İklimlendirme için soğutma sistemleri

7 - İklimlendirme için soğutma sistemleri

Bu kursta, HVAC sistemleri için iklimlendirme ve bunların kullanımındaki tipik zorluklar hakkında bilgi edineceksiniz. Özellikle Değişken Primer Debili sistemlere ve akıllı pompa sisteminin Delta T'yi artırarak kayıpları önlemenizi ve tasarruf elde etmenizi nasıl sağlayabileceğine yakından bakacağız.

Konuya başla

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 15 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye

Konuya genel bakış

00:04:10

VPF- Değişken Primer Debili soğutma sistemlerine giriş

Bu modülde, Değişken Primer Debili sistemlerin faydalarını ve Delta P kontrolüne dayalı Grundfos değişken devirli pompaların, enerji tüketimini azaltmak için HVAC sistemlerini optimize etmeye nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.

00:03:57

Soğutma sistemlerinde zorluklar ve toplam sahip olma maliyeti

Bu modülde, özellikle düşük Delta T sendromuna odaklanarak iklimlendirme sistemlerinde karşılaşılan bazı zorlukları ve FLOWLIMIT'in Delta T'yi iyileştirerek toplam sahip olma maliyetini nasıl azaltabileceğini öğreneceksiniz.

00:02:08

Bölgesel soğutma kullanılan binalarda Delta T'yi iyileştirerek kayıpları önleme potansiyeli

Bu modülde, Grundfos iSOLUTIONS ürünleri veya çözümleri ile Delta T'yi iyileştirmenin ve bölgesel soğutma şebekesinin gerektirdiği aralıkta tutmanın değerini görmenize yardımcı olacak bir değer hesaplama aracının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Öğrendiklerinizi test edin

Öğrendiklerinizi test etmek için sorularımızı cevaplayın