VPF- Değişken Primer Debili soğutma sistemlerine giriş

Bu modülde, Değişken Primer Debili sistemlerin faydalarını ve Delta P kontrolüne dayalı Grundfos değişken devirli pompaların, enerji tüketimini azaltmak için HVAC sistemlerini optimize etmeye nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.

Değişken devirli pompalar kullanılarak, yüksek verimli  Değişken Primer Debili (VPF) iklimlendirme soğutma  sistemlerinin açıklandığı bu ECADEMY modülüne hoş geldiniz.  

Bu modülde şunları ele alacağız:  

-Bir iklimlendirme sistemi nelerden oluşur;  

- Daha yüksek pompa kontrolü ve verimliliği  iklimlendirme sistemlerinin yapısını nasıl değiştiriyor ve  VPF sistemi neden bugün iklimlendirme sistemlerinde  standart olarak kabul ediliyor.  

Tipik bir iklimlendirme sistemine bakarak başlayalım.  

Soğutma sistemleri  çoğu klima ve endüstriyel proses için soğutma sağlar.  Boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun her soğutma sistemi,  soğutma yüklerinden; soğutma grupları, pompalar ve  kontrol vanaları gibi soğutma ekipmanlarından oluşur.  

Optimize ve verimli çalışmaya duyulan ihtiyaç arttığı gibi  uyumluluk gereksinimleri de artıyor.  Bu artan talepleri karşılamak için artık  kullanılan pompalara, bunların işletim ve kontrolüne daha fazla odaklanılıyor.  

Özellikle entegre değişken sürücülü pompaların güvenilirliği  ve giderek daha uygun fiyatlı hale gelmesi,  sistem optimizasyonunu ve verimlilik artışı sağlamayı kolaylaştırıyor.  

Tek bir değişken devirli pompa seti  hem tesis hem sistem debisi gereksinimlerini karşılarsa  aşırı debi koşulları en aza iner.  Ayrıca pompanın entegre kontrol modları,  hedef fark basınç Delta P’nin  sistemde kolayca korunmasını sağlar.  

Bu, iklimlendirme sistemlerinin karşılaştığı muhtemelen en ciddi  sorunu çözmeye yardımcı olur:  Delta T’yi sabit tutmak ve düşük Delta T’nin  neden olduğu daha yüksek pompa ve soğutma grubu enerji kullanımı nedeniyle  soğutulmuş su üretimi ve dağıtımının potansiyel ek maliyetini önlemek.  

Belirttiğimiz gibi VPF (Değişken Primer Debili) sistemleri  artık iklimlendirme sistemleri için standart olarak kabul edilmektedir.  Maliyetleri azaltma potansiyeline sahiptir çünkü:  alternatiflerinden daha enerji verimlidir ve  eşdeğer primer veya sekonder sistemlere göre kurulumu daha ucuzdur.  

Şimdi bir VPF sisteminin bu tasarrufları nasıl elde ettiğine bakalım.  Aslında VPF sistem tasarımı  sabit debili soğutulmuş su pompalarını ortadan kaldırır  ve soğutulmuş su devresinin tamamında su sirkülasyonu için  değişken devirli pompalar kullanır.  Pompa kontrolünü soğutma grubu tasarımından ayırarak,  VPF tasarımı, pompaların görevlerini yerine getirmesini,  sistemde belirli bir noktada hedef fark basıncı (Delta P)  korumasını sağlarken  soğutma grubu sıralaması, suyun bina yükünü  karşılamak için yeterince soğuk olmasını sağlar.  Bir sistemde, artan yüke tepki olarak hava işleyici  kontrol vanaları açıldığında, ihtiyaç duyulan basınç farkı azalır.  Sistemde gereken Delta P'yi korumak için  pompa kontrolörü, pompanın devrini yükseltir.  Tam tersine, azalan serpantin yüklerine yanıt olarak kontrol vanaları kapandığında  hedef Delta P’yi korumak için pompa kontrolörü devri düşürür.  Doğru tasarlanmış ve kurulmuşsa  değişken devirli pompalar, pompa sisteminin ömrü boyunca  enerji ve diğer işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. 

Değişken devirli pompalar kullanarak VPF iklimlendirme sistemleri  kurmanın avantajlarını gözden geçirelim:  

- Daha az pompa gerektiğinden daha düşük başlangıç maliyeti;  İkincil pompalar için gerekecek olan bağlantı parçaları,  vibrasyon izolasyonu,  yol vericiler, kablolar vs. 

-  açısından tasarruflar;  Daha az pompa, daha az alan gerektirir ve bu,  tesis düzenine ve alan kısıtlamalarına bağlı olarak,  maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir;  

- Daha düşük enerji tüketimi ve pompa sisteminin ömrü boyunca  daha düşük işletme maliyetleri sayesinde önemli seviyede maliyet tasarrufu.  

Değişken devirli pompaların kullanıldığı, yüksek verimli VPF  soğutma sistemlerine giriş bölümünün sonuna geldik.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 15 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Orta Seviye