6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันในระบบแบบแบ่งเป็นโซนถูกวางไว้ที่ไหน?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ระบบแบบแบ่งโซนต้องใช้วาล์วระบายแรงดันหรือไม่?
A: ไม่ได้
Correct
Q: วัตถุประสงค์ของการใช้วาล์วระบายแรงดันคืออะไร?
A: ใช้ลดแรงดันที่ชั้นล่างๆในระบบเพิ่มแรงดันเดี่ยว
Correct
Q: ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันในระบบแบบแบ่งเป็นโซนถูกวางไว้ที่ไหน?
A: ในชั้นใต้ดินของอาคาร
Correct
Q: เหตุใดถึงไม่ต้องใช้วาล์วระบายแรงดัน ในโซลูชั่นเพิ่มแรงดันที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด?
A: ไม่มีแรงดันที่มากเกินปกติในระบบ
Correct
Q: วัตถุประสงค์ของการใช้ปั๊มเพิ่มแรงดันคืออะไร?
A: เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ
Correct
Q: ข้อดีของปั๊มเพิ่มแรงดันที่มีระบบปรับความเร็วคืออะไร?
A: ปั๊มจะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติไปตามปริมาณการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาการใช้พลังงานให้ต่ำไว้เท่าที่จะทำได้