Ngày 01 tháng 03 năm 2018

Cảnh báo An toàn - Tháng 03 năm 2018

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG VỀ MÁY BƠM 1 PHA GRUNDFOS UNILIFT AP

Grundfos đang đưa ra cảnh báo an toàn về máy bơm 1 pha UNILIFT AP 12, máy bơm 1 pha AP 35 và máy bơm 1 pha AP 50, được sản xuất từ tuần 1 năm 2017 đến hết tuần 2 năm 2018, được sử dụng trong ứng dụng di động.  Các sản phẩm này bao gồm cả, ví dụ, các máy bơm được sử dụng để khử nước ao trong vườn. Các máy bơm đã được lắp đặt trong thiết bị cố định được đánh giá là an toàn.

Các sản phẩm này là:

  • MÁY BƠM 1 PHA Grunfos UNILIFT AP 12
  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 35
  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 50

(LƯU Ý: Máy bơm 1 pha đi kèm phích cắm kiểu của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng)

Trong nhiều trường hợp, các sản phẩm này có nguy cơ gây điện giật. Đây là lý do tại sao chúng tôi phải xác định và thay thế hoặc sửa chữa các sản phẩm bị ảnh hưởng nhanh nhất có thể. Vui lòng hiểu rằng do nguy cơ xảy ra điện giật, chỉ người có chuyên môn được xác định và thay thế hoặc sửa chữa các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Vui lòng sử dụng đường dẫn ở dưới để tìm hiểu thêm về cách khắc phục: