Uzman ile tanışın

Uzmanımızla tanışın: Endüstriyel Su Şartlandırma

Kimyasal dozaj, arıtma sürecinin bir sonraki aşamasında veya suyun şartlandırılmasında kullanılmak üzere ham su hazırlamak için çok önemlidir. Kimyasalları eklerken, su kalitesi ve yönetmeliklere uygunluğun yanı sıra operatörlerin güvenliği kritik öneme sahiptir.

Su arıtma uzmanımız, Grundfos iSOLUTIONS çözümlerinin karmaşık süreçleri kolaylaştırıp güvenliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olurken zamandan ve paradan tasarruf edilmesini nasıl sağladığını açıklıyor.

Akıllı endüstriyel su şartlandırma sistemi lejyonella riskini azaltabilir

Lejyoner hastalığı dünya çapında bir sorun haline geldiğinden, üreticiler su arıtma sistemlerinde biyolojik kirlenme riskini azaltmaya odaklanmalıdır. Grundfos, lejyonella bakterilerinin üremesini azaltan ve temiz su maliyetlerinden tasarruf sağlayan akıllı çözümlerle yanınızdadır.

2018 yılında, Avrupa Birliği'nde 11,000'den fazla Lejyonella hastalığı vakası bildirilmiştir. Geçtiğimiz on yılda, hastalığın oluşumu katlanarak arttı. İklim değişikliği de dahil olmak üzere bunun çeşitli nedenleri vardır. Lejyonella bakterileri sıcak ortamlarda en hızlı şekilde çoğalır. Ancak lejyonelladaki artışın başlıca nedenlerinden biri, sıcak su ve soğutma kulesi suyu sistemlerinde yeterince etkili önleme ve kendinden izleme özelliklerinin bulunmamasıdır.

Akıllı su şartlandırma ve blöf kontrolü

Soğutma kulesi için su arıtma birçok endüstriyel prosesin önemli bir parçasıdır. Su kimyasal ve biyolojik parametreler açısından gereksinimleri karşılamıyorsa, giderler artabilir ve yeterince etkili bir çalışma sağlanamayabilir. Biyolojik kirlenmenin önlenmesi ve uygun su kalitesinin korunması, soğutma suyunun işletim verimliliğini optimize eder.

Dolayısıyla, suyun şartlandırılması son derece doğru kimyasal dozajı gerektirir. Manuel dozlama ve otoritelere doğru uygunluk raporlaması, güçlükler yaratıp zaman alabilir ve yanlış bir işlem ölümcül sonuçlara neden olabilir. Grundfos iSOLUTIONS; kirlenmeyi, korozyonu ve tortu oluşumunu engellemek için güvenilir kimyasal yönetimi sağlayarak soğutma kulelerinde kullanılmak üzere su arıtma çözümlerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Bu sayede kimyasal, su ve enerji tüketimi azalır ve uygunluk raporlarının hazırlanması kolaylaşır.

Soğutma kulelerinde bakteri üremesi

Soğutma kuleleri, su buharlaşması yoluyla istenmeyen ısıyı atmosfere dağıtır. Su, püskürtme nozülleriyle soğutma kulesine püskürtülür ve havada asılı minik damlacıklar oluşur. Kuleden aşağıya düşerken suyun bir kısmı buharlaşır ancak bazı damlacıklar da fanların oluşturduğu hava akışıyla kuleden dışarı atılır. Lejyonella bakterisi suda üreyebilir ve akıntıyla birlikte kolayca dağılır.

Su şartlandırma ve blöf sorunları

Soğutma kulesi sistemlerinde lejyonella ve diğer bakterilerin üreme ve tutunma riski nedeniyle su şartlandırma son derece önemli bir gereksinimdir. Ancak, su arıtma kimyasal katkı maddelerinin dozajının son derece doğru bir şekilde yapılmasını gerektirdiği için kimyasal tüketim ve maliyetler bir sorun olarak öne çıkabilir. Kimyasalların doğru dozajı, su kalitesini korur ve genel verimin olumsuz etkilenmesini engeller. Fakat manuel kimyasal hazırlama ve dozaj, insan hatası, güvenlik riskleri ve kimyasal aşırı dozlamadan kaynaklı yüksek maliyetler gibi sorunlar teşkil eder.

Soğutma kulesi sistemindeki tuz konsantrasyonu, tortu gibi korozyona, tıkanmalara ve genel soğutma kulesi verimliliğinin düşmesine neden olan katı maddelerin birikmesine neden olabilir. Konsantrasyon belirli bir seviyeye ulaştığında, katı maddeler, blöf olarak bilinen işlemle serbest bırakılmalı ve su dengesini sağlamak için yeni su eklenmelidir. Çok fazla blöf, aşırı su kullanımına neden olduğu ve çok az blöfleme soğutma kulesi ekipmanına zarar verebileceği için katıların yetersiz şekilde blöflenmesi maliyetleri artırabilir.

Ayrıca uyumsuzluk riski de dikkate alınmalıdır. Çalışmalarında kimyasal madde kullanan şirketler birçok çevre yönetmeliğine tabidir. Kimyasal kullanımın izlenmesi ve raporlanması karmaşık süreçlerdir ve insan hatasından kaynaklı risk de yüksektir.

Grundfos olarak biz güvenli su arıtmayı destekliyoruz

Akıllı bir dezenfeksiyon çözümüyle bakteri üremesini güvenli ve etkili bir şekilde önlemenize yardımcı olabiliriz. Çözüm; akıllı dijital dozaj pompaları, SMART Dijital DDA, bir ölçüm ve kontrol cihazı, DID ve parçaları birbirine bağlayan bulut tabanlı uzaktan izleme sistemi gibi çeşitli bileşenleri bir araya getiriyor. Bu akıllı su arıtma çözümünü kullanarak endüstriler, biyolojik kirlenme riskini azaltabilir, lejyonella ve yanlış kimyasalların neden olduğu sağlık risklerini azaltabilir ve optimize süreçlerle temiz su maliyetlerini azaltabilir.

İletkenliği ölçen ölçüm ve kontrol cihazımız, soğutma suyu kritik çözünmüş katı içeriğine ulaştığında tepki verebilir. Bu sayede, manuel çalıştırma gerektirmeden blöf uygulaması için otomatik tepki verilir ve aynı zamanda su kalitesi ile su dengesi optimum seviyelerde tutulur. Cihaz, bakteri üremesini kontrol altına almak için gerekli dozda biyosit miktarı için kimyasal dozlama pompasını bilgilendirir. Bu durum, aşırı ya da gereğinden az dozlamayı engeller. Entegre akıllı algoritmaya sahip Grundfos SMART dijital DDA dozaj pompası, sisteminizdeki tutarsızlıkları önleyerek herhangi bir sorun olduğunda alarm verir.

Kimyasal yönetimi uygulaması tüm çalışma parametrelerini tek bir yerde birleştirir. Çözüm, sadece doğru kimyasalların kullanılmasını sağlayarak kullanıcı güvenliğini arttırır. İlgili tüm verileri online olarak ölçer, buluta depolar ve istek üzerine uyumluluk raporları oluşturur. Aynı zamanda uyarıları, durmaları ve kimyasal durumlarını gösterir ve çalışma süresini iyileştirir. Ölçüm ve kontrol cihazı, dijital dozaj pompası, uzaktan yönetim sistemi ve kimyasal yönetim uygulaması tamamen bağlı bir çözüm olarak daha güvenli, daha düşük maliyetli su şartlandırma ve blöf kontrolü sağlamak amacıyla birlikte çalışır.

Güvenli ve etkili su şartlandırma örneği

Avrupalı bir metal mekanik şirketi, kaynağı soğutma kulelerine kadar uzanan operasyon sorunları yaşıyordu. Şirketin dozaj uygulamalarını elle yönetmesi yanlış miktarlarda kimyasal kullanılması riskini taşıdığından kirliliğe neden olabilirdi. Grundfos, çalışma sorunlarını azaltırken aynı zamanda daha iyi bakteri kontrolü, daha kolay uyumluluk raporlaması ve su tasarrufu sunması beklenen akıllı bir çözüm önerdi.

Daha fazla bilgi için referans örneğini indirin.

Soğutma kulelerinde kirlenme riskini azaltın

Endüstriyel soğutma kulelerinde kullanılan suyun özel ihtiyaçları ve gereksinimleri vardır.
Su bazı kimyasal ve biyolojik parametreleri karşılamıyorsa, soğutma işlemi maliyetli ve verimsiz olabilir. Ayrıca lejyonella ve diğer sağlık riskleriyle sonuçlanabilecek biyolojik kirlenme görülebilir.

Soğutma kulesi sularını şartlandırmada kullanılabilecek güvenilir bir çözümün açıklandığı bilgi metnimizi indirin. Blöf optimizasyonu da sağlayan bu çözüm, su güvenliği ve verimliliği ihtiyacı açısından büyük fırsatlar barındırır.

Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin

Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.

Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.

Diğer ilgili makaleler ve bilgiler

Grundfos'un yürüttüğü araştırma ve çalışmalarla ilgili makaleleri inceleyin

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu ürünleri inceleyin.