Obecný úvod do teorie směšovacích uzlů

Získejte teoretický přehled o směšovacích uzlech, jejich různých variantách i o tom, v čem se vzájemně liší.

Při regulaci teploty topné / chladicí vody hrají směšovací uzly zásadní roli. V tomto modulu Vám představíme základy teorie směšovacích uzlů, proč se využívají a jak mohou být koncipovány. Také si ukážeme různé komponenty, které směšovací uzel tvoří.

Pojďme na to. Zaprvé, směšovací uzly mají za úkol upravovat teplotu vody. Skládají se z primárního a sekundárního okruhu. Průtok v primárním okruhu je řízen ventilem. Průtok v sekundárním okruhu řídí čerpadlo.

Princip směšovacího uzlu je tedy takový, že směšuje vodu z primárního okruhu s vodou z vratné větve. Díky kombinaci ve správném poměru tak lze regulovat výstupní teplotu.

Ale proč byste měli směšovací uzel vlastně použít? Jedním z hlavních důvodů je to, že Vám umožní regulovat teplotu v různých zónách budovy. Větší budovy jsou totiž často rozděleny do několika zón. Každá zóna má jiné požadavky.

Pokud na jednu stranu budovy svítí slunce méně než na druhou, bude tato strana vyžadovat více tepla. Požadavky mohou také záležet na využití budovy. Kanceláře se využívají hlavně ve všední dny, zatímco obchodní centra jsou v provozu i o víkendu.

Abyste mohli regulovat teplotu  v dané zóně, potřebujete směšovací uzel. Jelikož se otopné soustavy v každé zóně skládají buď z otopných těles, podlahového vytápění nebo vzduchotechnických jednotek, vyžaduje každá zóna jiné teploty topného média.

Pokud navíc využijete kompenzaci podle venkovní teploty, která reguluje teplotu  v závislosti na počasí, přenosové ztráty tepla se obvykle sníží, takže na energii můžete uspořit až o 5–10 % více. Díky kompenzaci podle venkovní teploty můžete získat ten nejvyšší možný komfort za využití minima energie.

Směšovacích uzlů je několik druhů. Mezi dva nejčastější patří tlakový vstřikovací okruh s dvoucestným ventilem a beztlaký směšovací okruh s třícestným ventilem. Pojďme se na to podívat blíže.

V tlakovém vstřikovacím okruhu s dvoucestným ventilem čerpá primární čerpadlo vodu do směšovacího uzlu skrze ventil na primární straně. V beztlakém směšovacím okruhu s třícestným ventilem je čerpadlo na sekundární straně.

Odtud skrze ventil nasaje vodu do směšovacího uzlu, pokud je ventil otevřený. Když jsme si teď představili různé okruhy, pojďme se nyní podívat na komponenty, které systém se směšovacím uzlem tvoří.

Zaprvé obsahují regulační armaturu. Tento ventil reguluje topné / chladicí médium, čímž řídí teplotu v okruhu. Dále tu máme vyvažovací armaturu. Ta se nachází na primární straně a pomáhá udržovat dostatečnou hydraulickou stabilitu systému.

Tím přispívá k optimální delta T mezi přívodem a návratem. Další součástí je  regulátor diferenčního tlaku. V systémech s nestálým průtokem se bude tlak na primární straně měnit.

Pokud tlak překročí požadovanou hranici, regulátor diferenčního tlaku zajistí, že nadále dostanete stejný průtok čerpaného média, na který je směšovací uzel dimenzován. Další na řadě jsou zpětné klapky. Jejich úkolem je zabránit nežádoucímu zpětnému toku.

Posledními komponentami jsou snímače teploty a regulátor. Ten přijímá data jak ze systému, tak z venkovních snímačů. Díky tomu může regulovat teplotu například s využitím otopné křivky.

Pokud směšovací uzel připojíte k systému BMS, můžete celý systém regulovat a sledovat na dálku. To bylo z našeho úvodu do systémů se směšovacím uzlem vše.

Na závěr krátké shrnutí:

  • Směšovací uzly hrají zásadní roli při regulaci teploty otopného média. 
  • Díky tomu, že budete se směšovacím uzlem regulovat jednotlivé zóny, dosáhnete vysokého komfortu. Kompenzace podle venkovní teploty Vám zase přinese energetické úspory.
  • Pro různé podmínky existují různé druhy aplikací a hydraulických okruhů.
  • A konečně, směšovací uzly lze ovládat buď přímo na místě, nebo na dálku pomocí  vybraného systému BMS. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý