ผู้แทนจำหน่าย


คำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั๊มสูบระบายน้ำ GRUNDFOS UNILIFT APB 3-PHASE และสถานีสูบน้ำเสีย MULTILIFT MSS 3-PHASE

นี่เป็นการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยและเป็นการร้องขอความช่วยเหลือจากคุณโดยทันที

Grundfos ได้ออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ปั๊มน้ำ UNILIFT APB 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 49 ปี 2016 จนถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017 และสถานีสูบน้ำเสีย MULTILIFT MSS 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 27 ปี 2002 จนถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017

โดยอ้างอิงจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราเอง เราได้ข้อสรุปว่า ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในระยะเวลาดังกล่าวที่อาจจะมีความเสี่ยง เนื่องจากการออกแบบในรุ่นอื่นๆ นั้นมีความแตกต่างกัน โปรดดูคำแนะนำที่แนบมาด้วยเกี่ยวกับวิธีการระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

เนื่องจากคุณได้ขายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้ว ด้วยเหตุนี้เราอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณโดยทันที เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะมีการระบุและถูกเปลี่ยนทดแทนและ/หรือซ่อมปรับปรุงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทนได้


ทาง Grundfos ขอแนะนำคุณในฐานะลูกค้า Grundfos ให้ดำเนินการดังนี้:

- หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและส่งคืนผลิตภัณฑ์กลับมายัง Grundfos เราจะส่งผลิตภัณฑ์เปลี่ยนทดแทนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

- ช่วยระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ขายไปแล้ว

- ติดต่อผู้ติดตั้งโดยใช้จดหมายที่แนบมาด้วย

สำหรับกระบวนการซ่อมและการเปลี่ยนทดแทน โปรดดูคำแนะนำอย่างละเอียด


สิ่งที่เราต้องการให้คุณช่วยเหลือ:

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ติดตั้งทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

1: โปรดตรวจเช็คฐานข้อมูลภายในของคุณ เพื่อดูว่าผู้ติดตั้งคนใดบ้างที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819
Grundfos MULTILIFT P/N: ระบบติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด: 97901027, 97901029, 98714824 (เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น), 97901061, 97901063, 98721203

พร้อมกับมอเตอร์ที่ประกอบติดตั้งรุ่นต่อไปนี้: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

2: โปรดส่งจดหมายที่แนบมาด้วยไปยังผู้ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง

อีกทางเลือกหนึ่งคือ หากคุณส่งข้อมูลการติดต่อของผู้ติดตั้งของคุณให้แก่เรา เราจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการติดต่อกับพวกเขาโดยตรง หากคุณสะดวกจะดำเนินการเช่นนี้


การดำเนินการเชิงแก้ไข:

1: ทาง Grundfos จะเรียกคืน เปลี่ยนทดแทน หรือซ่อมปั๊มน้ำ UNILIFT APB 3-phase ทั้งหมดที่ผลิตในสัปดาห์ที่ 49 ปี 2016 จนถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017 ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้จริง และทาง Grundfos จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับสถานีสูบน้ำเสีย MULTILIFT MSS 3-phase ที่ผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 27 ปี 2012 ถึงสัปดาห์ที่ 37 ปี 2017 ทาง Grundfos จะซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนมอเตอร์ Grundfos จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทดแทนครั้งนี้

2: Grundfos กำลังแจ้งไปยังผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งานจริงว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่ช่วงเวลาที่ระบุอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดไฟดูดภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

3: Grundfos ยังได้ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัยบนเว็บไซต์ Grundfos ที่เกี่ยวข้องและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และให้ความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องอภัยหรับความไม่สะดวกต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่เรื่องความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเรา

โปรดทราบว่า เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเร่งด่วน เราถือว่า คุณซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีคุณค่าและเป็นที่ไว้วางใจของเราจะดำเนินการที่จำเป็นในการจัดการกับเรื่องนี้โดยไม่ลังเล

 

ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

ดาวน์โหลด

 

คำถามและคำตอบ

ไปที่ Q & A