Článek

Účinný a spolehlivý odvod odpadní vody z domácností

Odpadní vodou v domácnosti se člověk nechce moc zabývat. Za běžných okolností je odváděna samospádem a případně s pomocí čerpadel do kanalizace. Systém pro odvádění odpadní vody se však může přetížit, dojde k zpětnému toku a odpadní voda se vrátí do obydlí. To samozřejmě způsobí škody na majetku. Čerpání odpadní vody na dlouhé vzdálenosti může být také komplikované a nákladné. Naštěstí existují řešení, která odvod odpadní vody z domácností dokáží vylepšit.

Zaplavení vnitřních prostor domu v důsledku zpětného toku

Zaplavení způsobují tři hlavní faktory: silný déšť, prasklé potrubí nebo vysoká hladina podzemní vody.  Při silných deštích a bleskových záplavách často dojde k tomu, že se přetíží kanalizační síť. Ta pak nestačí vodu odvádět. Pokud domácnost využívá pro sběr a odvod odpadní vody jímku,  může se jímka rychle naplnit a čerpadlo v ní nestačí vodu odvádět. Voda si pak hledá svou cestu a dochází ke zpětnému toku z kanaliazce do vnitřních prostor domu.

Ve většině případů, když dojde k zaplavení vnitřních prostor domu, instalace nebyly dostatečně  vybaveny k tomu, aby zaplavení zabránili nebo snížili jeho důsledky.

Jak vypadá nedostatečná instalace?

Nevhodná ochrana proti zpětnému toku – jestliže je zpětný ventil instalován pod úrovní kanalizace, zaplavení nezabrání.

Chybí zpětný ventil

Systém odvodu odpadní vody je špatně nadimenzovaný – Například jímka je příliš malá na to, aby pojala vodu při vydatných deštích.

Čerpadlo je poddimenzované – Čerpadlo je příliš malé na to, aby dokázalo odčerpávat vodu při intenzivních srážkách.

Snižte riziko zaplavení domu nebo rychle odčerpejte vodu ze zatopených prostor

Existuje řada čerpadel, která rychle a efektivně odčerpají odpadní vodu, takže kontaminovaná voda nezůstává v domě. 

Zde uvádíme některá z našich řešení, která jsme navrhli tak, aby vyhovovala jakýmkoli požadavkům při odvodu odpadní vody. Nabízíme jak přenosné, tak stálé instalace s ochranou proti zpětnému toku:

Přečerpávání odpadní vody na delší vzdálenosti nemusí být snadné

Přečerpávání odpadní vody na dlouhé vzdálenosti ve venkovských nebo kopcovitých oblastech může být obtížné. Jediným efektivním způsobem, jak odpadní vodu odvádět do kanalizace na delší vzdálenosti, je využití samospádu. Pokud není možné využít přirozený spád je nutné využít čerpadla a čerpací jímky s čerpadly.

Grundfos nabízí řešení, která minimalizují náklady na instalaci i provoz a svým majitelům poskytují bezproblémový dlouhodobý provoz.

UNILIFT APG je všestranné a spolehlivé  kalové čerpadlo s řezákem. Je určené pro čerpaní odpadní vody včetně splaškové odpadní vody. Je vybaveno prověřeným a spolehlivým řezacím zařízením, které mají čerpadla Grundfos SEG. Řezák dokáže pevné částice rozmělnit na malé kousky, takže je snazší odpadní vodu z domácností prečerpávat do kanalizace. Čerpadlo UNILIFT APG je vhodné pro různé aplikace ať už v rodinných domech či nízkopodlažních obytných domech.

UNILIFT APG lze  nainstalovat do čerpací jímky nebo muže být součástí přečerpávacích stanic „UNOLIFT / DUOLIFT“, které se umísťují v budově do suterénu pod úrovní kanalizace. Čerpadlo lze použít také jako přenosné samostatné řešení (ovšem s ohledem na připojení výtlačného potrubí přírubou).

PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.