Řešení potíží s oběhovým čerpadlem MAGNA3

Podívejte se, jak řešit potíže s oběhovým čerpadlem MAGNA3

Kontrolka Grundfos eye v horní části displeje signalizuje stav čerpadla. Pokud svítí zeleně, je vše v pořádku a nejsou hlášena žádná varování ani alarmy. Žlutá barva signalizuje varování, ale čerpadlo může dále běžet, zatímco červená barva značí alarm a čerpadlo se musí zastavit.

Pokud čerpadlo hlásí chybu vnitřního snímače, můžete stisknout šipku doleva a zobrazí se další informace.

Také můžete nahlédnout do příručky. Pokud selhala komunikace mezi čerpadly, získáte další informace také buď na displeji, nebo se podívejte do příručky. Pokud je čerpadlo zablokované, získáte další informace na displeji nebo v příručce. Opět platí, že při interní chybě si přečtěte údaje na displeji a zkontrolujte turbínu a stabilitu napájení. I v tomto případě naleznete další informace v příručce.

Z domovské obrazovky můžete zvolit „Stav“ a zobrazí se seznam všech předchozích varování a alarmů, z nichž si vyberete konkrétní záznam. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní