01-03-2018

คำเตือนเรื่องความปลอดภัย - มีนาคม 2018


คำเตือนเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับปั๊มน้ำ GRUNDFOS UNILIFT AP 1-phase
Grundfos ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของปั๊มน้ำ UNILIFT AP 12 1-phase, AP 35 1-phase และ AP 50 1-phase ที่ผลิตขึ้นในสัปดาห์ที่ 1 ปี 2017 และจนถึงสัปดาห์ที่ 2 ปี 2018  ซึ่งถูกใช้สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ ซึ่งปั๊มน้ำดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้งานสำหรับการสูบน้ำออกจากบ่อในสวน ปั๊มน้ำที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในระบบติดตั้งที่ยึดอยู่กับที่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้แก่

* Grundfos UNILIFT AP 12 1-PHASE
* Grundfos UNILIFT AP 35 1-PHASE
* Grundfos UNILIFT AP 50 1-PHASE

(หมายเหตุ: ปั๊มน้ำ 1-เฟสที่จำหน่ายพร้อมกับปลั๊กไฟแบบ US จะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้)

ภายใต้สถานการณ์บางอย่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดไฟดูดได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไม เราจึงต้องระบุหรือเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟดูดได้ เราแนะนำว่า การระบุและการเปลี่ยนทดแทนหรือการซ่อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ควรจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

โปรดใช้ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับ