ลูกค้า


คำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั๊มสูบระบายน้ำ GRUNDFOS UNILIFT APB 3-PHASE และสถานีสูบน้ำเสีย MULTILIFT MSS 3-PHASE


นี่เป็นการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั๊มสูบระบายน้ำ Grundfos UNILIFT APB 3-phase  และสถานีสูบน้ำเสีย Grundfos MULTILIFT MSS 3-phase

โดยอ้างอิงจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราเอง เราได้ข้อสรุปว่า ภายใต้สถานการณ์บางอย่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด ห้ามสัมผัสปั๊มน้ำหรือสถานีสูบน้ำที่เปิดเครื่องใช้งานอยู่

สำหรับปั๊มน้ำ UNILIFT APB 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 49 ปี 2016 จนถึงสัปดาห์ 37 ปี 2017 และ MULTILIFT MSS 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ 27 ปี 2012 จนถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017 เท่านั้น ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากการออกแบบของรุ่นอื่นนั้นมีความแตกต่างจากรุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดใช้คู่มือที่แนบมาด้วยในการระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ทาง Grundfos ร้องขอให้คุณตรวจสอบว่าคุณมีปั๊มสูบระบายน้ำ Grundfos UNILIFT APB 3-phase และสถานีสูบน้ำเสีย Grundfos MULTILIFT MSS 3-phase หรือไม่ หากคุณมี ให้ติดต่อกับผู้ติดตั้งของคุณหรือ Grundfos Authorized Service Partner เพื่อเปลี่ยนทำการเปลี่ยนแทนหรือซ่อม

หากคุณมีผลิตภัณฑ์ใดๆ จากระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น:

1.     ห้ามสัมผัสกับปั๊มน้ำ ขณะที่ยังไม่ได้ทำการปิดหรือตัดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

2.     หากคุณต้องการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ คุณต้องทำการปิด หรือตัดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

3.     หากคุณไม่ทราบวิธีการปิดหรือตัดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อปั๊มน้ำหรือสถานีสูบน้ำเสีย ให้ติดต่อผู้ติดตั้งหรือ Grundfos Authorized Service Partner ทันที เพื่อตรวจสอบและกำหนดตารางเวลานัดหมายสำหรับการเปลี่ยนทดแทนหรือการซ่อม

4.     Grundfos จะเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมปั๊มน้ำ Grundfos UNILIFT APB 3-phase  หรือปั๊มน้ำ Grundfos MULTILIFT MSS 3-phase ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.     ในกรณีที่คุณมีการใช้งานแบบเคลื่อนที่ ให้หยุดการใช้งานก่อนหากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรุนด์ฟอส (Grundfos Authorized Service Partner) หรือติดต่อช่างติดตั้งที่คุณใช้บริการ

เราต้องอภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับความไม่สะดวกต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่เรื่องความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ดาวน์โหลด

 

คำถามและคำตอบ

ไปที่ Q & A