6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 6 ปานกลาง

3 ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันในระบบแบบแบ่งเป็นโซนถูกวางไว้ที่ไหน?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง  test this time

Correct
01.
Q: ระบบแบบแบ่งโซนต้องใช้วาล์วระบายแรงดันหรือไม่?
A: ไม่ได้
Correct
02.
Q: วัตถุประสงค์ของการใช้วาล์วระบายแรงดันคืออะไร?
A: ใช้ลดแรงดันที่ชั้นล่างๆในระบบเพิ่มแรงดันเดี่ยว
Correct
03.
Q: ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันในระบบแบบแบ่งเป็นโซนถูกวางไว้ที่ไหน?
A: ในชั้นใต้ดินของอาคาร
Correct
04.
Q: ระบบเพิ่มแรงดันแบบแบ่งโซนคืออะไร?
A: ระบบสูบจ่ายที่แยกออกเป็นหลาย ๆ โซน ซึ่งแต่ละโซนมีชุดปั๊มเพิ่มแรงดันของตัวเอง
Correct
05.
Q: อะไรคือข้อดีของมอเตอร์ IE4?
A: มาพร้อมชุดอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์จึงสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบได้ตามปริมาณความต้องการใช้น้ำ จึงใช้พลังงานน้อยลง และสึกหรอน้อยลง
Correct
06.
Q: เหตุใดถึงไม่ต้องใช้วาล์วระบายแรงดัน ในโซลูชั่นเพิ่มแรงดันที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด?
A: ไม่มีแรงดันที่มากเกินปกติในระบบ