Případ

Rozšíření kapacity vodárny přineslo úspory a zlepšení pracovního prostředí

Efektivní a tichá čerpadla zlepšila naše pracovní prostředí.
Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management

V hornaté oblasti Qujiang v Číně zásobování vodou napomáhala dříve zejména gravitace, nicméně rychlý rozvoj měst sebou přinesl nové výzvy.

"Když byla tato vodárna  v roce 1990 postavena, soustředili jsme se na úsporu energie a vysokou účinnost," říká Liu Zhiwei (Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management) z Shaoguan v provincii Guangdong. "Avšak v posledních letech zažívá Čína značný rozvoj měst. Neustále se staví nové budovy. A díky zlepšení životní úrovně se také zvýšila spotřeba vody v domácnostech. "

Vodárna se nachází na svahu, 60 metrů nad městem, takže upravená voda může téct dolů do centra města. "Náš starý model využívání gravitačního spádu již nezodpovídá potřebám města," říká Liu Zhiwei. "Nemůžeme uspokojit domácí potřebu vody."

Vodárna proto rošiřuje své zařízení o 60 000 čtverečních metrů, aby téměř zdvojnásobila svou kapacitu.  S cílem aktivně reagovat na národní výzvy k úsporám energie a snižování emisí a také se záměrem  postupně ukončit provoz starších a méně účinných zařízení se Qujiang Water Supply Management spojil se společnosti Grundfos v Šanghaji.  Společnost Grundfos byla požádána o provedení Auditu čerpadel.

To, co začalo jako projekt na zlepšení účinnosti čerpadel, přineslo další výhody - spokojenější pracovníky s tiším pracovním prostředím, stejně jako výhody pro okolní komunitu, jako je stabilní zásobování vodou. Liu Zhiwei.

Grundfos Pump Audit odhalil, že zejména čerpací stanice v Shiliuye měla konstrukční problém. Dopravní výška zde byla příliš vysoká, motory byly po většinu času v přetíženém stavu, plýtvaly energií a ohrožovaly provoz systému.

"A čerpadla ve stanici Šhaoye byla v provozu 20 let," říká. "Měly problémy s ohledem na bezpečnost a spolehlivost. Ložiska musela být pravidelně vyměňována. Rozvaděč používal ke spouštění čerpadel starý transformátor. V obou stanicích byly problémy s hlukem. "

“Během tohoto projektu jsem se naučil sledovat nejen ekonomické výhody. Dozvěděl jsem se také více o lidských obavách a pracovním prostředí,” říká Liu Zhiwei.

Hluk v čerpacích místnostech byl změřen na 97-112 decibelů (dB). Podle Světové zdravotnické organizace činí práh bolestivosti 100 dB a osm hodin vystavení takovým hladinám hluku může způsobit vážné poškození sluchu. Část problému s hlukem byla připisována vertikální instalaci čerpadel, což vedlo k vysokým vibracím.

"Chtěli jsme zlepšit prostředí pro naše pracovníky a ušetřit energii," říká Liu Zhiwei.

Společnost Qujiang Water Supply Management již nemohla uspokojovat potřeby rostoucího města Shaoguan. Zdvojnásobuje proto svou kapacitu a zrekonstruovala dvě ze svých čerpacích stanic.

Řešení a výstup

Vodárna instalovala dvě čerpadla s horizontálně děleným tělesem LS 75 kW od firmy Grundfos v každé čerpací stanici.

Po jednom roce provozu čerpadel v Shiliuye a Shaoye byla míra úspory nových čerpadel odhadována na 33%, respektive 17%. "Úspora spotřeby energie splňuje naše odhady," říká Liu Zhiwei, a dodává, že úspory jsou způsobeny vysokou účinností čerpadel a uspokojením přesné poptávky po dodávce vody.

"Od začátku procesu renovace jsme se zaměřovali na energetickou účinnost," říká. "Ale když jsme začali používat čerpadla Grundfos, zjistili jsme, že jsou také tichá. Naši pracovníci na místě byli velice spokojeni. "

Dnes, kdy čerpadla běží, je hladina hluku 85 dB, což bezpečná úroveň pro delší hluk.

"Účinná a tichá čerpadla jsou dobrá pro naše pracovní prostředí," říká. "Také díky novým stabilním čerpadlům jsme zvýšili naši spolehlivost v dodávce vody. To je pro naše obyvatele velká pomoc. "

Liu Zhiwei říká, že Grundfos Pump Audit mu nejen pomohl rozšířit znalosti v oblasti technologií. "V celém tomto projektu jsem se naučil nejen sledovat ekonomické výhody. Dozvěděl jsem se také o lidských problémech a pracovním prostředí. Při svém budoucím řízení musím tyto aspekty zvážit. "

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.