01-09-2017


คำเตือนเรื่องความปลอดภัย - กันยายน 2017


คำเตือนเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น UNILIFT APB 3-PHASE ปั๊มสูบระบายน้ำ และ รุ่น MULTILIFT MSS 3-PHASE LIFTING STATIONS


Grundfos ได้ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั๊มสูบระบายน้ำ UNILIFT APB 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 49 ปี 2016 ถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017 และสถานีสูบน้ำเสีย MULTILIFT MSS 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 27 ปี 2012 ถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดไฟดูดได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไม เราจึงต้องระบุ เปลี่ยนทดแทน หรือซ่อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟดูดได้ เราแนะนำว่า การระบุและการเปลี่ยนทดแทนหรือการซ่อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ควรจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

โปรดใช้ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับ:

Multilift MSS.11.3.2 (3 phase)

UNILIFT AP50B (3 phase / 0,8 & 1,1 kW)