Soğutma sistemlerinde zorluklar ve toplam sahip olma maliyeti

Bu modülde, özellikle düşük Delta T sendromuna odaklanarak iklimlendirme sistemlerinde karşılaşılan bazı zorlukları ve FLOWLIMIT'in Delta T'yi iyileştirerek toplam sahip olma maliyetini nasıl azaltabileceğini öğreneceksiniz.

İklimlendirme sistemlerinde karşılaşılan zorluklar ve toplam sahip olma maliyetine  etkileriyle ilgili bu ECADEMY modülüne hoş geldiniz.  

Bu modülde şunları ele alacağız:  

- Bu zorluklardan bazıları ve özellikle düşük Delta T sendromu;  

- Çözülmediği takdirde bunların en kritik sonuçları ve  Akıllı pompalar, 

- maliyetleri düşüren enerji tasarruflarını nasıl sağlar?  

İklimlendirme sistemlerinin karşılaştığı ana zorluklarla başlayalım.  

Bu kadar çok sistemin balanssız olmasının nedeni,  iklimlendirme sistemlerinin genellikle kötü bir şekilde  devreye alınmasıdır.  

Diğer bir neden, pompalar izlenmez veya  Bina Yönetim Sistemlerine (BYS-BMS) entegre edilmezse  eski ve aşınmış pompaların HVAC sistemlerinde düşük pompa  verimine neden olması gibi kritik sonuçlar doğabilir.  Diğer sorunların yanı sıra,  binanın gerçek enerji tüketimi, tasarlanan enerji tüketimini aşabilir.  Sonuçta son kullanıcı konforu azalır ve işletme, servis ve sistemin  optimize edilememesi gibi genel maliyetler artar.  

Yukarıdaki zorluklar, düşük Delta T sendromuna da sebep olabilir  ve bu, iklimlendirme sistemlerinin karşılaştığı en kritik zorluktur.  Sistemin tasarlandığı soğutulmuş su sıcaklık aralığı  korunmazsa düşük Delta T sendromu yaşanır.  

Sistemin tasarlandığı Delta T aralığının korunmaması sonucunda  ortaya çıkan sorunlar, fazla soğutulmuş suyun taşmasına  ve bileşenlerin tasarım çerçevesi dışında ve  en iyi verimlilik noktasının dışında çalışmasına neden olur.  Sistem performansı düşer, enerji kullanımı artar ve konfor düşer.  Soğutma  sisteminde Delta T aralığı çok düşerse  binada yeterli soğutma sağlamak için debi  önemli ölçüde yükseltilmelidir.  

Düşük Delta T’nin ana nedenlerine bakalım:  

- HVAC sistemi balanssızdır,  zonlar arasında taşma veya açlık vardır ve  sistem doğru şekilde soğutulmuyordur;  

- Küçük veya kirli soğutma serpantinleri  Gereken dönüş sıcaklıklarına ulaşamamaktadır;  

- Büyük veya hatalı kontrol vanaları ve  Büyük boyutlu, sürücüsüz veya ‘yanlış’ kontrol modunda çalıştırılan pompalar,  pompanın performansı yük değişimlerine adapte etmesine izin vermemektedir.  

Bu, pompa ve soğutma grubunun enerji kullanımını yükseltir,  doğru dönüş sıcaklığına ulaşılamazsa  Delta T düşer veya şu nedenlerle maliyetler artar:  

- Soğutulmuş su dağıtımı maliyetlerinin artması ve  Soğutma grubu veriminin azalması.  

- Bu zorlukların üstesinden gelmenin çeşitli yolları var.  Bunun bir örneği, pompaya entegre bir  işlevi olan FLOWLIMIT ile azaltılabilir.  FLOWLIMIT, tasarım debisine ulaşıldığında pompa performansını  sınırlar ve taşma olmamasını sağlar.  

Bu şekilde FLOWLIMIT, Delta T'nin iyileştirilmesine katkıda bulunur.  FLOWLIMIT ayrıca iklimlendirme sisteminin daha verimli balanslanmasını  sağlar, pompa kısma vanalarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır çünkü  pompalar debi seviyelerini, sistemdeki talebe göre doğru şekilde ayarlar. 

 Akıllı Grundfos pompalarının kullanılması birçok avantaj sağlar çünkü:  

- Soğutulmuş su dağıtım maliyetini azaltır;  

- Sistemde aşırı pompa çalışmasını azaltır ve sistemin Delta T’sini yükseltir;  

- Sistemin enerji tüketimini azaltır ve sistem verimliliğini artırır;  

- Sistemin kontrol edilebilirliğini artırır ve  Son kullanıcı konforunu ve memnuniyetini artırır.  

Bu modülde; iklimlendirme sistemlerinde karşılaşılan  bazı zorluklara, özellikle düşük Delta T sendromuna ve  toplam sahip olma maliyetine etkilerine göz attık.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 15 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye