Požadavky pro čerpání drenážní, šedé, dešťové a černé vody

V tomto modulu se dozvíte o potenciálních problémech při čerpání čisté nebo šedé vody a čerpání odpadních vod, které obsahují vláknité složky, včetně splachu z toalet.

Pokud chcete čerpat čistou nebo šedou vodu, odvádět odpadní vodu obsahující vláknité složky nebo odvádět splašky včetně odpadu z toalet, je třeba před investicí nejprve zvážit několik věcí.

V tomto modulu se na některé podíváme zblízka.

Potřebujete například vyřešit nějaký konkrétní problém. Možná chcete odčerpat dešťovou vodu ze zatopeného sklepa nebo dát sbohem častému zatopení kvůli zpětnému toku z kanalizace? Požadujete stálé nebo přenosné řešení? Možná by bylo dobré se na to podívat obecněji:

Víte, jaké vlastnosti mají kalná, šedá, dešťová a černá voda?

• Obsahuje odpadní voda velké pevné částice nebo vláknité složky?

• Víte, jaké budou nároky na provoz?

Je důležité se takto ptát, protože podle toho se poté vybírají materiály a typ čerpadla.

Zaprvé je nezbytné znát vlastnosti čerpané vody, ať už jde o drenážní, šedou, dešťovou, odpadní nebo černou vodu.

Drenážní vodou se myslí surová voda a jímaná podzemní voda z přírodních zdrojů. Šedá voda je odpadní voda ze dřezů, sprch, podlahových vpustí a sanitárních zařízení v domácnosti bez splachu z toalet, která obsahuje částice do 12 mm.

Dešťová voda je znečištěná a neupravená voda, avšak bez odpadu z toalet. Obsahuje ale vláknité složky a částice do velikosti 35 mm. Pochází z odvodňovacích systémů, domácností a menších komerčních budov a jejich okolí.

Černou vodu definujeme jako špinavou a neupravenou vodu včetně splachu z toalet. Obsahuje vláknité složky a částice do 50 mm a pochází z odvodňovacích systémů a systémů odvodu odpadní vody v domácnostech. Pro čerpání neupravené odpadní vody můžete také zvolit čerpadlo s drtičem.

Splašková voda je neupravená voda z kanalizace, která obsahuje vláknité složky, textilie a jiné částice, včetně odpadu z toalet. Je to voda z farem a průmyslových firem napojených na obecní vodu. Pro použití ve veřejné kanalizační síti doporučujeme čerpadla s průchodností alespoň 80 mm, aby se předešlo ucpání čerpadla.

Ze zkušeností v Grundfosu víme, že polootevřené oběžné kolo zvládne částice do velikosti 12 mm. Jinak doporučujeme čerpadlo s oběžným kolem Vortex, které umožňuje čerpat vodu s obsahem částic o velikosti 35–50 mm. Čerpadla s výkonem nad 2 kW pak zvládnou ještě více.

Přenosné použití

Odvodňovací a menší lehká kalová čerpadla lze použít pro dočasnou a přenosnou instalaci. Hodí se i při nenadálých událostech jako jsou zaplavení domu nebo jeho okolí a také při čerpání (odpadní) vody z nádrží, rybníků a plaveckých bazénů. 

Trvalá instalace

Kalová čerpadla a malá čerpadla odpadních vod se využívají také pro trvalou instalaci:

• Pro nadzemní i podzemní nádrže (přečerpávací stanice) nebo jednoduché čerpací jímky uvnitř budov.

• Dále pro čerpací stanice a menší domácí čističky mimo budovu.

• A průmyslové a komerční využití.

Pokud čerpáte brakickou vodu v přístavech, mořskou vodu či slanou vodu ze změkčovačů, je potřeba kvalitnější materiál motoru a hřídele, aby se snížilo riziko koroze. 

Stručně jsme si tedy ukázali, co instalace vyžadují, ať už se jedná o stálé či přenosné řešení a ať už čerpáte drenážní, šedou, dešťovou nebo černou vodu. 

Pokud chcete vědět, jak ponorná kalová čerpadla UNILIFT splňují nároky, které jsme si právě popsali, pusťte si druhý modul s názvem: „Ponorná kalová čerpadla Grundfos UNILIFT“, který je také součástí kurzu ECADEMY „Čerpání odpadních vod s řadou UNILIFT“.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončení
Čas dokončení: 12 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní