Case

Det cambodjanske vandværk sparer 15% i energi og vand

We have made the price of producing water much cheaper and gained more profit, and we are able to provide enough water, which makes our customers happy.
Mr. Sila, Owner, Takéo Safe Water Supply Co.

I den cambodjanske region Takéo gjorde vandværket, hvad det kunne, med den teknologi, det havde til rådighed til at levere drikkevand til den lille by Doun Kaev og de omkringliggende 45 landsbyer med ca. 44,000 mennesker. Takéo Safe Water Supply Company, der blev grundlagt i 1995, har vokset år efter år. I dag når dets netværk ca. 140 kilometer.

Med en forsyning fra søen Roka Khnong brugte vandværket ældre modeller af pumper fra Italien eller Kina til at distribuere behandlet vand ud til netværket, siger Manager Sok Por. "Disse pumper blev kun kontrolleret ved hjælp af trykmåleren," siger han. "Og stand-by produktionsteamet brugte måleren til både baggrundstjek og målinger."

Alt blev gjort manuelt. Ved at anvende trykmåleren og en daglig tidsplan for vandforbruget kunne teamet tilføje og fratrække pumper i netværket gennem hele døgnet. "Hvis trykket oversteg fire bar, var vi nødt til at reducere én pumpe for at stabilisere trykket og forhindre vandrør i at sprænge. Standby-holdet skulle kontrollere det regelmæssigt. ”

På trods af deres bedste indsats overskred teamet nogle gange det nødvendige tryk, hvilket resulterede i rørskader, vandtab (NRW) og spildt energi, tilføjer han. Takéo Safe Water Supply oplevede en høj NRW på anslået 26%, høje omkostninger på pumpens reservedele til udskiftning, og mere til: utilfredse kunder i de landsbyer, der er længst væk fra vandværket.

Takéo, Cambodia, water plant technical manager Mr. Sila says his company is saving 20% on energy and 13% on water losses after installing the Grundfos system. “We have made the price of water cheaper and gained more profit,” he says.

Landsbyer uden vand

For eksempel ligger landsbyen Prek Pha-Aov ca. 10 km fra vandværket. Tidligere var der kun vand i hanerne et par timer om dagen, hvilket gjorde det svært for både beboere og lokale virksomheder.

"Før når der ikke var vand, var det meget vanskeligt for mig," siger Nab Orn, en lokalbeboer. "Jeg ønskede at bruge det, men der var ikke noget vand. Intet. "

Hun siger, at hun som følge heraf enten betalte for at få vand leveret til sin familie, eller sommetider købte hun vand af andre landsbyboere. "Jeg brugte en masse penge på vand," siger hun.

Nab Orn, a resident in Prek Pha-Aov, says her village used to have tap water only a few hours a day. She had to thus pay extra for water to be delivered. “I was spending a lot of money on water.”

Løsningen

Takéo Safe Water Supply arbejdede sammen med Grundfos om at implementere en veltestet teknologi - Demand Driven Distribution (DDD) - sammen med en ny finansieringsmodel der kaldes en "ydelsesbaseret kontrakt."

Før implementeringen af DDD foretog Grundfos først en audit af Takéo-anlæggets pumpeanlæg ift. vigtige datapunkter såsom tryk, flow og energiforbrug, siger Aloysius Chan, chef for Grundfos Water Utility i Sydasien. "Disse data giver faktisk en meget tydelig indikation af mængden af vand og ikke-indtægter - hvilket er de to centrale parametre, når vi skal ser på vand ift. energibesparelser."

Mr. Sok Por, Manager of the water plant, says he didn’t expect the new Demand-Driven Distribution system from Grundfos would adjust system pressure by itself. “It has proven to be wonderful, showing that it will produce according to needs. It is the complete opposite of what I thought,” he says.

På baggrund af audittens resultater installerede Grundfos et DDD-system med højeffektive pumper til vanddistribution, betjeningspaneler og tryksensorer. Grundfos installerede sensorerne på kritiske punkter i netværket. I dette tilfælde blev en af dem placeret i landsbyen Prek Pha-Aov. Sensoren måler tryk og flow baseret på lokalt vandforbrug og sender disse informationer tilbage til betjeningspanelet på vandværket. Over tid lærer systemet at forudsige landsbyens forbrugsmønstre fra time til time. Den justerer det overordnede anlægstryk - eller tænder og slukker for pumperne for at tilpasse det, siger Chan.

For vandværkets medarbejdere var det i første omgang svært at tro, at anlægget rent faktisk kunne fungere automatisk. Efter mange års manuelle justeringer og gætterier var det til at begynde med vanskeligt at stole på det nye system.

"Før jeg installerede det, var jeg bange for at vandrøret kunne briste," siger Sok Por. "Hvis pumpen som leverer vand om natten, kører med højt tryk, men færre kunder bruger den, forventede jeg ikke, at den skulle afbryde af sig selv. Jeg forventede virkelig ikke så meget. Men det har vist sig at fungere perfekt og kun producere efter behov. Det er det modsatte af, hvad jeg troede. "

Grundfos NKE pumps are the heart of the Demand-Driven Distribution system at Takéo Safe Water Supply in Cambodia.

Ydelsesbaseret kontrakt

I stedet for at betale for hele DDD-anlægget i forvejen, betaler Takéo årlige rater, baseret på de besparelser, den har opnået ved opgradering. Hvis anlægget således forventes at spare X-dollars over fem år i energi og NRW, accepterer Takéo at betale 50% af dette som betaling til Grundfos for udstyret, og derefter beholder Takéo resten.

"I forbindelse med ydelsesbaserede kontrakter behøver vandværkerne kun at betale en minimal sum af investeringen for at opnå en avanceret teknologi, hvad angår pumper," siger Chan. "For det andet taler disse data deres tydelige sprog ift. ydelsen." Systemet indsamler nemlig digitale data i realtid, hvilket gør det muligt at overvåge performance både dag til dag og mere langsigtet. Holder den et stabilt tryk på de kritiske punkter? Kører pumperne bedst muligt?

"Konkrete data og målinger mangler på mange rensningsanlæg. Hvis de data var tilgængelige, kunne man kvantificere og retfærdiggøre pumpernes ydelse", uddyber Chan. "Disse data kan retfærdiggøre flowet, de kan retfærdiggøre energiforbruget, og de kan endda retfærdiggøre det tryk, de pumper. Og de vil se en komplet tendens over en periode. "

Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply, inspects the remote sensor at one of the critical points on the water plant’s network – in Prek Pha-Aov village, 10 km from the station. The sensor collects daily water consumption data and sends it back to the central controller to automatically adjust the system’s load profile.

Resultatet

Landsbyerne omkring vandværket har nu vand 24 timer i døgnet. Beboere behøver ikke længere at købe ekstra vand. De skal bare tænde for hanen.

"Nu har vi vand, og min familie og jeg har det godt," siger Nab Orn. "Hvis vi skal bruge vand til kogning eller til madlavning, er det ikke svært som før. Vi kan plante alt omkring huset - selv i sommersæsonen. Nogle landsbyboere ønsker også at drive en virksomhed, der sælger Kuy Teav (suppe) eller kaffe. Nu har de nok vand at bruge. ”

For vandværket har det betydet besparelser på mange områder - og en ny måde at arbejde på.

Efter et år har anlægget opnået følgende: 20% besparelse i energiforbrug, 13% minde vandtab (NRW) på grund af lækager og 29% færre rørbrud.

"Jeg er meget tilfreds med installationen af dette nye system," siger Sok Por. "For det første sparer vi på elektricitet. For det andet sparer vi også på råvarer som kemiske stoffer, der er nødvendige for at kunne vandbehandle. Til sidst reducerer vi tab. Vi leverer vandet baseret på det tryk, der er behov for fra kunderne. Den strømmer nøjagtigt efter behov. Det er helt anderledes end før. ”

Karthik Balasubramaniam (left) inspects the CU 354 controller – the heart of the “DDD” system, with Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply.

Derudover har DDD-anlægget gjort det muligt for vandværket at "reducere" arbejdsstyrken væsentligt, siger han, da hans besætning ikke længere har brug for at overvåge pumperne hele døgnet.

Vandværkets Tekniske chef, Mr. Sila, siger: "Vi skiftede til en ny teknologi, så vi kunne opnå en fortjeneste. Den fortjeneste, som vi har tabt ved elektricitet, kemikalier, brud eller vandlækage fra rør. Vi har sparet meget efter den nye teknologi blev installeret."

Hr. Sila tilføjer: "Vi har gjort prisen på at producere vand meget billigere og opnået større fortjeneste, og vi kan levere en konstant vandforsyning, hvilket gør vores kunder glade."

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.