การคาดการณ์อุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ

ดูบทนำสู่อุตุนิยมวิทยาและเรียนรู้วิธีการที่เราพยากรณ์สภาพอากาศ

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง