Vlastnosti a výhody oběhového čerpadla ALPHA1 L

Získejte informace o zabudovaných funkcích ALPHA1 L a o výhodách, které přinášejí. Dále získejte přehled o aplikacích a ovládacích režimech, se kterými lze čerpalda používat.

Oběhové čerpadlo ALPHA1 L nabízí řadu výhod jak z hlediska obchodních příležitostí, tak i vlastností čerpadla.

V tomto výukovém modulu se zaměříme na vlastnosti. Podíváme se blíže na různé aplikace, v nichž lze ALPHA1 L použít, a představíme různé režimy ovládání vyvinuté tak, aby těmto aplikacím vyhovovaly. Také zdůrazníme některé z hlavních výhod konstrukce ALPHA1 L. Pojďme tedy bez dalších odkladů rovnou začít.

Pro začátek se podíváme, kde se dá ALPHA1 L použít. Čerpadlo lze použít ve většině topných systémů včetně kotlů, soustavách otopných těles, podlahových systémech vytápění a domácích aplikacích pro teplou vodu.

Pro každou aplikaci byly vyvinuty specifické ovládací režimy, které optimalizují úsporu energie a snižují hlučnost. Ke všem režimům ovládacích prvků lze přistupovat prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní. Jednoduše použijte tlačítko pro přepínání mezi různými ovládacími režimy. Konkrétně režim otopných těles se používá pro soustavy otopných těles a podlahový režim vytápění pro podlahové systémy vytápění. Následně jsou zde tři konstantní otáčkové stupně pro náhrady čerpadel v kotlích.

Podíváme se blíže na tři dané otáčkové stupně

První otáčkový stupeň I nastaví čerpadlo tak, aby se spouštělo v minimální výkonnostní charakteristice za všech provozních podmínek. Toto nastavení se běžně používá, když jsou nároky na topení nízké.

Druhý otáčkový stupeň II nastaví čerpadlo tak, aby se spouštělo ve střední charakteristice za všech provozních podmínek. Toto je nejběžněji používaný stupeň pro obvyklé požadavky na vytápění.

A na závěr, otáčkový stupeň III nastaví čerpadlo tak, aby se spouštělo v maximální výkonnostní charakteristice za všech provozních podmínek. Toto nastavení se používá hlavně v systémech, kdy požadavek na topení a ztráta tlaku jsou velmi vysoké. Tento otáčkový stupeň také umožňuje rychlé odvzdušnění čerpadla při spuštění.

Nyní obrátíme pozornost k režimu otopných těles. Tento nový ovládací režim je zvýrazněn symbolem otopného tělesa na uživatelském rozhraní.

V režimu otopných těles pracuje ALPHA1 L s proporcionálním tlakem. Proporcionální tlak je princip nastavení tlaku čerpadla tak, aby odpovídal průtoku. Pokud se tedy například sníží požadovaný průtok v soustavě, sníží se tlaková ztráta, kterou čerpadlo musí v systému překonávat, a proto čerpadlo sníží otáčky.

Výsledkem je snížení zatížení motoru, spotřeby energie i hlučnosti. Režim otopných těles zajišťuje nejúčinnější provoz čerpadla systému vytápění v průběhu topné sezóny.

Dále se jedná o podlahový režim vytápění, který je indikován symbolem podlahového vytápění na uživatelském rozhraní. Při nastavení v podlahovém režimu vytápění pracuje čerpadlo při konstantním tlaku. Ve vyváženém podlahovém systému vytápění jsou všechny zóny charakterizovány stejnou ztrátou tlaku, takže nastavení konstantního tlaku zajišťuje dodávky potřebného průtoku bez ohledu na počet zón požadujících teplo. Čerpadlo také zajistí optimální provoz pro podlahový systém vytápění.

Kompaktní ALPHA1 L má řadu výhod, mimo jiné, připojovací konektor, odblokovací šroub, jednoduchou výměnu hlavy čerpadla, odolnou hřídel a ložiska. Zde se podíváme blíže na připojovací konektor, snadnou výměnu hlavy čerpadla a odblokovací šroub.

Záměna oběhového čerpadla v kotli může být v důsledku nedostatku místa obtížná. Nový připojovací konektor a snadná záměna čerpadla nabízejí řešení těchto problémů. Připojovací konektor určený speciálně pro ALPHA1 L je navržen tak, aby mohl být otočen a je funkční ve dvou různých polohách. Pokud v jedné oblasti instalace chybí místo, stačí jen otočit připojovací konektor nebo hlavu čerpadla do jiné polohy.

Flexibilita připojovacího konektoru a možnost otáčet hlavu čerpadla vám umožní ALPHA1 L nainstalovat přesně podle potřeb vašeho kotle.

Nyní si představme situaci, kdy čerpadlo pracuje v systému, v němž obsah magnetitu v médiu zablokuje rotor a brání roztočení čerpadla po klidovém stavu. Majitel domu zjistil pouze to, že došlo k přerušení dodávání tepla.

V takovém případě se rozhraní ALPHA1 L rozsvítí s kódem alarmu. Existují tři různé typy alarmu: zablokovaný rotor, nízké napájecí napětí a elektrická závada. Nízké napájecí napětí vyžaduje odborný posudek technika, ale zablokovaný rotor lze vyřešit manuálně otočením šroubu. Pokud je rotor blokován, svítí diody na obou koncích rozhraní.

Chcete-li čerpadlo odblokovat, jednoduše stlačte odblokovací šroub na přední straně pouzdra rotoru ALPHA1 L šroubovákem a otáčejte s ním, abyste uvolnili rotor a ten se mohl volně pohybovat. Díky této funkci není třeba čerpadlo demontovat pro odstranění nečistot.

Díky jednoduchosti procesu odblokování jej může provést i samotný majitel domu, čímž šetří náklady za návštěvu instalatéra, a zároveň šetří čas instalatérovi s problémem, který lze ve většině případů vyřešit během několika sekund.

Nakonec se krátce dotkneme PWM. PWM je zkratka pro pulsně šířkovou modulaci. ALPHA1 L může nahradit čerpadla uvnitř kotlů ovládaná signálem PWM. Čerpadlo obdrží signál PWM a na základě síly signálu upraví rychlost.

Pokud jde o napájení, existuje alternativa k připojovacímu konektoru. Pomocí adaptérů Volex a Molex může být čerpadlo ALPHA1 L připojeno ke kotlům s tímto typem připojení, což zlepšuje flexibilitu ALPHA1 L.

Takže, pojďme ještě jednou krátce projít výhody pro instalatéry u ALPHA1 L.

  • Může být použito v kotlích a typických topných aplikacích, z nichž každá má specifický režim ovládání.
  • Nabízí zpětnou kompatibilitu pro snadnou záměnu hlavy čerpadla.
  • Připojovací konektor a snadné otočení hlavy čerpadla umožňuje větší flexibilitu a snižuje potenciální problémy s přístupem
  • Odblokovací šroub umožňuje majiteli domu okamžité odblokování rotoru.
  • A nakonec, ALPHA1 L lze ovládat signálem PWM.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý