Tajemství podzemní vody Proč je tak užitečná?

Jak voda prostupuje různými vrstvami půdy, přirozeně se čistí. Účinnost takového čištění záleží na geologickém složení půdy. Poslechněte si profesora Anderse Vesta Christiansena, který vám poví, proč je pro nás podzemní voda tak výhodná.

Podzemní voda je důležitá hned z několika důvodů.  

Je nedílnou součástí koloběhu vody  a zásobuje řeky a jezera sladkou vodou.  

Je nepostradatelná pro volně žijící živočichy i rostliny.  

Přirozenými procesy čistí naši povrchovou vodu.  

Může sloužit jako životně důležitá zásoba sladké vody pro lidstvo,  které se nachází ve světě, v němž poptávka po vodě stále roste.  

Když se voda vsakuje do půdy,  díky přírodním procesům se filtruje a čistí.  

Čištění probíhá různými způsoby.  

Během fyzické filtrace se voda zbaví větších částic  a prvky jako železo se navážou na povrch půdních zrn.  

Vodu také čistí bakterie,  které reagují s dalšími sloučeninami.  

Některé bakterie reagují s organickými sloučeninami ve vodě  a rozkládají je na jednodušší formy.  

Nakonec z nich zbyde jen čistý CO₂ a voda.  

Prostředí a chemické procesy ovlivňují složení vody.  

V anoxickém prostředí, v němž není přítomen kyslík,  snadno dochází k eliminaci škodlivých bakterií jako E. coli.  Čištění začíná v momentě, kdy se voda vsákne do země.  

Účinnost je ale závislá na typu horniny, půdy a sedimentů,  kterými voda prostupuje.  

Aby mohly bakterie pořádně rozložit přítomné sloučeniny,  potřebují k tomu čas.  

Čím více času, tím dokonalejší rozložení bude.  

V hrubší písčité půdě se tedy voda čistí méně, protože proteče rychle.  

Naopak v hlinitých půdách voda protéká pomaleji,  takže je čištění důslednější.  

I nízká vrstva hlinité půdy ochrání písčitou vrstvu hlouběji pod povrchem,  která zadržuje vodu.  

Díky tomu do ní neproniknou škodlivé látky z povrchu.  

Půda pod povrchem tedy vodu čistí, takže je z ní bezpečný a cenný zdroj.  

Kromě toho, že se jedná o čistý zdroj, přispívá také ke stabilní dodávce vody.  

Povrchové vody se hojně využívají pro zavlažování a jako pitná voda.  V delších obdobích sucha u nich však hrozí riziko vyschnutí.  

Nedávno se něco takového stalo třeba v Kapském městě.  

Podzemní voda však na rozdíly ve srážkách  reaguje pomalu a se zpožděním.  

Lze ji tedy využít jako zdroj pitné vody  i v období sucha.  

V místech, kde se dodávka sladké vody spoléhá na povrchové zdroje,  může podzemní voda během sucha sloužit jako zásoba.  

Podzemní voda je zkrátka velmi důležitá pro koloběh vody v přírodě.  

Také dokáže vodu velmi účinně čistit.  Díky tomu může v suchých oblastech sloužit jako udržitelný zdroj vody.  

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní