Nhà bán buôn

Kính thưa quý khách hàng của Grundfos,

Nếu bạn chưa được công ty bán hàng của chúng tôi thông báo, thông báo này sẽ thông báo cho bạn về một cảnh báo an toàn và chúng tôi cần bạn hỗ trợ ngay lập tức.

Dựa trên các cuộc kiểm tra của chính chúng tôi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng bạn có thể vẫn còn sản phẩm hoặc đã bán sản phẩm, mà trong nhiều trường hợp, có thể gây nguy cơ điện giật trong quá trình vận hành.

Các sản phẩm này đã được sản xuất từ tuần 1 năm 2017 đến hết tuần 2 năm 2018 và là:

  • MÁY BƠM 1 PHA Grunfos UNILIFT AP 12
  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 35
  • MÁY BƠM 1 PHA Grundfos UNILIFT AP 50

(LƯU Ý: Máy bơm 1 pha đi kèm phích cắm kiểu của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng)

Grundfos cho rằng các máy bơm trên có thể có nguy cơ gây điện giật trong quá trình lắp đặt hoặc khi được sử dụng cho các ứng dụng di động. Các máy bơm đã lắp đặt trong thiết bị cố định được đánh giá là an toàn nếu được tiếp tục sử dụng cố định.

Ở phía bên phải của trang này, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đến danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng và hướng dẫn cách xác định các sản phẩm đó. Cũng có một danh sách các câu hỏi và câu trả lời để bạn biết thêm thông tin. Do các máy bơm này đã được bạn bán trước đây, chúng tôi theo đây cần bạn giúp đỡ và hỗ trợ ngay lập tức trong việc đảm bảo tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng đang trong kho hàng và đang vận hành đều sẽ được xác định và thay thế hoặc sửa chữa sớm nhất có thể.

Là khách hàng của Grundfos, bạn được khuyến cáo:

  1. Ngừng bán các sản phẩm bị ảnh hưởng.
  2. Xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng đang còn trong kho hàng của bạn và trả lại cho Grundfos.
  3. Liên hệ với khách hàng và hướng dẫn họ cách truy cập trang web.
  4. Vui lòng liên hệ với Grundfos để thu xếp trả lại sản phẩm đang còn trong kho hàng.

Cách khắc phục:

  1. Grundfos sẽ thay thế tất cả các máy bơm bị ảnh hưởng đang còn trong kho hàng. Grundfos sẽ thực hiện điều này miễn phí.
  2. Với sự đóng góp tích cực của bạn, Grundfos sẽ thông báo cho tất cả các khách hàng có liên quan rằng các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy cơ điện giật trong một số trường hợp nhất định và do đó, các sản phẩm này phải được thay thế hoặc sửa chữa.

Vui lòng liên hệ với công ty bán hàng Grundfos ở nơi bạn sống nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể xảy ra, nhưng sự an toàn, trách nhiệm và độ tin cậy là ưu tiên số một của chúng tôi.

Xin nhớ rằng do rủi ro an toàn và tính cấp bách, chúng tôi hy vọng rằng bạn, với tư cách là một đối tác quan trọng và tin cậy của chúng tôi, sẽ thực hiện các hành động cần thiết để xử lý vấn đề này ngay lập tức

 

Tải xuống hướng dẫn xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Tải xuống

 

Câu hỏi và Câu trả lời

Truy cập Q & A