Thợ lắp đặt và Đối tác Dịch vụ
 

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG VỀ MÁY BƠM THOÁT NƯỚC 3 PHA GRUNDFOS UNILIFT APB VÀ TRẠM BƠM DÂNG 3 PHA MULTILIFT MSS

Thông báo này để thông báo cho bạn về một cảnh báo an toàn và chúng tôi cần bạn hỗ trợ ngay lập tức.

Grundfos đã đưa ra một cảnh báo an toàn về máy bơm 3 pha UNILIFT APB được sản xuất từ tuần 49 năm 2016 đến tuần 37 năm 2017 và trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS được sản xuất từ tuần 27 năm 2012 đến tuần 37 năm 2017.

Dựa trên các cuộc kiểm tra của chính chúng tôi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng trong nhiều trường hợp, các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy cơ điện giật.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ là sản phẩm được sản xuất trong các giai đoạn đã đề cập mà có thể gây nguy cơ mất an toàn, do thiết kế trong từng mẫu máy bơm là khác nhau. Vui lòng tìm hướng dẫn đính kèm về cách xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Vì các sản phẩm này đã được bạn bán và lắp đặt trước đây, chúng tôi thực sự cần bạn giúp đỡ và hỗ trợ trong việc đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng đều sẽ được xác định, thay thế và/hoặc sửa chữa sớm nhất có thể.

Với tư cách là thợ lắp đặt, bạn được khuyến cáo:

- Kiểm tra nơi bạn đã lắp đặt các sản phẩm bị ảnh hưởng.
- Liên hệ ngay lập tức với tất cả các khách hàng liên quan. Đừng ngại sử dụng thư đính kèm để thông báo cho các khách hàng đó.
- Lên lịch kiểm tra tại cơ sở các khách hàng có liên quan bằng các ứng dụng cố định sớm nhất có thể.
- Thông báo cho khách hàng của bạn ngừng sử dụng máy bơm trong các ứng dụng di động trong trường hợp các máy bơm này được sản xuất trong giai đoạn bị ảnh hưởng.
- Dừng lắp đặt các sản phẩm này nếu bạn còn các sản phẩm này trong kho hàng.

Xin nhớ rằng:

Nên tránh sử dụng liên tục các sản phẩm không có cầu dao chống rò điện đất (ELCB) được lắp đặt trong nguồn điện, khi có nguy cơ tiếp xúc với sản phẩm. Không sử dụng và tắt nguồn sản phẩm, nếu bạn không chắc chắn việc ELCB có được lắp đặt hay không.

Đối với quy trình sửa chữa và thay thế, vui lòng xem hướng dẫn chi tiết.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ:

Để tiếp cận với tất cả các khách hàng đã mua sản phẩm, chúng tôi cần bạn hỗ trợ.

 1. Vui lòng kiểm tra cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn về các khách hàng đã mua sản phẩm.
 2. Theo dõi cùng với các khách hàng này và kiểm tra các sản phẩm, bao gồm;
  Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194
  Grundfos MULTILIFT P/N: Các thiết bị hoàn chỉnh: 97901027, 97901029, 98714824 (chỉ bán tại Trung Quốc), 97901061, 97901063, 98721203
  Có các động cơ được lắp ráp này: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
 3. Vui lòng đăng ký từng sản phẩm liên quan vào Công cụ Triệu hồi Sản phẩm.

Bắt buộc phải đăng ký từng sản phẩm liên quan cùng với hình ảnh bảng tên sản phẩm và chi phí  thay thế máy bơm. Vui lòng sử dụng trang sau để tải lên hình ảnh và yêu cầu phê duyệt chi phí. Phòng Bảo trì sẽ phê duyệt sản phẩm của bạn và hóa đơn có thể được tải lên sau khi phê duyệt. Vui lòng giữ lại máy bơm cho đến khi có thêm thông báo từ Grundfos. Chúng tôi phải đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được thay thế tại cơ sở của khách hàng. Chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ của bạn. Chi phí sẽ được Grundfos thanh toán.

Vì lý do bảo hiểm và an toàn, chúng tôi thành thực mong bạn dừng sử dụng sản phẩm và lưu trữ  sản phẩm được thay thế cho đến khi bạn nhận được thông tin từ Grundfos về việc tiêu hủy

Cách khắc phục:

 1. Grundfos sẽ triệu hồi, thay thế hoặc sửa chữa tất cả các máy bơm 3 pha UNILIFT APB được sản xuất từ tuần 49, năm 2016 đến tuần 37, năm 2017. Các quy trình này đều miễn phí đối với người dùng cuối và Grundfos sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc thay thế sản phẩm này.
  Đối với các trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS được sản xuất từ tuần 27, năm 2012 đến tuần 37, năm 2017, Grundfos sẽ sửa chữa hoặc thay thế động cơ. Grundfos sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc thay thế này.
 2. Grundfos sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng, nhà phân phối, thợ lắp đặt và người dùng cuối có liên quan về việc các sản phẩm được sản xuất trong các giai đoạn được trình bày ở trên có thể gây nguy cơ điện giật trong một số trường hợp nhất định.
 3. Grundfos cũng sẽ thông báo về cảnh báo an toàn trên các trang web Grundfos có liên quan và các kênh thông tin khác, và đề xuất hỗ trợ thêm và cung cấp thêm thông tin.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể xảy ra, nhưng sự an toàn, trách nhiệm và độ tin cậy là ưu tiên số một của chúng tôi.

Xin nhớ rằng do rủi ro an toàn và tính cấp bách, chúng tôi hy vọng rằng bạn, với tư cách là một đối tác quan trọng và tin cậy của chúng tôi, sẽ thực hiện các hành động cần thiết để xử lý vấn đề này ngay lập tức.

 

Tải xuống hướng dẫn xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Tải xuống

 

Câu hỏi và Câu trả lời

Truy cập Q & A