0. Banner translation

VỀ COOKIE

Chúng tôi sử dụng cookie để trang web hoạt động đúng chức năng, ghi nhớ sở thích của bạn, phân tích lưu lượng truy cập và cải thiện trang web của chúng tôi, cá nhân hóa nội dung, phục vụ quảng cáo có mục tiêu và giúp phương tiện truyền thông xã hội hoạt động đúng chức năng. Chúng tôi chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng các trang của chúng tôi với các đối tác chọn lọc, bao gồm Google, Faceboook, Twitter và LinkedIn. Nếu bạn muốn biết thêm, vui lòng xem Chính sách về CookieChính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn luôn có thể rút lại sự chấp thuận hoặc thay đổi sở thích bằng cách nhấn vào Lựa chọn Cookie.

1. Mail to Global login users

Mail header:

Chúng tôi đang cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của mình

Body:

Kính thưa quý người dùng của Grundfos,

Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện trải nghiệm của bạn với Grundfos và để giúp bạn dễ dàng tìm được mọi thứ liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi đã lập Chính sách về Quyền riêng tư mới, điều chỉnh tất cả các tương tác của bạn với chúng tôi. Và cho dù Chính sách về Quyền riêng tư vẫn là một tài liệu pháp lý, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tài liệu này dễ hiểu hơn với bạn.

Với Chính sách về Quyền riêng tư mới, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho Grundfos cho một tương lai số hóa hơn nữa, nơi chúng tôi tương tác với bạn thông qua các trang web, email, ứng dụng và nhiều kênh khác liên quan đến dữ liệu. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể phục vụ bạn bằng nội dung, tư vấn và gợi ý tốt hơn và mang tính cá nhân. Chúng tôi muốn tăng giá trị cho bạn với tư cách là một khách hàng. Để tăng tính minh bạch, chúng tôi đã giải thích rõ hơn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích nội bộ tại Grundfos, như phân tích và cải thiện các điểm chạm khách hàng.

Ở một số quốc gia, có thể áp dụng các điều khoản bổ sung thông qua Chính sách về Quyền riêng tư nội bộ. Giống như Chính sách về Quyền riêng tư chính, các điều khoản nội bộ này sẽ luôn được đăng tải và cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đã cập nhật Điều khoản Sử dụng được áp dụng khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng và các giải pháp kỹ thuật số khác của chúng tôi. Nếu trước đây chúng tôi đã có Điều khoản Sử dụng riêng cho từng giải pháp, chúng tôi hiện đã hợp nhất các điều khoản này thành một tài liệu duy nhất, luôn dễ dàng được tìm thấy trên trang web của chúng tôi và luôn được cập nhật. Điều khoản Sử dụng hiện cũng điều chỉnh một số trường hợp bổ sung, như việc sử dụng thẻ SIM do Grundfos cung cấp cho thiết bị của bạn.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bản cập nhật này không thay đổi bất cứ hợp đồng nào mà bạn có thể đã ký với Grundfos. Việc đăng ký hoặc dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục được áp dụng như trước đây và bản cập nhật này không ảnh hưởng đến bất cứ báo cáo, cảnh báo hoặc việc sử dụng giải pháp nào khác của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc và cảm ơn bạn đã sử dụng các giải pháp kỹ thuật số của Grundfos!

Đội ngũ Grundfos

2. Short prompt for Global Login users (display on login if possible)

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi đã cập nhật Điều khoản Sử dụngChính sách về Quyền riêng tư của mình.

3. Short message to be added to already planned marketing emails

Chúng tôi đã thực hiện thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư của mình. Từ giờ trở đi, bạn sẽ tìm được mọi thứ liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình ở một địa chỉ dễ tìm kiếm trên trang web của chúng tôi. Nhấn vào đây để đọc thêm.

4. Mail to marketing recipients who did not see any of the above

Mail header:

Chúng tôi đang cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư của mình

Body:

Kính thưa [Tên],

Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện trải nghiệm của bạn với Grundfos và để giúp bạn dễ dàng tìm được mọi thứ liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi đã lập Chính sách về Quyền riêng tư mới, điều chỉnh tất cả các tương tác của bạn với chúng tôi. Và cho dù Chính sách về Quyền riêng tư vẫn là một tài liệu pháp lý, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tài liệu này dễ hiểu hơn với bạn.

Với Chính sách về Quyền riêng tư mới, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho Grundfos cho một tương lai số hóa hơn nữa, nơi chúng tôi tương tác với bạn thông qua các trang web, email, ứng dụng và nhiều kênh khác liên quan đến dữ liệu. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể phục vụ bạn bằng nội dung, tư vấn và gợi ý tốt hơn và mang tính cá nhân. Chúng tôi muốn tăng giá trị cho bạn với tư cách là một khách hàng. Để tăng tính minh bạch, chúng tôi đã giải thích rõ hơn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích nội bộ tại Grundfos, như phân tích và cải thiện các điểm chạm khách hàng.

Ở một số quốc gia, có thể áp dụng các điều khoản bổ sung thông qua Chính sách về Quyền riêng tư nội bộ. Giống như Chính sách về Quyền riêng tư chính, các điều khoản nội bộ này sẽ luôn được đăng tải và cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Bạn luôn có thể lựa chọn [ĐƯỜNG DẪN: không đăng ký] nếu bạn không muốn nhận thêm bất cứ bản cập nhật nào từ chúng tôi và bạn cũng có thể [ĐƯỜNG DẪN: cập nhật sở thích của bạn] vào bất cứ thời điểm nào.

Cảm ơn bạn đã đọc!

Đội ngũ Grundfos