Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Cảnh báo An toàn - Tháng 09 năm 2017

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG VỀ MÁY BƠM THOÁT NƯỚC 3 PHA GRUNDFOS UNILIFT APB VÀ TRẠM BƠM DÂNG 3 PHA MULTILIFT MSS

Grundfos đang đưa ra cảnh báo an toàn về máy bơm thoát nước 3 pha UNILIFT APB được sản xuất từ tuần 49 năm 2016 đến tuần 37 năm 2017 và trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS được sản xuất từ tuần 27 năm 2012 đến tuần 37 năm 2017.

Trong nhiều trường hợp, các sản phẩm này có nguy cơ gây điện giật. Đây là lý do tại sao chúng tôi phải xác định và thay thế hoặc sửa chữa các sản phẩm bị ảnh hưởng nhanh nhất có thể.

Vui lòng hiểu rằng do nguy cơ xảy ra điện giật, chỉ người có chuyên môn được sửa chữa, thay thế và xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Vui lòng sử dụng đường dẫn ở dưới để tìm hiểu thêm về cách khắc phục:

Multilift MSS.11.3.2 (3 pha)

UNILIFT AP50B (3 pha/0,8 & 1,1 kW)