6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 6 ปานกลาง

ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานที่จุดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ระบบเพิ่มแรงดันแบบแบ่งโซนคืออะไร?
A: ระบบสูบจ่ายที่แยกออกเป็นหลาย ๆ โซน ซึ่งแต่ละโซนมีชุดปั๊มเพิ่มแรงดันของตัวเอง
Correct
Q: ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานที่จุดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา?
A: ใช้อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ
Correct
Q: อะไรคือข้อดีของมอเตอร์ IE4?
A: มาพร้อมชุดอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์จึงสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบได้ตามปริมาณความต้องการใช้น้ำ จึงใช้พลังงานน้อยลง และสึกหรอน้อยลง
Correct
Q: ระบบแบบแบ่งโซนต้องใช้วาล์วระบายแรงดันหรือไม่?
A: ไม่ได้
Correct
Q: เหตุใดถึงไม่ต้องใช้วาล์วระบายแรงดัน ในโซลูชั่นเพิ่มแรงดันที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด?
A: ไม่มีแรงดันที่มากเกินปกติในระบบ
Correct
Q: วัตถุประสงค์ของการใช้ปั๊มเพิ่มแรงดันคืออะไร?
A: เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ