ถาม-ตอบสำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับปั๊มน้ำรุ่น  UNILIFT APB 3-PHASE และ รุ่น MULTILIFT MSS 3-PHASEถาม: ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ?

ตอบ: สำหรับ UNILIFT APB 3-phase ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 49 ปี 2016 ถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017

P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

ตอบ: สำหรับ MULTILIFT MSS 3-phase ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 27 ปี 2012 ถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017

P/N: ระบบติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด: 97901027, 97901029, 98714824 (เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น), 97901061, 97901063, 98721203

พร้อมกับมอเตอร์ที่ประกอบติดตั้งรุ่นต่อไปนี้: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955ถาม: ฉันสามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร หากฉันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ?

ตอบ: โดยการตรวจเช็คเนมเพลต (nameplate) ของปั๊มน้ำหรือมอเตอร์ หรือโดยการตรวจเช็คว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นตรงกับหมายเลขตามลิสต์รายการหรือไม่ ต้องมั่นใจว่า ปั๊มน้ำหรือสถานีสูบน้ำเสียถูกตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายการไฟฟ้า หากคุณทำการตรวจเช็คถาม: เป็นการแจ้งเตือนที่ร้ายแรงหรือไม่?

ตอบ: ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง?

ตอบ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ (ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง) อาจจะทำให้ผู้ใช้ถูกไฟดูดได้ถาม: ฉันสามารถใช้ชุดปั๊มน้ำที่ติดตั้งได้ต่อได้หรือไม่ จนกว่าจะมีชุดปั๊มน้ำมาเปลี่ยนทดแทน?

ตอบ:  ได้ แต่ห้ามสัมผัสปั๊มน้ำหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ ให้ติดต่อผู้ติดตั้งของคุณหรือ Grundfos Authorized Service Partner หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทน จะต้องไม่ใช้ปั๊มน้ำสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนทดแทนใหม่ถาม: ทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในระยะเวลาการผลิตดังกล่าวเท่านั้น?

ตอบ: ผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตนอกเหนือจากจากระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมีการออกแบบที่แตกต่าง หรือมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรถาม: สามารถแก้ไขความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร?

ตอบ: โดยการเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบถาม: ฉันมี UNILIFT APB 3-phase or a MULTILIFT MSS 3-phase ฉันควรทำอย่างไร?

ตอบ: ดำเนินการโดยทันที ห้ามสัมผัสที่ตัวปั๊มน้ำ ติดต่อผู้ติดตั้งของคุณหรือGrundfos Authorized Service Partner โดยไม่ลังเล และนัดเวลาสำหรับการซ่อมหรือการเปลี่ยนทดแทน หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดตั้งของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือถาม: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนอกระยะเวลาดังกล่าวมีความปลอดภัยใช่หรือไม่?

ตอบ: ใช่ หากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะมีการแก้ไขปัญหาแล้ว และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนอกระยะเวลาดังกล่าวมีการออกแบบที่แตกต่างกันถาม: ฉันสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง ในกรณีที่ไม่แน่ใจและหากจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม?

ตอบ: โปรดโทรหาช่างผู้ติดตั้ง หรือ ศูนย์บริการกรุนด์ฟอสที่ได้รับการแต่งตั้ง (Grundfos Authorized Service Partner) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมถาม: ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเปลี่ยนทดแทนหรือค่าซ่อม?

ตอบ: Grundfos จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสายไฟให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบถาม: ฉันควรทำอย่างไร หากฉันมีปั๊มน้ำที่บางครั้งฉันนำไปใช้งานแบบเคลื่อนที่?

ตอบ: โปรดหยุดการใช้งานปั๊มน้ำโดยทันที และติดต่อช่างผู้ติดตั้งงานให้คุณ หรือ ศูนย์บริการกรุนด์ฟอสที่ได้รับการแต่งตั้ง (Grundfos Authorized Service Partner) เพื่อทำการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทน หากคุณได้ซื้อปั๊มน้ำผ่านร้านค้าออนไลน์ โปรดติดต่อช่างผู้ติดตั้งงานให้คุณ หรือ ศูนย์บริการกรุนด์ฟอสที่ได้รับการแต่งตั้ง (Grundfos Authorized Service Partner)