บทความ

เพิ่มความอัจฉริยะในอาคาร ลดการใช้พลังงาน

การกลายเป็นชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของโลกกำลังมีส่วนทำให้เกิดการใช้พลังงานในปริมาณที่มาก ความต้องการระบบการทำความเย็นทั่วโลกเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาไม่ถึง 20 ปี และน้ำและพลังงานมีความเกี่ยวข้องกันและกัน โดยปกติแล้ว ปั๊มน้ำทั่วไปจะใช้ใช้ไฟฟ้าของในโลกอย่างมหาศาล แต่ด้วยการใช้ปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพพลังงานที่สูงขึ้น ปริมารการใช้พลังงานนี้สามารถลดลงได้อย่างมาก

เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในบางสถานที่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกำลังนำไปสู่ความแห้งแล้งที่รุนแรง ขณะที่ในบางสถานที่นั้น ผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศของเราถูกคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักขึ้น 30% ซึ่งนำไปสู่น้ำท่วมที่รุนแรงเช่นเดียวกับน้ำเสียและการรุกล้ำของน้ำทะเล ทำให้เกิดมลพิษต่อน้ำบาดาลและส่งผลต่อคุณภาพน้ำ เหตุการณ์น้ำท่วมมีผลกระทบต่อคนประมาณ 250 ล้านคนทั่วโลกและทำให้เกิดการสูญเสียเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี

มีโซลูชั่นน้ำอัจฉริยะอยู่มากมาย แต่โชคไม่ดีที่โซลูชั่นพวกนั้นไม่ได้นำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับเทคโนโลยีที่เรามองเห็น เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้นในอาคารพาณิชย์ที่เป็นต้นเหตุของการใช้น้ำ และโซลุชั่นที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต้องมีการให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญอยู่

ข้อเท็จจริง

การปล่อยมลพิษและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การผลิตพลังงานคิดเป็น 80% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แหล่งที่มา : United Nations Water

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นในพื้นที่นั้นเพิ่มเป็นสองเท่านับตั้งแต่ปี 2000

แหล่งที่มา : International Energy Agency, 2018

ปั๊มน้ำและการบริโภค

จนถึงปัจจุบันนี้ ปั๊มน้ำยังใช้พลังงานไฟฟ้าของโลกในปริมาณมหาศาล

แหล่งที่มา : The European Union - Commission Staff Working Document

การติดตั้งใช้งานตามจุดประสงค์ - และให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

มีโซลูชั่นอัจฉริยะอัจฉริยะและพร้อมที่จะนำไปใช้งาน โซลูชั่นเหล่านี้สามารถที่จะให้ประโยชน์ประโยชน์กับทั้งมนุษยชาติและโลกที่เราอาศัยอยู่ ดังนั้นในความพยายามที่จะลดการใช้พลังงานและน้ำเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ลูกค้าและเมืองเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ - และเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ด้วย

อาคารในดูไบสามารถที่จะปลดล็อกการประหยัดพลังงานได้ถึง 80% ด้วยสลับเปลี่ยนปั๊มน้ำอย่างง่าย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีความสุขในการเชื่อมต่อกันระหว่างการแก้ไขปัญหาอาคารและเป้าหมายของรัฐบาลสำหรับการปรับปรุงการใช้พลังงาน ผนวกกับความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานลง ทางกรุนด์ฟอสได้พัฒนาระบบที่ง่ายสำหรับการใช้งาน

การอัปเกรดปั๊มน้ำสำหรับเมืองที่มีการเติบโตนำมาซึ่งประสิทธิภาพ

ในเมืองซูเจียงของประเทศจีน แหล่งจ่ายน้ำใช้ระบบจ่ายน้ำจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบเดิม แต่การกลายเป็นชุมชนเมืองทำให้เกิดความท้าทายใหม่ขึ้น จุดเริ่มต้นของโครงการสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊มที่นำมาซึ่งประโยชน์ต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงานได้ถึง 33% และการจ่ายน้ำที่เชื่อถือได้

สถานีสูบน้ำช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในเมืองเซมารัง

เมืองเซมารัง อินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ ได้สร้างวิธีการที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความทันสมัยด้วยกรุนด์ฟอสเพื่อที่จะปกป้องประชาชนจากน้ำท่วม ดูว่าสถานีสูบน้ำเซมารังช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมสำหรับเขตศูนย์กลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบางส่วนของเมืองได้อย่างไร

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

เพื่อที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เราต้องดำเนินการในตอนนี้ เยี่ยมชมลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมรวมถึงการสำรวจโซลูชั่นปัจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมและผู้ผลิตเช่นเดียวกับระบบปั๊มน้ำอัจฉริยะของกรุนด์ฟอส