Makale

Suyumuzu arıtma ve daha akıllıca kullanma

Artan su ve enerji taleplerine rağmen mevcut kaynaklarımızı kirletmeye ve boşa harcamaya devam ediyoruz. Yeterince veya hiç arıtılmamış büyük miktarda suyun nehirlere, göllere, su havzalarına ve kıyı sularına boşaltılması sonucu tatlı su kaynaklarının kirlenmesi nedeniyle dünyanın sınırlı su kaynakları giderek daha da azalıyor. Tüm atık suların yaklaşık %80'i doğru şekilde arıtılmadan doğaya geri dönüyor.

Daha çok insan şehirlere taşındıkça daha fazla ürün tüketiyoruz ve bu da daha fazla su gerektiriyor. Bu su, günlük kullanımımızın hiç görmediğimiz büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Kullandığımız, yediğimiz veya giydiğimiz her bir ürünün üretimi için su gerekiyor. Örneğin bir kot pantolon üretmek için 8.000 litre su gerekiyor; çok büyük rakamlar. Ancak akıllı su çözümlerini uygulayarak aynı suyu birden fazla kez kullanmaya başlarsak bunu önemli ölçüde azaltabiliriz. Böylece aynı miktarda suyla, bir yerine beş akıllı telefon üretilebilir. 

Bu su sorunları; doğrudan hepimizi etkileyen çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara dönüşüyor. Hepimize aktif bir rol düşüyor: Politikacılar gerekli mevzuatı uygulamalı, şehir yönetimleri mevcut su ve enerji tasarruflu çözümleri uygulamalı ve şirketler sorumlu su kullanımı, suyun yeniden kullanımı, arıtılması ve enerji tasarruflu çözümlere öncelik vermelidir. 

Birlikte, ihtiyaç duyulan yerlere daha temiz su sağlamak, su ve enerji tüketimini azaltmak ve su kaybını en aza indirmek için çalışabilir ve mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltabiliriz.

Gerçekler

Su ayak izi

Bugün, günlük hayatımızda kullanılan suyun yaklaşık %90’ını asla görmüyorsunuz. Bu büyük yüzde, konforlu bir yaşam sürdürmek, yiyecek ve ürün üretmek için kullanılıyor. 

Kaynak: Dünya Su Konseyi

Tüketici davranışı 

Tüketici davranışı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerin 2030 yılına kadar su talebini %40 ve enerji talebini %50 oranında artırması bekleniyor. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu: Büyüyen Tüketicilik

Su kullanımı

Evsel su kullanımı, toplam küresel su tüketiminin sadece %10'ununu oluşturuyor; su tüketiminin ortalama %70'i tarımda, kalan %20'si sanayide gerçekleşiyor.

Kaynak: Dünya Su Konseyi

Akıllı su çözümleri ile fark yaratabiliriz 

Dünyanın en büyük su sorunlarından bazılarını çözmede akıllı su çözümleri kritik bir rol oynuyor. Atık suları arıtmak, suyun kirlenmesini en aza indirmek ve genel olarak su tüketimini azaltmak için endüstriyel atık suyu yeniden kullanmak gibi çözümler mevcut. Bu çözümler, atıkları kaynağa dönüştürebilir. 

Suyun yeniden kullanımı, yüzey arıtma tesisinde atık suyu kaynağa dönüştürüyor

Eskiden Grundfos kirli CED proses suyunu, tesis bünyesindeki bir ön arıtma merkezine gönderiyordu. Burada, şehrin belediye atık su arıtma tesisine boşaltılmadan önce temel bir ön filtrelemeden ve ön arıtmadan geçiyordu. Daha sonra Grundfos, CED durulama suyu için tam bir atık su arıtma ve geri dönüşüm sistemi inşa etti. Yani artık herhangi bir atık yok, sadece kaynaklar var

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Değişiklik yapmanın tek yolu harekete geçmek. Aşağıda mevcut çözümlerimizle ilgili genel bilgi de dahil olmak üzere daha fazla bilgi edilebileceğiniz bazı kaynaklar verilmiştir.