คำถามและคำตอบ

สำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับปั๊มน้ำ
 GRUNDFOS UNILIFT AP 1-PHASE


1.
ถาม: ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ?
ตอบ: 1-phse UNILIFT AP12, AP35, AP50 ความถี่ 50 และ 60Hz (ยกเว้นรุ่น 60 Hz) ที่จำหน่ายพร้อมกับปลั๊กแบบ US
โปรดดูคำแนะนำวิธีการระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบที่ด้านขวาของหน้าเพจนี้

2. 
ถาม: เป็นการแจ้งเตือนที่ร้ายแรงหรือไม่?
ตอบ: ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกใช้สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ เช่น การสูบลดระดับน้ำบ่อในสวน ฯลฯ และไม่มีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB)

3. 
ถาม: ฉันควรจะทำอย่างไร เมื่อฉันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ?
ตอบ: โปรดติดต่อ Grundfos หรือ Grundfos Partner หากคุณมีปั๊มน้ำที่ต้องซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอยู่ในสต็อกของคุณ

4. 
ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ (ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง) ระหว่างการติดตั้งหรือการใช้งานแบบเคลื่อนที่ อาจจะทำให้ผู้ใช้ถูกไฟดูดได้

5.
ถาม: การใช้งานแบบเคลื่อนที่คืออะไร?
ตอบ: การใช้งานแบบเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น การสูบน้ำออกจากบ่อ นอกจากนี้ยังมีการใช้งานที่แตกต่างกันในบางครั้งคราว โดยจะมีการขนย้ายไปใช้งานเพื่อสูบน้ำออกในงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการใช้งานพื้นฐานสำหรับปั๊มน้ำทั่วไป

6. 
ถาม: สาเหตุคืออะไร?
ตอบ: เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต ทำให้สายไฟภายในหรือใกล้กับปลั๊กที่ทำจากยางหล่อขึ้นรูปสำหรับปั๊มน้ำนั้นอาจจะเกิดความเสียหาย เนื่องจากสายไฟมีการโค้งงอกที่มากเกินไป สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าและสายกราวด์อาจจะชำรุดเสียหายในระดับเดียวกันและอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้
ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และระหว่างการใช้งานซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสายไฟ และเกิดการโค้งงอ อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ตัวเรือนปั๊มน้ำมีประจุไฟฟ้า (หากไม่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ที่ตั้งกระแสไฟฟ้าไว้อย่างน้อย 30 mA ติดตั้งไว้)

7.
ถาม: ฉันสามารถใช้ปั๊มน้ำที่ติดตั้งกับที่ที่ประกอบติดตั้งในบ่อสูบ ถัง และบ่อน้ำ (การติดตั้งแบบอยู่กับที่) ได้หรือไม่?
ตอบ: ปั๊มน้ำที่ติดตั้งอยู่กับที่ ซึ่งสายไฟถูกยึดไว้ในตำแหน่งอยู่กับที่จะไม่มีความเสี่ยง (โดยการเดินสายดินที่เหมาะสมและมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB))

8.
ถาม: ทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในระยะเวลาการผลิตดังกล่าวเท่านั้น?
ตอบ: ความผิดพลาดจากการผลิตได้มีการแก้ไขแล้ว ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นหลังจากนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบ

9.
ถาม: ความเสี่ยงสำหรับการใช้งานปั๊มน้ำแบบเคลื่อนที่ลักษณะนี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสายไฟใหม่เท่านั้น

10.
ถาม: ฉันสามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร หากฉันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ?
ตอบ: โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ในคู่มือของเรา โดยเข้า www.grundfos.com/XYZ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

11. 
ถาม: ฉันสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง ในกรณีที่ไม่แน่ใจและหากจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม?
ตอบ: ไปยังเว็บไซต์ Grundfos ของประเทศของคุณ (หรือไปยัง Grundfos.com และใช้ตัวเลือกประเทศเพื่อค้นหาประเทศของคุณ) และดูข้อมูลภายใต้หัวข้อ "คำเตือนเรื่องความปลอดภัย" (Safety warning) โปรดติดต่อ Grundfos หรือ Grundfos Partner หากคุณมีปั๊มน้ำที่ต้องซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอยู่ในสต็อกของคุณ

12.
ถาม: ใครจะเป็นคนจ่ายค่าซ่อม?
ตอบ: Grundfos จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสายไฟให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

13.
ถาม: ฉันมีปั๊มน้ำ UNILIFT AP12, AP35 หรือ AP50 ที่มีสวิตช์ลูกลอย จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยหรือไม่?

ตอบ: ใช่ สายไฟทั้งหมดต้องถูกเปลี่ยนใหม่

 

 

 

ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ดาวน์โหลด