การวิจัยและข้อมูลเชิงลึก

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระบบน้ำเย็น

Distributed Pumping ของ Grundfos ตอกย้ำถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระบบน้ำเย็น ไปสู่ยุคใหม่ของการสูบจ่ายน้ำแบบกระจายศูนย์
หลักการสูบจ่ายน้ำแบบใหม่นี้พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการในการทำความเย็นที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเพิ่มความสบายภายในอาคารและประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

ทำไม Distributed Pumping จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ความต้องการระบบการทำความเย็นทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาน้อยกว่า 20 ปี

การใช้พลังงานทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 25% ภายในปี 20501
และในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานั้น ความต้องการระบบทำความเย็นทั่วโลกเพียงอย่างเดียวได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ซึ่งทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดทบทวนใหม่ถึงระบบทำความเย็นรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานอีกด้วย

Distributed Pumping ตัวมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานได้ถึง 54%

อาคารจำนวนมากนั้นมีการทำงานโดยใช้ระบบน้ำเย็นแบบรวมศูนย์และไร้ซึ่งประสิทธิภาพ
การใช้ Distributed Pumping แทนวาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมสามารถลดอัตราการใช้พลังงานของปั๊มสำหรับการทำน้ำเย็นถึง 54% ซึ่งเป็นจำนวนของการประหยัดพลังงานที่เห็นได้อย่างชัดเจน2

ประมาณ 45% ของปั๊มทำน้ำเย็นทำงานหนักจนถึงจุดสูงสุดในเวลาส่วนใหญ่

ประมาณ 45% ของปั๊มน้ำภายในระบบน้ำเย็นทำงานอย่างต่อเนื่องโดยมีภาระงานสูงสุด3.  หากแต่ไม่มีความจำเป็นนักที่ต้องทำงานถึงระดับนี้ เนื่องจากระบบน้ำเย็นจะทำงานในเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุดในเวลาส่วนน้อยเท่านั้น คือประมาณ 1-3%

อาคารหลายแห่งมีการใช้ระบบน้ำเย็นที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดแรงดันที่สูงเกินไปและ Delta T ต่ำ
ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการทดสอบการใช้งานที่ไม่ดีและการจัดการปั๊มที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่าระบบสูบจ่ายน้ำแบบกระจายตัวของ Grundfos สามารถลดการใช้พลังงานลงให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มความสบายภายในอาคารให้สูงสุดได้อย่างไร


ปัญหาโดยทั่วไป

เมื่อมีการใช้ระบบน้ำเย็น อาคารหลายแห่งยังคงใช้ระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นโซลูชันยุคเก่า.

ด้วยเหตุนี้โดยทั่วไประบบเหล่านี้จะประสบกับความท้าทายหลายประการเช่นการควบคุมปั๊มที่ไม่ดี Delta T ต่ำ ความยากลำบากในการปฏิบัติตามรหัสพลังงานของอาคารตลอดจนความซับซ้อนในการออกแบบการติดตั้งและการว่าจ้าง การขาดประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อปั๊มมีขนาดสำหรับการไหลเต็มระบบและการสูญเสียแรงดันสูงสุดทำงานด้วยความเร็วสูงเกินไป

สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดแรงดันที่สูงเกินไปและ Delta T ต่ำ. 

ดังนั้นวาล์วควบคุมและวาล์วปรับสมดุลจึงจำเป็นต้องใช้อัตราการไหลและแรงดัน ซึ่งเหมือนกับการควบคุมความเร็วของรถด้วยเบรกมือการทดสอบการใช้งานที่ไม่เพียงพอและการควบคุมปั๊มน้ำที่ไม่ดียังนำไปสู่ระบบที่ไม่สมดุลและการใช้พลังงานที่มากเกินไปอีกด้วย

ซึ่งไม่เพียงแต่ความสิ้นเปลืองพลังงานเท่านั้นที่เป็นปัญหา แต่ความสบายภายในอาคารสำหรับผู้ที่พักอาศัยก็ยังลดทอนลงไปด้วยเช่นกัน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการบริโภคพลังงานอย่างครบถ้วน

แล้วคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานในอาคาร ก็มักมีการมุ่งเน้นไปที่ระบบการสร้างพลังงาน เช่น หม้อต้มและเครื่องทำความเย็น
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระจายพลังงานมีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการบริโภคพลังงานโดยรวม จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่การกระจายพลังงานให้มากขึ้น

ระบบสามารถใช้ประโยชน์จากปั๊มอัจฉริยะในแต่ละชั้นของอาคารเพื่อให้การกระจายพลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วในอาคารอีกต่อไป เนื่องจากแรงดันจะเกิดเฉพาะในเวลาและในจุดที่ต้องการเท่านั้น

การใช้ปั๊มแทนวาล์วจะทำให้มั่นใจได้ถึงแรงดันและการจ่ายไปยังแต่ละเทอร์มินัลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
ระบบที่ขับเคลื่อนตามความต้องการแบบนี้จะทำให้สามารถทดสอบการใช้งานได้ง่าย, เกิดระบบปรับสมดุลโดยอัตโนมัติตลอดอายุการใช้งานอาคาร, ปรับปรุง Delta T ให้ดีขึ้น, ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและเกิดแรงดันปั๊มน้อยที่สุด

ซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานที่ลดลงอย่างมาก

โซลูชัน


Grundfos iSOLUTIONS นำเสนอหลักการสูบจ่ายน้ำแบบใหม่สำหรับระบบน้ำเย็นที่เรียกว่า Distributed Pumping หรือระบบสูบจ่ายน้ำแบบกระจายตัว
โดยไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วควบคุม, วาล์วปรับสมดุล หรือวาล์ว PICV แต่อย่างใด เนื่องจากวาล์วเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปั๊มอัจฉริยะเช่น Grundfos MAGNA3
ดังนั้นแรงดันโดยรวมในระบบจึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปั๊มแต่ละตัวจะสร้างปริมาณแรงดันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้  ปั๊มหลักขนาดใหญ่ยังมีการแลกเปลี่ยนกับปั๊มอัจฉริยะที่เล็กกว่าอย่าง Grundfos TPE3 ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุน CAPEX อย่างมีนัยสำคัญ

ปั๊มอัจฉริยะเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเซ็นเซอร์เพื่อให้การทำงานปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการ

และการออกแบบระบบนี้ยังส่งผลให้การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงไปอย่างมากท้ายที่สุด Distributed Pumping ของ Grundfos นั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการไหลเวียนน้ำเย็นในระบบ HVAC ในปัจจุบัน

โดยสามารถเพิ่มความสบายและประสิทธิภาพของอาคารขึ้นอีกระดับ ช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน (OPEX) เวลาในการทดสอบการใช้งานและประหยัดพลังงาน

ดังนั้น ด้วยการใช้ Distributed Pumping ของ Grundfos สำหรับอาคารพาณิชย์ คุณจะควบคุมระบบน้ำเย็นได้อย่างเต็มที่ ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ว่าสภาพอากาศภายในอาคารจะมีความสบายมากยิ่งขึ้น

พอดแคสต์: Distributed Pumpingของ Grundfos

แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณ Pete Korzeniewski ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Grundfos คุณ Pete เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของ HVAC และDistributed Pumping เขาอธิบายว่าทำไมเราจึงควรเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่การสร้างพลังงานเป็นการกระจายพลังงานเพื่อให้อาคารพาณิชย์ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


คุณสามารถฟังพอดแคสต์เพิ่มเติมจากฝ่ายบริการอาคารพาณิชย์ของ Grundfos ไดที่แพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ

สำรวจโซลูชัน Distributed Pumping

Distributed Pumping ของ Grundfos ทำให้การรักษาสมดุลของระบบน้ำเย็นและการเพิ่มความสบายภายในอาคารเป็นเรื่องง่าย
โซลูชันนี้ได้เข้ามาแทนที่วาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุมแบบเดิม ๆ ด้วยปั๊มอัจฉริยะ

ระบบสูบจ่ายน้ำแบบกระจายตัวของ Grundfos ช่วยให้ Ngee Ann ซึ่งเป็นอาคารมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในสิงคโปร์เพิ่ม Delta T ได้ 28% และลดพลังงานปั๊มโดยรวมลงได้ 54% ในขณะที่มอบความสบายสูงสุดให้แก่ผู้ใช้อาคาร

ที่มา

ที่มาที่1:  รายงานด้านการทำความเย็นทั่วโลก; สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ, มิถุนายน 2020รายงานด้านการทำความเย็นทั่วโลก; สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ, มิถุนายน 2020
https://www.iea.org/reports/cooling

ที่มาที่2:  กรณีการใช้งาน Grundfos ที่โพลีเทคนิค Ngee Ann (โพลีเทคนิค บล็อค 22) การคำนวณการประหยัดพลังงานของระบบสูบจ่ายน้ำแบบกระจายตัวเปรียบเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม

ที่มาที่3: การเปลี่ยนแปลงภาระงานตามฤดูกาล เมื่อคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (EER) และค่าสมรรถนะการทำความเย็นตามค่าสภาวะที่กำหนด (IPLV) ของระบบน้ำเย็น

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บทความและข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกจากกรุนด์ฟอส