Algoritmus Grundfos AUTOADAPT

<
>
cz-63-module-4-autoadapt-algoritmus_článek

cz-63-module-4-autoadapt-algoritmus_článek

Velikost souboru: 4 MB   Počet stránek: 1

Algoritmus Grundfos AUTOADAPT 

Z odborného hlediska je algoritmus funkce AUTOADAPT nastaven tak, aby průběžně vyhodnocoval vlastnosti otopné soustavy a přizpůsoboval výkon čerpadla aktuální potřebě tepla. Toho je dosaženo optimálním nastavením křivky proporcionálního tlaku, které probíhá automaticky a to ve třech krocích.

Krok 1

”Analýza soustavy” - zjištění podmínek v otopné soustavě, ve které je čerpadlo instalováno a na základě výsledků této analýzy funkce AUTOADAPT vyhodnotí, zda je tlak vytvářený čerpadlem správný, příliš nízký nebo příliš vysoký.

Krok 2

“Volba provozní křivky” na základě analýzy je vybrána optimální křivka proporcionálního tlaku čerpadla

Krok 3

Řízení výkonu čerpadla dle zvolené křivky proporcionálního tlaku.