Q & A

ĐỂ SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CẢNH BÁO AN TOÀN VỀ MÁY BƠM 1 PHA GRUNDFOS UNILIFT AP

1.

 • Câu hỏi: Những sản phẩm nào bị ảnh hưởng?
 • Câu trả lời: Máy bơm 1 pha UNILIFT AP12, AP35, AP50 ở 50 & 60Hz, ngoại trừ Phiên bản 60Hz đi kèm phích cắm kiểu Hoa Kỳ. Vui lòng xem hướng dẫn cách xác định sản phẩm bị ảnh hưởng ở bên phải của trang này.

2.

 • Câu hỏi: Cảnh báo này có nghiêm trọng không?
 • Câu trả lời: Có. Các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dùng khi các sản phẩm được sử dụng cho mục đích di động như khử nước ao trong vườn v.v... và không có cầu dao chống rò điện đất (ELCB) được lắp đặt.

3.

 • Câu hỏi: Tôi nên làm gì nếu tôi có một sản phẩm bị ảnh hưởng?
 • Câu trả lời: Vui lòng liên hệ với Grundfos hoặc đối tác của Grundfos để sửa chữa hoặc thay thế khi sản phẩm đó còn trong kho hàng của bạn.

4.

 • Câu hỏi: Điều gì có thể xảy ra?
 • Câu trả lời: Các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể, trong nhiều trường hợp, trong quá trình lắp đặt hoặc ứng dụng di động, làm người dùng bị điện giật.

5.

 • Câu hỏi: Ứng dụng di động là gì?
 • Câu trả lời: Ứng dụng di động là để khử nước ao, do đó, ứng dụng này được sử dụng cho các công việc khác nhau, tùy từng thời điểm. Ứng dụng này có thể được áp dụng với các ứng dụng khử nước khác nhau. Về cơ bản, ứng dụng này là bất cứ loại ứng dụng nào mà máy bơm được đem theo.

6.

 • Câu hỏi: Điều gì gây ra sự ảnh hưởng này?
 • Câu trả lời: Do lỗi sản xuất, dây bên trong hoặc gần phích cắm bị lưu hóa cắm vào máy bơm có thể bị hỏng khi dây cáp bị uốn cong nhiều. Dây điện sống và dây cáp nối đất có thể bị đứt ở cùng độ cao và có thể gây ra ngắn mạch.
  Trong nhiều trường hợp và trong quá trình sử dụng, nếu dây cáp nguồn bị di chuyển và uốn cong, vỏ máy bơm có thể bị nhiễm điện (nếu không lắp đặt cầu dao chống rò điện đất (ELCB) có công suất ít nhất là 30mA).

7.

 • Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng máy bơm lắp đặt cố định được lắp ráp trong hố, bể và giếng (lắp đặt cố định) không?
 • Câu trả lời: Máy bơm lắp đặt cố định không gây nguy hiểm nếu dây cáp nguồn ở vị trí cố định (nối đất phù hợp và có cầu dao chống rò điện đất (ELCB)).

8.

 • Câu hỏi: Tại sao chỉ có các sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian được đề cập bị ảnh hưởng?
 • Câu trả lời: Lỗi sản xuất đã được sửa chữa, do đó, các sản phẩm từ lô sản phẩm được sản xuất ngoài khoảng thời gian chịu ảnh hưởng sẽ không bị ảnh hưởng.

9.

 • Câu hỏi: Làm thế nào có thể loại bỏ rủi ro đối với máy bơm được sử dụng cho mục đích/ứng dụng di động?
 • Câu trả lời: Chỉ có thể loại bỏ rủi ro bằng cách thay thế dây cáp.

10.

 • Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể xác định một sản phẩm bị ảnh hưởng?
 • Câu trả lời: Vui lòng tuân thủ các bước được trình bày trong hướng dẫn của chúng tôi. Truy cập www.grundfos.com/XYZ để biết thêm thông tin.

11.

 • Câu hỏi: Ai có thể giúp đỡ trong trường hợp tôi không chắc chắn cần thêm thông tin?
 • Câu trả lời: Truy cập trang web Grundfos địa phương (hoặc truy cập Grundfos.com và sử dụng công cụ chọn quốc gia để tìm quốc gia của bạn) và xem thông tin trong mục "cảnh báo an toàn". Vui lòng liên hệ với Grundfos hoặc đối tác của Grundfos để sửa chữa hoặc thay thế máy bơm của bạn khi máy bơm còn trong kho hàng của bạn.

12.

 • Câu hỏi: Ai sẽ trả tiền sửa chữa?
 • Câu trả lời: Grundfos sẽ thanh toán tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế dây cáp của các sản phẩm bị ảnh hưởng.

13.

 • Câu hỏi: Tôi có máy bơm UNILIFT AP12, AP35 hoặc AP50 có công tắc phao. Công tắc phao cũng cần phải được thay thế phải không?
 • Câu trả lời: Đúng, phải thay thế tất cả dây cáp

 

 

 

Tải xuống hướng dẫn xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Tải xuống