบาดาลเป็นสิ่งสำคัญในหลาย ๆ ด้าน  

เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ของวัฏจักรน้ำ  ซึ่งเติมเต็มแม่น้ำและทะเลสาบ ด้วยน้ำจืด  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสัตว์ป่าและพืช  มันทำความสะอาดน้ำผิวดินของเรา ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ  มันสามารถเป็นกันชนที่สำคัญ สำหรับน้ำจืด  สำหรับมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลก ที่มีความต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้น  เมื่อน้ำซึมผ่าน ชั้นต่าง ๆ ใต้ผิวดิน  น้ำก็จะถูกกรองและทำความสะอาด โดยกระบวนการทางธรรมชาติ  กระบวนการทำความสะอาดนั้น มีหลายรูปแบบ  มีส่วนหนึ่งในเชิงกายภาพ ที่สารขนาดใหญ่จะถูกเหนี่ยวรั้งไว้  และสารประกอบอื่น ๆ อย่างเหล็กก็จะ ตกตะกอนและเกาะอยู่บนพื้นผิวหยาบ ๆ  นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นแบคทีเรีย  ที่ซึ่งแบคทีเรียหลายชนิดจะทำ ปฏิกิริยากับสารประกอบในน้ำ  แบคทีเรียบางชนิดจะทำปฏิกิริยากับ สารประกอบอินทรีย์ในน้ำ  และย่อยสลายเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายกว่า  ซึ่งท้ายที่สุด ก็จะจบลงด้วยการเป็น CO₂ บริสุทธิ์และน้ำ  กระบวนการทางเคมีและสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อการจัดวางองค์ประกอบของน้ำ  สภาวะขาดออกซิเจน ที่ซึ่งไม่มี ออกซิเจนในช่องว่างในดิน  จะมีประสิทธิภาพมากในการกำจัด แบคทีเรียที่เป็นอันตรายอย่างเชื้ออีโคไล  การทำความสะอาดนี้เริ่มตั้งแต่ในขณะที่ น้ำเข้าไปสู่พื้นดิน  แต่ประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ ชนิดของหิน ดิน และตะกอน  ที่น้ำนั้นไหลผ่านด้วย  สำหรับกิจกรรมทางแบคทีเรียที่มีผลต่อ การย่อยสลายของสารประกอบต่าง ๆ นั้น  เวลาคือปัจจัยสำคัญ  ยิ่งเวลายาวนานขึ้น การย่อยสลายก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้น  ซึ่งหมายความว่าการทำความสะอาด จะได้ผลน้อยกว่าสำหรับทรายหยาบ  ที่ซึ่งน้ำไหลผ่านได้รวดเร็ว มากกว่าในสิ่งที่เต็มไปด้วยดินเหนียว  ที่ซึ่งน้ำไหลผ่านได้ช้ามาก  ในลักษณะนี้ ชั้นที่เต็มไปด้วยดินเหนียวที่ตื้น  อาจปกป้องชั้นที่เป็นทราย ที่อุ้มน้ำที่อยู่ลึกกว่า  จากสารที่เป็นอันตราย ที่จะซึมลงไปจากผิวดินได้  ดังนั้น ชั้นต่าง ๆ ใต้ผิวดินทำความสะอาดน้ำ ทำให้น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่ปลอดภัยและล้ำค่า  นอกจากเป็นทรัพยากรสะอาดแล้ว น้ำบาดาลยังมีบทบาทในการจ่ายน้ำที่ทนทานด้วย  การจ่ายน้ำจากผิวดินมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในการชลประทานและน้ำดื่ม  แต่ก็มีความเสี่ยงที่น้ำจะแห้งเหือดไป ถ้าเรามีภัยแล้งที่ยาวนาน  อย่างที่เราเห็นเป็นตัวอย่างได้ชัด เมื่อไม่นานมานี้ในเมืองเคปทาวน์  อีกแง่หนึ่ง น้ำบาดาลนั้น ทำปฏิกิริยาอย่างช้า ๆ และในแบบที่ล่าช้า  ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนประจำปี  ซึ่งหมายความว่าน้ำบาดาลสามารถนำมาใช้ เป็นทรัพยากรที่ปลอดภัยสำหรับเป็นน้ำดื่ม  ในระหว่างฤดูแล้ง  ในพื้นที่ที่น้ำผิวดินมีบทบาทสำคัญ ต่อการจ่ายน้ำจืด  น้ำบาดาลสามารถเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเป็นกันชนในช่วงฤดูแล้ง  พูดง่าย ๆ ก็คือ: น้ำบาดาลนั้นสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับวัฏจักรน้ำในธรรมชาติ  อีกยังเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในบริบทนี้ น้ำบาดาลสามารถเป็น ทรัพยากรที่ยั่งยืนในถูมิภาคที่แห้งแล้งได้  

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน