หลักการพื้นฐานของหยาดน้ำฟ้า

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของหยาดน้ำฟ้าและค้นหาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง