สภาพอากาศรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดของสาเหตุที่ทำให้โลกของเราประสบปัญหาเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง