6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

6 ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานที่จุดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง 

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  8 - การเพิ่มแรงดันน้ำในอาคารสูง  test this time

Correct
Q: ข้อดีของปั๊มเพิ่มแรงดันที่มีระบบปรับความเร็วคืออะไร?
A: ปั๊มจะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติไปตามปริมาณการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาการใช้พลังงานให้ต่ำไว้เท่าที่จะทำได้
Correct
Q: ระบบเพิ่มแรงดันแบบแบ่งโซนคืออะไร?
A: ระบบสูบจ่ายที่แยกออกเป็นหลาย ๆ โซน ซึ่งแต่ละโซนมีชุดปั๊มเพิ่มแรงดันของตัวเอง
Correct
Q: ระบบแบบแบ่งโซนต้องใช้วาล์วระบายแรงดันหรือไม่?
A: ไม่ได้
Correct
Q: วัตถุประสงค์ของการใช้วาล์วระบายแรงดันคืออะไร?
A: ใช้ลดแรงดันที่ชั้นล่างๆในระบบเพิ่มแรงดันเดี่ยว
Correct
Q: วัตถุประสงค์ของการใช้ปั๊มเพิ่มแรงดันคืออะไร?
A: เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ
Correct
Q: ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานที่จุดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา?
A: ใช้อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ