Funkce čerpadel v systémech dálkového vytápění a chlazení

Nakoukněte do zákulisí a zjistěte, proč jsou čerpadla tlukoucím srdcem dálkového vytápění a chlazení.

Dálkové vytápění a chlazení je energeticky účinné řešení. A pokud je využíváno správně, může být také nejudržitelnější. Ale jak to vlastně funguje? A jak je energie dopravována z elektrárny až ke spotřebiteli? Zaprvé, aby systém dálkového vytápění a chlazení správně fungoval, je zapotřebí množství čerpadel, která budou spolupracovat.

Ta zajišťují, že se voda z elektrárny dostane do všech domácností tak, aby byl tento proces co nejúčinnější a nejspolehlivější. V našem případě začneme v elektrárně na výrobu elektřiny i tepla, takzvané kogenerační elektrárně. Projdeme celým procesem krok za krokem a ukážeme si, jak čerpadla přetváří energii na ohřátou nebo chlazenou vodu. Podíváme se na každý krok a podtrhneme význam každého jednotlivého čerpadla. Začneme s již zmíněnými kogeneračními elektrárnami.

V těchto elektrárnách se využívá biomasa nebo solární či větrná energie, z nichž se vyrábí energie pro dálkové vytápění a chlazení. Tímto procesem začíná cesta, během níž je voda rozváděna do domácností a průmyslových budov. Jakmile je voda přečerpána do předávacích stanic, je možné ji rozvést do domácností, kde se využívá k vytápění a regulaci vnitřní teploty. Takový příklad vyzdvihuje, jak lze energii vyrábět v kogenerační elektrárně.

Tento proces se však nijak zásadně neliší od situací, v nichž je využíván jiný typ elektrárny. Každé čerpadlo představuje nepostradatelné ozubené kolečko ve stroji, který se nazývá systém dálkového vytápění a chlazení. Dohromady čerpadla představují to nejudržitelnější, nejúčinnější a nejekonomičtější řešení výzev v oblasti energií.

Vše začíná v centrální elektrárně. Hlavní čerpadla této elektrárny jsou srdcem celého systému. Mají za úkol rozvést obrovské množství vody po celé rozvodné síti. Vzhledem k délce celého potrubí je zásadní, aby čerpadla byla masivní, spolehlivá a vydržela co nejdéle. Ještě než se voda vydá na svoji cestu, je třeba zajistit, aby byla dostatečně kvalitní. Z toho důvodu musí být neustále filtrována. Čerpadla s průtokovým filtrem přefiltrují zhruba 10 % celkového průtoku.

Filtr je obvykle umístěn blízko kontrolních ventilů a pomáhá odstraňovat nečistoty jako například suť a další materiál, který se do potrubí může dostat. Odstranění nečistot je zásadní, protože jinak by mohla účinnost systému klesat. Obtoková kotlová čerpadla udržují výkon soustavy tím, že přečerpávají vodu v kotli.

Díky tomu je zajištěno, že rozdíl teplot mezi vodou u hladiny a vodou u dna není příliš vysoký. Tím se snižuje riziko kondenzace, což je důležité hlavně pro kotle s nízkou odolností proti kondenzaci. V nejhorším může kondenzace způsobovat korozi, což zkracuje životnost soustavy. Obtokové čerpadlo pomáhá tyto problémy vyřešit, což ve výsledku zajišťuje mnohem delší životnost.

Udržovací tepelná čerpadla zajistí rychlé spuštění kotlů a jejich optimální ochranu. Zajišťují stálý průtok vody kotlem, i když je v pohotovostním režimu. Díky tomu může systém rychle obnovit svůj provoz, aniž by musel čekat na to, až se ohřeje voda. Teplota spalin může výrazně ovlivnit celkovou účinnost kotle.

Pokud mezi kotel a komín nainstalujete ekonomizér, můžete spaliny z kotle využít. Díky tomu se zužitkuje veškerá energie. Instalací ekonomizéru můžete snížit náklady za palivo až o 15 %. V této fázi je voda, jejíž cestu z elektrárny jsme sledovali, na cestě k jednotlivým domácnostem.

Distribuční čerpadla rozvádí vodu z předávacích stanic ke spotřebitelům a než se nadějete, je topení plné teplé vody a můžete regulovat vnitřní teplotu. Čerpadla lze také nainstalovat dále v celém systému, aby se voda dostala i do nejvzdálenějších částí sítě. Tím můžete také snížit tlak v systému.

Také je důležité nainstalovat propojovací smyčky. Ty řídí průtok a teplotu dálkového vytápění, aby zajistily různou teplotu pro různé uživatele a v určitých oblastech sítě využily udržitelné zdroje energie. Všechny tyto fáze dohromady tvoří fungující systém dálkového vytápění a chlazení, který jasně ukazuje, že dálkové vytápění a chlazení je řešením budoucnosti. Ještě jednou si zopakujme výhody jednotlivých čerpadel: Hlavní čerpadlo: Rozvádí vodu do distribučních centrál.

Obtokové kotlové čerpadlo: Zajišťuje oběh vody a zabraňuje kondenzaci. Čerpadlo s průtokovým filtrem: Odstraňuje všechny nečistoty z přečerpané vody. Udržovací tepelné čerpadlo: Zajišťuje rychlé spuštění kotle a jeho optimální ochranu. Ekonomizér spalin: Ochlazuje spaliny,čímž snižuje náklady za palivo o 15 %. Distribuční čerpadlo: Rozvádí energii do jednotlivých domácností. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý