Co zvážit při výběru a dimenzování čerpadla

Podívejte se, na co si dát pozor, když budete dimenzovat a vybírat čerpadlo

Dimenzování a výběr čerpadla nemusí být náročné. Se základním porozuměním nejzákladnějších kritérií, která je třeba zvážit, budete na dobré cestě.

Pomůžeme vám udělat první krok. V tomto výukovém kurzu vám ukážeme jak probíhá dimenzování a výběr. abychom vám pomohli pokaždé vybrat to správné čerpadlo. Jako první se podíváme co je třeba při výběru zvážit.

V průběhu výběru čerpadla narazíte hned na několik věcí, které budete muset uvážit:

-       Zdroj vody – odkud voda pochází. 

-       Potřebný průtok – součet všech odběrových míst a vzorce spotřeby.

-       Celková dopravní výška – vertikální výška od zdroje k výpusti.

-       Zdroj napájení – jaký příkon je k dispozici pro provoz čerpadla?

-       A jaký typ ovládání – ruční nebo automatické?

V první části tohoto kurzu se podíváme na všechny tyto faktory. 

Jako první – zdroj vody. Existuje celá řada zdrojů vody včetně nadzemních nádrží, podzemních nádrží, řek, přehrad/jezer, vrtů nebo vodovodního řadu.

Jakmile budete vědět odkud se bude voda čerpat, musíte posoudit, jestli je tato voda pitná či nikoli. Má to totiž vliv na to, v jakých aplikacích ji lze použít.

Teď se podíváme na průtok neboli Q. Průtok je množství kapaliny, které prochází čerpadlem za určitý časový úsek. Objem průtoku je důležitý parametr, protože musíme dodat určitý objem vody pro konkrétní účel.

Průtok se obvykle měří buď v krychlových metrech za hodinu (m³/h),

litrech za sekundu (l/s) nebo litrech za minutu (l/min). 

Abyste zjistili, jak velký průtok systém vyžaduje, musíte sečíst všechny jednotlivé prvky systému.

Dopravní výška neboli H se měří v metrech a závisí na hustotě čerpané kapaliny. Jak jsme již zmínili, dopravní výška vyjadřuje jak vysoko dokáže čerpadlo kapalinu dopravit. Když kupujete čerpadlo, dopravní výška na něm bude většinou uvedena.

Jako další se podáváme na napájecí zdroj. Abyste pro čerpadlo vybrali ten správný motor je nezbytné určit zdroj napájení. Při aplikacích v rodinných domech mezi nejběžnější zdroje energie patří:

-      Jednofázový proud, který je dodáván energetickými společnostmi do všech připojených odběrných míst.

-     A generátory, které se využívají jako záložní zdroje v odlehlých oblastech.

Méně běžné zdroje energie zahrnují třífázový proud, solární energii a větrné turbíny.

Nakonec musíte uvážit typ ovládání čerpadla. Existují dva způsoby ovládání čerpadla: ruční a automatický.

Jak již název naznačuje, ručně ovládaná čerpadla se ovládají manuálně, zatím co automaticky řízená čerpadla… mají mechanismy jako je plovákový spínač, který čerpadlo spouští i vypíná automaticky.

Po zbytek tohoto kurzu, se pojďme zaměřit na důležitost dimenzování. Pokud je čerpadlo poddimenzované, má to následující důsledky:

-      Nebude moci vykonat to, co uživatel potřebuje

-      Nebude poskytovat dostatečný tlak

-      Čerpadlo nebude mít dostatečný průtok

-      Systém bude neefektivní

-      A zvýší se riziko kavitace a selhání čerpadla

Možná jste došli k závěru, že by bylo lepší čerpadlo naddimenzovat, jen aby jste se zmíněným rizikům vyhnuli. Nicméně, naddimenzované čerpadlo má také své nevýhody jako jsou:

-      Při naddimenzování bude čerpadlo využívat mnohem více energie, než je nutné

-      Bude výrazně hlučnější

-      Rychlost bude vyšší, než je nutné

-      A může dojít k předčasnému selhání čerpadla, protože funguje vysoko nad rámec své optimální účinnosti. 

Takže, jak vidíte, poddimenzování i naddimenzování způsobují závažné problémy. Důležité je dosáhnout správné rovnováhy a najít čerpadlo v té správné velikosti. Ptáte se jak to děláme? Je potřeba zjistit, jaká je křivka čerpadla.

Nejprve, aby bylo možné pochopit křivku čerpadla, musíte znát charakteristiky systému, pro který je určeno A to proto, že křivka čerpadla je v podstatě křivkou výkonu čerpadla, která znázorňuje tok (Q) a celkovou dopravní výšku (H). Charakteristiky systémuukazují tlakové ztráty v systému jako funkci průtoku.

Kde se překříží křivka charakteristik systému a výkonnostní křivka čerpadla… tam se nachází konkrétní provozní bod.

A jakmile najdete tento provozní bod, vypočítáte požadovaný průtok, a celkovou dopravní výšku, budete vědět jak velké by vaše čerpadlo mělo být.

A to bylo k základům dimenzování a výběru vše co potřebujete znát. Pokud chcete vyzkoušet náš postup dimenzování a výběru čerpadla, zamiřte do našeho nástroje Dimenzování a výběr v Grundfos Product Center.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 13 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní