Q&A

 

ĐỂ SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CẢNH BÁO AN TOÀN CHO MÁY BƠM THOÁT NƯỚC 3 PHA UNILIFT APB VÀ TRẠM BƠM DÂNG 3 PHA MULTILIFT MSS
 

Câu hỏi: Những sản phẩm nào bị ảnh hưởng?

Câu trả lời: Đối với máy bơm thoát nước 3 pha UNILIFT APB, các sản phẩm bị ảnh hưởng là dòng sản phẩm được sản xuất từ tuần 49, năm 2016 đến tuần 37, năm 2017.

P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

Câu trả lời: Đối với trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS, các sản phẩm bị ảnh hưởng là dòng sản phẩm được sản xuất từ tuần 27, năm 2012 đến tuần 37, năm 2017.

P/N: Các thiết bị hoàn chỉnh: 97901027, 97901029, 98714824 (chỉ bán tại Trung Quốc), 97901061, 97901063, 98721203

Với các động cơ được lắp ráp này: 98023655, 98094196, 98167954, 98167955

 

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi có thể xác định xem một sản phẩm có bị ảnh hưởng không?

Câu trả lời: Bằng cách kiểm tra bảng tên của máy bơm hoặc động cơ, hoặc bằng cách kiểm tra xem số sản phẩm có khớp với các số được liệt kê hay không. Nhớ rút nguồn máy bơm hoặc trạm bơm dâng khỏi lưới điện nếu bạn thực hiện kiểm tra.

 

Câu hỏi: Cảnh báo này có nghiêm trọng không?

Câu trả lời: Có. Các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dùng.

 

Câu hỏi: Điều gì có thể xảy ra?

Câu trả lời: Các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể, trong nhiều trường hợp, làm người dùng bị điện giật.

 

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng thiết bị máy bơm được lắp đặt cho đến khi lắp sản phẩm thay thế không?

Câu trả lời: Có, nhưng không chạm vào máy bơm hoặc bất cứ bộ phận kim loại nào được kết nối với sản phẩm. Liên hệ ngay lập tức với thợ lắp đặt của bạn hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos để sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm của bạn. Không sử dụng máy bơm được sử dụng cho các ứng dụng di động cho đến khi các máy bơm này được thay thế.

 

Câu hỏi: Tại sao chỉ các sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian được đề cập bị ảnh hưởng?

Câu trả lời: Các sản phẩm khác trong dòng sản phẩm được sản xuất ngoài giai đoạn bị ảnh hưởng được thiết kế khác hoặc có các giải pháp khác cho cầu dao chống ngắn mạch.

 

Câu hỏi: Làm thế nào có thể loại bỏ rủi ro?

Trả lời: Chỉ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các sản phẩm bị ảnh hưởng.

 

Câu hỏi: Tôi có máy bơm thoát nước 3 pha UNILIFT APB hoặc trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS, tôi nên làm gì?

Câu trả lời: Thực hiện biện pháp khắc phục ngay lập tức. Không chạm vào máy bơm. Liên hệ thợ lắp đặt của bạn hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos ngay lập tức và sắp xếp sửa chữa hoặc thay thế. Nếu nghi ngờ, yêu cầu thợ lắp đặt của bạn giúp đỡ.

 

Câu hỏi: Các sản phẩm ngoài khoảng thời gian được đề cập có an toàn không?

Câu trả lời: Có. Ở các sản phẩm mới, vấn đề đã được khắc phục và các sản phẩm được sản xuất ngoài khoảng thời gian được đề cập được thiết kế khác.

 

Câu hỏi: Ai có thể giúp đỡ trong trường hợp không chắc chắn và cần thêm thông tin?

Câu trả lời: Vui lòng gọi thợ lắp đặt của bạn hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos để biết thêm thông tin.

 

Câu hỏi: Ai sẽ thanh toán cho việc thay thế hoặc sửa chữa?

Câu trả lời: Grundfos sẽ thanh toán tất cả chi phí liên quan đến sửa chữa và thay thế các sản phẩm bị ảnh hưởng.

 

Câu hỏi: Tôi nên làm gì nếu tôi có máy bơm đôi lúc được sử dụng cho các ứng dụng có thể vận chuyển?

Câu trả lời: Vui lòng dừng sử dụng máy bơm ngay lập tức và liên hệ với thợ lắp đặt của bạn hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos để sửa chữa hoặc thay thế. Nếu bạn đã mua máy bơm qua một cửa hàng trực tuyến, vui lòng liên hệ với thợ lắp đặt của bạn hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos.