Người dùng cuối
 

Kính thưa quý khách hàng của Grundfos,

Thông báo này cung cấp cho bạn thông tin an toàn quan trọng. Dựa trên các cuộc kiểm tra của chính chúng tôi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng, bạn có thể có các sản phẩm mà trong nhiều trường hợp, có thể gây nguy cơ điện giật trong quá trình vận hành.

Các sản phẩm này đã được sản xuất từ tuần 1 năm 2017 đến hết tuần 2 năm 2018 và bao gồm:

  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 12
  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 35
  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 50

Các sản phẩm bị ảnh hưởng là các máy bơm được trình bày ở trên được sử dụng trong bất cứ loại ứng dụng di động nào mà có thể gây nguy hiểm. Các máy bơm này bao gồm, ví dụ, các máy bơm được sử dụng để khử nước ao trong vườn. Các máy bơm đã được lắp đặt trong thiết bị cố định được đánh giá là an toàn khi được sử dụng cố định liên tục.

Ở phía bên phải của trang này, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đến danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng và hướng dẫn cách xác định các sản phẩm đó. Cũng có một danh sách các câu hỏi và câu trả lời để bạn biết thêm thông tin

Xem ở dưới để biết thông tin liên hệ với các đối tác Dịch vụ của Grundfos.

Nếu bạn nghi ngờ về cách lắp đặt của mình, không chạm vào máy bơm hoặc hệ thống được kết nối.

Nếu bạn có một trong các sản phẩm bị ảnh hưởng, liên hệ ngay lập tức với Grundfos hoặc Đối tác của Grundfos. Tránh sử dụng sản phẩm trong các ứng dụng di động cho đến khi sản phẩm được sửa chữa. Grundfos sẽ sửa chữa máy bơm bị ảnh hưởng và thanh toán chi phí liên quan.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể xảy ra, nhưng sự an toàn, trách nhiệm và độ tin cậy là ưu tiên số một của chúng tôi.

 

Tải xuống hướng dẫn xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Tải xuống

 

Câu hỏi và Câu trả lời

Truy cập Q & A