Setkání s odborníkem

Poraďte se s odborníkem: Opakované použití průmyslové vody

Grundfos dokáže dodat řešení pro všechny nejdůležitější fáze úpravy vody včetně biologické a chemické úpravy a také mechanické filtrace. Díky tomu půjde váš systém s dobou, co se týče spolehlivosti a úspornosti. Zároveň bude připraven na budoucí zvýšené nároky ohledně opětovného využívání vody.

Podívejte se, jak náš aplikační specialista vysvětluje, jak funguje opakované použití vody v průmyslu a jak Grundfos iSOLUTIONS optimalizuje proces opakovaného použití vody.

Snižte vodní stopu a šetřete

Mnoho regionů po celém světě čelí nedostatku vody a průmyslové procesy k tomu přispívají. Očekává se, že poptávka po vodě ve zpracovatelském průmyslu se do roku 2050 zvýší o 400%, protože mnoho průmyslových odvětví je náročné na vodu. Voda hraje přímo nebo nepřímo důležitou roli jako rozpouštědlo, chladicí kapalina, promývací a čistá kapalina a mnoho dalších aplikací.

V reakci na nedostatek vody a rostoucí náklady na vypouštění čisté a odpadní vody směřují průmyslová zařízení po celém světě k opakovanému použití vody. Opětovné použití vody nastává, když jsou odpadní vody pro celé zařízení nebo určitý proces upraveny tak, aby bylo možné je přivádět zpět do koloběhu vody v zařízení.

Důvody pro opakované použití vody

Opětovné použití vody snižuje potřebu přívodu sladké vody a umožňuje průmyslovým zařízením šetřit vodu v době nedostatku.

Opětovné použití vody pomáhá průmyslovým zařízením snížit náklady. Se zvyšováním cen za vodu můžete šetřit peníze snížením spotřeby sladké vody. Kromě toho musí zařízení, která se rozhodnou vypustit svou odpadní vodu do městských čistíren odpadních vod, absorbovat rostoucí náklady místních samospráv.

Dodržování předpisů je také výzvou pro průmyslová zařízení. Vysoké občanskoprávní postihy by mohly vzniknout, pokud decentralizované čištění odpadních vod je nedostatečné, což vede ke znečištění životního prostředí. Protože požadavky na dokumentaci a vykazování mohou být velmi složité, existuje u ručních systémů úpravy vody riziko lidské chyby. Veškerá tato složitost dodržování předpisů s sebou nese riziko osobní odpovědnosti nebo negativní propagace pro vaši společnost.

Inteligentní způsoby opětovného použití vody

Chladicí věže jsou dobrým místem pro opakované použití vody. Mnoho průmyslových zařízení má chladicí věže, jsou velmi náročné na vodu, avšak nevyžadují stejnou kvalitu a úpravu vody jako voda pro základní průmyslové procesy. To také znamená nižší investice a kratší dobu návratnosti. Opětovné použití vody pro pomocnou chladicí vodu ve věži může být nástrojem úspory vody.

Inteligentní řešení pro úpravu vody pomáhají společnostem recyklovat odpadní vody ve svých vlastních zařízeních

Grundfos iSOLUTIONS připojuje řadu inteligentních součástí, které vám pomohou optimalizovat proces opakovaného použití vody. Kombinace digitálních dávkovacích čerpadel, monitorovacích, měřicích a regulačních zařízení plus inteligentní čerpadla s proměnnou frekvencí šetří řešení čas, práci a náklady. Pomocí inteligentního řešení mohou průmyslová zařízení snížit svou vodní stopu, snížit náklady na čištění odpadních vod a spolehlivě a bez námahy dosáhnout souladu s předpisy tam, kde je to potřeba.

Stáhněte si Whitepaper a dozvíte se více

Vydejte se hlouběji do klíčových procesů průmyslového opakovaného použití vody a uvidíte, jak Grundfos iSOLUTIONS vám může pomoci optimalizovat je pro úsporu vody, energie a nákladů.