Jak fungují solární panely v solárních čerpacích systémech

Získejte informace o různých typech solárních panelů a dozvíte se, jak panely využít a dimenzovat v Grundfos Product Center

Solární panely jsou samozřejmě základem solárních řešení.

V tomto modulu si blíže ukážeme různé typy solárních panelů, jak fungují a také jak mohou uživatelé přidávat a dimenzovat své panely v dimenzovacím programu Grundfos Product Center.

Stručně řečeno, solární panely pohlcují energii ze slunečních paprsků a přeměňují ji na elektřinu. Solární panel se většinou skládá z 36 až 72 elektrických článků s výkonem 50–300 wattů. Existují dva typy solárních panelů: krystalické a tenkovrstvé. Podívejme se, v čem se nejvíce liší.

Typy solárních panelů

Obecně se nejčastěji využívají krystalické panely, ale v některých případech jsou výhodnější ty tenkovrstvé.

Tenkovrstvé solární panely například podávají lepší výkon, když je zamračeno nebo při vysokých teplotách, zatímco krystalické panely jsou nejlepší volbou pro chladné počasí. Největší rozdíly se však skrývají v účinnosti, velikosti a vlastnostech. Účinnost u krystalických panelů dosahuje 13–20 %, zatímco u tenkovrstvých 6–8 %. Krystalické panely jsou také mnohem menší, takže jsou vhodné pro malé prostory.

Krystalické solární panely dělíme na dva typy: polykrystalické a monokrystalické.

Monokrystalické panely jsou temně černé, fungují lépe při vyšších teplotách a dosahují až 20% účinnosti.

Polykrystalické panely jsou světle až tmavě modré a dosahují účinnosti až 17 %. Jejich výroba je nicméně levnější a spotřebuje se při ní méně křemíku.

Elektrické vlastnosti

Nyní jsme si představili různé typy solárních panelů a v další části se blíže podíváme na jejich elektrické vlastnosti. Při výběru solárních panelů je dobré se dívat na několik základních elektrických vlastností.

Jedná se o: Napětí při maximálním výkonu (Um), které udává napětí panelů při optimálním zatížení.

Dále se setkáváme také s proudem při maximálním výkonu (Im). Podobně jako u napětí se jedná o proud, který v solárních panelech protéká při optimálním zatížení.

Dále tu máme napětí na prázdno (Uoc). To udává napětí ve chvíli, kdy nejsou připojeny kabely. Poslední veličinou je zkratový proud (Isc), který udává proud, při němž dojde ke zkratu.

Zapojení

Co se týče zapojení solárních panelů, většinou se používá sériové nebo paralelní. Takovým zapojením se také říká „zapojení za sebou“ a „zapojení vedle sebe“.

Jak již označení napovídá, v sériovém zapojení jsou solární panely zapojeny v sériích neboli za sebou. Každý panel v sérii zvyšuje napětí, díky čemuž roste i výstupní napětí. Pokud jsou například zapojeny čtyři panely, z nichž má každý 37 V, výstupní napětí na každém panelu bude součtem všech předchozích napětí. To tedy ve výsledku znamená, že sériové zapojení čtyř solárních panelů bude mít napětí 148 V.

Tyto série mohou být také zapojeny paralelně, což je druhý způsob zapojení. Aby paralelní zapojení fungovalo, musí mít každá série stejné napětí i proud. Pokud série zapojíte paralelně, výstupní proud se bude sčítat, takže čtyři série s proudem 8 A zapojené paralelně budou mít výstupní proud 32 A. Ať už si vyberete jakékoli zapojení, je důležité, aby vaše solární panely byly nadimenzovány a připojeny podle požadavků elektrického systému. Pojďme se na to podívat blíže.

Dimenzování

Při solárním čerpání vody je obecně lepší mít v systému co nejvyšší možné napětí, které produkt umožnuje. Díky tomu dosáhnete vyššího výkonu a můžete použít tenčí kabely. Solární panely se jednoduše propojí pomocí kabelů. Jednou z nejčastějších otázek ohledně solárních čerpacích stanic je, zda si zákazníci mohou při dimenzování v Grundfos Product Center přidat své vlastní solární panely. Odpověď zní ano. V závěru tohoto modulu vám ukážeme, jak na to.

Když v programu Grundfos Product Center dimenzujete čerpadlo, máte možnost vybrat solární moduly od Grundfosu, nebo přidat své vlastní solární panely.

Pokud chcete v Grundfos Product Center přidat své vlastní panely, jednoduše zahajte proces dimenzování, klikněte na „Solární moduly“ a zvolte „Vypočítat“. Zde můžete upravit všechny relevantní informace o daném solárním panelu, který si přejete vytvořit. Až budete hotovi, nezapomeňte kliknout na „Uložit při zavření pomocí OK“, aby se vám změny uložily, a klikněte na „OK“. Tím se solární panel přidá do dimenzovacího programu.

Navíc si můžete porovnat výsledky mezi dvěma různými značkami či velikostmi solárních panelů. Jednoduše si v další nabídce zvolte modul, který chcete porovnat. Pro zobrazení výsledků klikněte na „Začít dimenzování“.

Shrnutí

To byly základní informace o solárních panelech. Shrňme si, co jsme se dozvěděli. Existují dva typy solárních panelů: krystalické a tenkovrstvé. Krystalické dosahují účinnosti 13–20 %, zatímco tenkovrstvé 6–8 %. Sériové zapojení označuje několik solárních panelů, které jsou zapojeny za sebou. Paralelní zapojení znamená, že je více sérií zapojeno vedle sebe. Solární panely si teď navíc můžete přidat v Grundfos Product Center, takže si můžete dimenzování nastavit přesně podle svých potřeb.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončení
Čas dokončení: 18 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Pokročilý