ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลของเรา - น้ำบาดาลจะคงอยู่ที่นั่นตลอดไปหรือไม่

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลของเรามากเกินไปนั้นเป็นปัญหาใหญ่ โดยน้ำบาดาลจำนวนมากถูกใช้ไปในการชลประทานเพียงเพื่อให้ระเหยไปอีกครั้ง อีกการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก็ยังส่งผลต่อการมีอยู่ของน้ำบาดาลเช่นกัน ฟังศาสตราจารย์ Anders Vest Christiansen พูดคุยเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นกับการกักเก็บน้ำบาดาล

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มาก  

หากมีการจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะให้น้ำที่สะอาดและยั่งยืนได้  แต่ถ้าเราไม่ระวัง เราก็จะเสี่ยงที่จะทำให้ ทรัพยากรน้ำบาดาลสูญสิ้นไปหรือเป็นความหาย  ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา  น้ำบาดาลนั้นถูกเติมด้วย การตกตะกอนที่ซึมผ่านชั้นดินต่าง ๆ  โดยการเติมน้ำเข้านั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  แต่จำนวนและระยะเวลา ในการตกตะกอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่  

ซึ่งหมายความว่าในช่วงฤดูน้ำหลาก  ชั้นหินอุ้มน้ำจะถูกเติมน้ำ และระดับน้ำบาดาลก็จะสูงขึ้น  ในทำนองเดียวกัน ในฤดูแล้ง ระดับน้ำบาดาลก็จะลดลง  การปั๊มน้ำจะมีผลต่อความสมดุลนี้ แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในโลก  มีพื้นที่อยู่มากมาย สำหรับการสูบน้ำบาดาลที่ยั่งยืน  สมการนั้นง่ายมาก: ถ้าน้ำถูกสูบออกมามากกว่าน้ำที่เติม  ระดับน้ำบาดาลก็จะลดลง และชั้นหินอุ้มน้ำก็จะหมดไป  และการหมดไปที่ต่อเนื่อง ก็จะทำให้ชั้นหินอุ้มน้ำหมดไปในที่สุด  

น้ำบาดาลนั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๆ สองอย่างคือเป็นน้ำดื่มและการชลประทาน  ในหลายประเทศ การชลประทานนั้น คือส่วนที่ใหญ่มากอย่างเป็นที่สุด  น้ำบาดาลทางเลือกก็คือน้ำบนพื้นผิว จากแม่น้ำ ทะเลสาบ และเขื่อน  ซึ่งได้มาโดยไม่มีการทำให้สะอาดใด ๆ จากการตกตะกอน  ที่กรองผ่านชั้นดินในพื้นดิน  ในพื้นที่แห้งแล้งบางแห่ง การหมดไปของ น้ำบาดาลนั้นเกิดขึ้นหลายปีแล้ว  โดยระดับน้ำบาดาลนั้น ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  และผลที่ตามมาก็ไม่ใช่แค่เราต้อง สูบน้ำออกมาจากระดับที่ลึกกว่า  แต่เรายังต้องคอยดูการทรุดตัว ที่เกิดจากส่วนรองรับแรงดันที่ลดลง  ที่เกิดจากน้ำในระหว่างเม็ดดินหยาบ ๆ ด้วย  วิธีแก้ปัญหาการหมดไปของน้ำบาดาล อาจมีหลายรูปแบบ  ซึ่งวิธีที่ง่ายสุดก็คือ การสูบน้ำน้อยลง  บ่อยครั้งก็มักมีวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ อย่างการกระจายการโหลดบนชั้นหินอุ้มน้ำ  ด้วยการสร้างบ่อน้ำมากขึ้น และให้กระจายกันอยู่ในบริเวณที่กว้างขึ้น  วิธีอื่น ๆ ที่น่าจะใช้ได้ ก็คือการเติมน้ำเข้า  ในทางธรรมชาติ การเติมน้ำเข้านั้นมาจากการตกตะกอน  แต่การตกตะกอนก็อาจไม่เป็นระเบียบได้ ในช่วงหนึ่งปี  ซึ่งแล้วแต่ฤดูแล้งและฤดูฝน  

ในฤดูฝน จะมีน้ำฝนส่วนเกิน มากมายที่มาจากพื้นผิว  ผ่านทางแม่น้ำและกลับไปยังมหาสมุทร  เมื่อไม่นานมานี้ มีการทดลองหลายอย่าง  ที่ซึ่งน้ำส่วนเกินในฤดูฝน ถูกกักเก็บไว้ในอ่างน้ำและสระน้ำ  และปล่อยให้ซึมลงไปและ เติมน้ำลงไปในชั้นหินอุ้มน้ำได้  น้ำก็จะถูกเก็บไว้ในฤดูฝน และนำกลับมาใช้ซ้ำในฤดูแล้ง  น้ำบาดาลอยู่ที่นั่น มีการเติมน้ำอย่างต่อเนื่องจากการตกตะกอน  

ถ้าเรานำน้ำออกมาน้อยกว่า ที่เติมเข้าไป  น้ำบาดาลก็จะเป็น ทรัพยากรที่ปลอดภัยและยั่งยืน  สำหรับเป็นน้ำดื่ม ตลอดจนในการชลประทานด้วยเช่นกัน 

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน