Case

Fra forældet spildevandsanlæg til et af Polens bedste

I tæt dialog med Grundfos optimerede vi hele anlægsdesignet.
Adam Bierut, Contract Manager, Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, Poland

Spildevandsanlægget i den polske by Tomaszów Mazowiecki (80.000 indbyggere) var bygget tilbage i 70'erne. Anlægget krævede derfor mere og mere vedligehold, brugte for meget energi og oplevede gentagne udfordringer med at holde spildevandstallene inden for de tilladte værdier.

"Teknologisk set var anlægget ganske enkelt forældet," forklarer Waldemar Debowski, som siden 1993 har arbejdet som driftsleder på anlægget. "Belufterne stod for hele 80 % af vores energiforbrug og producerede kun meget lidt oxygen. Det var på ingen måde en optimal løsning."

"Byen fik EU-midler til at bygge et nyt anlæg og i 2013 vandt Budimex-Cadagua-konsortiet udbuddet. Ingeniørerne begyndte at designe et nyt anlæg til behandling af kemisk og biologisk affald. Men kravet om slamtankenes dybde (3,9 meter) var dog en udfordring ift. at bygge et energieffektivt beluftningsanlæg.

Spildevandsanlægget i Tomaszów Mazowiecki benytter et Grundfos Hydro MPC trykforøgeranlæg til procesvandet. "Jeg vælger Grundfos til alle mine projekter i Polen", udtaler Contract Manager Adam Bierut fra virksomheden Cadagua.

LØSNINGEN

Cadagua besluttede tidligt i designfasen, at Grundfos skulle levere både pumper, doseringsudstyr og trykforøgere, samt alt udstyr til bio-reaktorerne herunder beluftere, mixere og ventilatorer. Grundfos stod også for design af bio-reaktorerne, underleverancer og montage.

"Grundfos har været med i processen fra dag et, og spillede en proaktiv rolle i designet af anlæggets hjerte - bio-reaktorerne", forklarer Adam Bierut, Contract Manager, Cadagua. "Det er nemlig i reaktorerne, som Grundfos designede, at den vigtigt proces med at fjerne nitrogen og fosfor foregår".

"Grundfos anvendte simuleringsprogrammet Computational Fluid Dynamics (CFD) til at design de ideelle strømveje til bio-reaktorerne".

Nyt og gammelt. Cadagua ombyggede Tomaszów-spildevandsanlægget samtidig med at spildevandet fortsatte med at løbe ind fra byen. Det betød, at man måtte bygge en sektion af gangen. I forgrunden ses de nye tanke designet af Grundfos.

Resultatet

"Anlægget er et ud af meget få bio-rensningsanlæg i Polen, der kan sænke nitrogen-niveauet ned til 4-5 mg/l i udstrømningen og fosfor-niveauet ned til 0,4 mg/l," forklarer Adam Bierut. "Det viser, at udstyret og designet er perfekt bygget til at kunne varetage opgaven."

Driftsleder på anlægget, Waldemar Debowski, forklarer, at alene moderniseringen af ventilatorer og beluftningsanlæg har resulteret i et markant lavere energiforbrug og langt bedre værdier i det færdigbehandlede vand.

"Grundfos er uden tvivl vores vigtigste leverandør," udtaler Debowski.

Grundfos CFD-simuleringer som den ovenfor var med til at afgøre det optimale design af reaktortankene i Tomaszów-anlægget.

"Efter vi implementerede Grundfos-løsningen, faldt vores energiforbrug med 50%. For mig som tekniker og fagmand er det vigtigste resultat dog den ekstremt energieffektive beluftning, som gør, at jeg selv på varme dage let kan opretholde de rette værdier"

Den færdigbehandlede udstrømning fra anlægget ender i Pilica-floden, som er en af Vistula-flodens længste bifloder og som løber gennem et naturreservat kun 800 meter fra anlægget.

"Værdierne i det færdigbehandlede spildevand er faktisk bedre end værdierne i vandet fra floden," udtaler Debowski. "Med andre ord er vi med til at gøre vandet i Pilica-floden renere."

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.