Grundfos' historie

Dette er historien om gennemgribende innovation og en tro på det bedre siden 1945. Hvordan alt, hvad vi gør, er forankret i vores følelse af pligt og ansvar over for vores kunder og miljøet. Hvordan vi ved at respektere, beskytte og styrke vandets flow ser muligheden i hver eneste dråbe.

1940'erne

Da Poul Due Jensen ikke kunne finde en pumpe af tilstrækkelig kvalitet til at kunstvande et lokalt landbrug, udviklede han selv en i sin kælder. Efter blot fem år eksporterede han sine pumper til udlandet.

1944

En ny virksomhed
I 1944 grundlagde Poul Due Jensen en lille virksomhed i Bjerringbro ved navn "Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik" hjemme i kælderen i sin villa. Navnet "Grundfoss" var oprindeligt et produktnavn, men blev i 1960'erne synonymt med virksomheden. I 1967 fjernede man et "s", og navnet "Grundfos", som vi kender i dag, var en realitet.

1945

En ny retning
Poul Due Jensen og hans få ansatte beskæftigede sig i 1944 med smedearbejde, varme og sanitet. Men i 1945 modtog Poul Due Jensen en ordre på et lille automatisk vandværk, og da han ikke kunne finde en elektrisk pumpe af tilfredsstillende kvalitet, besluttede han sig for at udvikle en selv. Året 1945 markerer begyndelsen på virksomhedens pumpeaktiviteter og er derfor det år, der ligger til grund for Grundfos' jubilæer.

1946

Den første pumpe
I 1945 modtog Poul Due Jensen en ordre på et lille automatisk vandværk til et lokalt landbrug. Da han ikke kunne finde en pumpe af tilfredsstillende kvalitet, udviklede han sin første pumpe, Foss 1, der fik tilnavnet "grisen" på grund af sit design. Foss (rindende vand) var en stempelpumpe til lavt grundvand, bygget til at pumpe vand fra brønde i op til syv meters dybde. Det var en dobbeltvirkende pumpe, hvilket betød, at den pumpede vand både ved stemplets fremad- og tilbagegående bevægelse. Der blev i alt produceret og solgt 26 pumper af denne model.

1947

Første pumpe til dybt grundvand
Den første Dybfoss-pumpe blev produceret i 1947 og var en stempelpumpe til dybt grundvand, der var konstrueret til at pumpe vand fra brønde i mere end syv meters dybde.

1949

Eksporten begynder
Virksomheden havde siden starten solgt sine pumper til store dele af Danmark og begyndte i løbet af 1940'erne at se ud over landegrænserne. Den første eksport var en realitet i 1949, og importlandet var Norge. Andre lande fulgte snart efter, og den første udenlandske udstilling blev afholdt i Sverige i 1953.

grundfos-about-us-milestones-1944-a-new-company-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1945-a-new-direction-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1946-the-first-pump-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1947-first-pump-for-deep-groundwater-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1949-export-begins-wide-master

1950'erne

Virksomheden skifter navn til "Bjerringbro Pumpefabrik" og bruger for første gang Arkimedesskruen som logo. Centralvarmecirkulationspumper og de første pumper til brønde på mere end syv meters dybde lanceres.

1952

Flertrinspumpen
I 1952 startede produktionen af CP-centrifugalpumpen, som var den første Grundfos-pumpe, der brugte centrifugalpumpeteknologien. Stempelpumperne fra Grundfos havde meget høj kapacitet, men var tunge og havde et stort forbrug. Centrifugalpumperne var meget mindre og bestod for det meste af runde og cylindriske komponenter, hvilket gjorde det muligt at rationalisere produktionen. Stempelpumperne blev hurtigt erstattet af centrifugalpumper.

1953

Dybfoss TP introduceres
I 1953 introduceres Grundfos' første logo med bogstaverne B og P, en forkortelse for virksomhedsnavnet "Bjerringbro Pressestøberi". Logoet blev brugt de følgende år, da virksomhedsnavnet skiftede til "Bjerringbro Pumpefabrik". Men i 1955 forærede en medarbejder Poul Due Jensen en tegning af Arkimedes' vandskrue, som havde en bemærkelsesværdig lighed med indersiden af centrifugalpumpen CP. Siden da har vandskruen været symbolet på Grundfos og har i årenes løb været udformet på forskellige måder.

1955

Symbolsk virksomhedslogo
I 1953 introduceres Grundfos' første logo med bogstaverne B og P, en forkortelse for virksomhedsnavnet "Bjerringbro Pressestøberi". Logoet blev brugt de følgende år, da virksomhedsnavnet skiftede til "Bjerringbro Pumpefabrik". Men i 1955 forærede en medarbejder Poul Due Jensen en tegning af Arkimedes' vandskrue, som havde en bemærkelsesværdig lighed med indersiden af centrifugalpumpen CP. Siden da har vandskruen været symbolet på Grundfos og har i årenes løb været udformet på forskellige måder.

1959

VP 32 – den første cirkulationspumpe
Cirkulationspumpen VP 32 blev lanceret som en pumpe til centralvarmecirkulation og cirkulation af varmt brugsvand. Pumpen havde et rotorhylster af rustfrit stål og lejer af hårdmetal, som ikke blev slidt af de processer, der normalt foregår i et varmeanlæg. Lejesystemet var yderst driftssikkert, og nogle pumper af denne type er stadig i brug.

grundfos-about-us-milestones-1952-the-multistage-centrifugal-pump-wide-master
grundfos/grundfos-about-us-milestones-1953-dybfoss-bp-is-introduced-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1955-symbolic-company-logo-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1959-the-first-circulaor-pump-vp-32-wide-master

1960'erne

Virksomheden hedder nu "Grundfos". Innovative cirkulationspumper, dykpumper og endda produktionsanlæg tager form. Samfundsansvar og medarbejderudvikling bliver en prioritet.

1960

Første datterselskab
Det første datterselskab bliver grundlagt i den lille by Wahlstedt i Tyskland. Virksomheden var både salgs- og produktionsvirksomhed.

1962

Medarbejderuddannelse
I 1962 blev det besluttet at etablere en aftenskole for medarbejderne, da ekspansion og global handel blev mere og mere relevant. Den første uddannelse bestod af undervisning i forskellige sprog og matematik.

1965

Lancering af cirkulationspumpen VP 35
VP 35 svarede stort set til VP 32, men designet var fuldstændig ændret, og vægten var reduceret. Nyheden var den hydrauliske justeringsfunktion, som gjorde det muligt at "skrue ned for pumpen" ved hjælp af en intern bypass. Det gav flere fordele, for eksempel at det ikke var nødvendigt at beregne anlæggets modstand særlig præcist, og systemet kunne nemt ændres og udbygges.

1967

Dykpumper i rustfrit stål
SP-dykpumperne var et stort gennembrud, da de udelukkende var fremstillet af rustfrit stål. De bruges til at pumpe ufiltreret vand til vandforsyning, kunstvanding og grundvandssænkning. Brugen af rustfrit stål betød, at pumperne havde meget længere levetid, selv i aggressivt vand. SP-pumperne udfyldte en niche med stor efterspørgsel, da stempelpumperne for længst var forældede.

1968

Samfundsansvar
I 1968 åbnede Grundfos som den første private virksomhed i Danmark et beskyttet værksted for medarbejdere med særlige behov. Initiativet blev taget i 1964 og var et samarbejde mellem Grundfos, det lokale menighedsråd og det danske velfærdssystem.

1969

Opfindelse af produktionsmaskiner
Da der ikke kunne findes standardproduktionsmaskiner til masseproduktion af Grundfos-cirkulationspumper, begyndte Grundfos at udvikle og bygge sine egne produktionsmaskiner til cirkulationspumperne. Maskinen blev kaldt "karrusellen" og forarbejdede dele til cirkulationspumperne, hvilket var meget tidsbesparende.

grundfos-about-us-milestones-1960-first-subsidiary-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1962-employee-education-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1965-launch-of-the-vp-35-circulator-pump-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1967-submersible-pumps-in-stainless-steel-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1968-social-responsibilty-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1969-invention-of-production-machines-wide-master

1970'erne

Innovationen fortsætter i takt med, at der etableres vigtige produktlinjer, som vinder branchepriser. Poul Due Jensens søn Niels overtager tøjlerne og anerkender Grundfos' ansvar for at gøre verden til et bedre sted gennem energieffektivitet.

1971

Centrifugalpumper på linje – CR30
CR30 var verdens første flertrinspumpe. Det mest revolutionerende var, at tilgangen og afgangen var placeret på samme niveau på linje med hinanden. Pumpen kunne derfor installeres hvor som helst i et anlæg uden ændring af rørføringen, hvilket var en enorm installationsfordel. Ligesom flere andre Grundfos-konstruktioner er det i dag en branchestandard.

1973

Første oversøiske datterselskab
I 1973 blev Grundfos' første oversøiske datterselskab grundlagt i USA. Den officielle indvielse fandt dog først sted i 1976, hvor virksomheden havde fået bedre fodfæste på det nye marked.

1974

Produktion af dykmotorer
I slutningen af 60'erne begyndte Grundfos at udvikle sine egne dykmotorer, og i 1974 startede produktionen. Dykmotorerne var fremstillet af tyndt rustfrit stål for at undgå korrosion. Det betød, at motorerne var omkostningseffektive, da reparationer og udskiftninger var sjældne.

1975

Poul Due Jensen Fonden
I 1975 blev Poul Due Jensen Fonden stiftet af Poul Due Jensen og fik tildelt aktiemajoriteten i Grundfos. Fonden blev den nye ejer af Grundfos for at sikre nye investeringer og vækst i virksomheden.

1976

Introduktion af standardmotorer
Grundfos startede produktionen af egne standardmotorer. Samme år modtog den første standardmotor den danske pris for industridesign, ID-prisen.

1977

Jetpumpen JP introduceres
Før introduktionen af jetpumpen blev pumper normalt installeret et fast sted, hvorfra de kørte. Jetpumpen var en transportabel centrifugalpumpe udviklet og konstrueret til universelle applikationer såsom vandforsyning i mindre målestok, trykforøgning, bilvask, svømmebassiner, landbrug, væsketransport og industrianlæg. Fordelene omfattede nem og enkel installation, driftssikker og støjsvag drift og lang levetid. Jetpumpen var udstyret med en indbygget ejektor, hvilket gjorde den selvansugende, og den var en meget praktisk, effektiv og innovativ pumpe, som også indbragte Grundfos sin tredje ID-pris (dansk pris for industridesign) for sit innovative design.

1978

Den nye generation
I november 1977 døde Poul Due Jensen i en alder af 65 år. Hans søn Niels Due Jensen, som på det tidspunkt var 34 år, fik ansvaret for virksomheden. I 1978 blev Niels Due Jensen udnævnt til Head of Management.

grundfos-about-us-milestones-1971-centrifugal-pumps-go-inline-cr30-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1973-first-overseas-subsidiary-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1974-production-of-submersible-motors-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1975-the-poul-due-jensen-foundation-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1976-introduction-of-standard-motors-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1977-the-jet-pump-is-introduced-jp-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1978-the-new-generation-wide-master

1980'erne

Revolutionerende produktionsteknikker gør det muligt at specialfremstille pumper til kunderne, mens innovation inden for elektronik, computerprogrammer og solcellepumper driver vores vision om effektivitet.

1980

Elektronikudvikling
Produktionen af elektronik i Grundfos havde foregået siden 1970'erne, men med den globale fokus på klima og energibesparelser begyndte et nyt projekt at udvikle sig i 1980 – en frekvensomformer styret af en mikroprocessor.

1982

Soldrevne pumpeanlæg
I løbet af 1980'erne begyndte en bred interesse for klimaforandringer og bæredygtighed at manifestere sig over hele verden. Omkring 1980 begyndte Grundfos at undersøge mulighederne for en soldrevet pumpe, og da UNDP i 1980 lancerede en konkurrence om solpumpeanlæg, kom arbejdet for alvor i gang. I 1982 præsenterede Grundfos verden for deres soldrevne pumpeanlæg og vandt UNDP-konkurrencen.

1984

Den første spildevandspumpe – KP
Med lanceringen af den lille og praktiske KP-drænpumpe trådte Grundfos ind på spildevandsmarkedet. Pumpestatoren var indstøbt i kompositmateriale, og resten af pumpen var fremstillet helt af rustfrit stål. Pumpen var velegnet til mange forskellige formål, som involverede drænvand eller gråt spildevand, og den var meget nem at rengøre med håndværktøjer. KP-drænpumpen var den første af en lang række driftssikre spildevandspumper af høj kvalitet, som Grundfos introducerede i de følgende år.

Værktøjet CAPS til computerstyret produktvalg
Grundfos opfandt CAPS, verdens første pumpeberegningsprogram til kommerciel brug, som kørte på en "Apple 2"-computer.

1989

Grundfos er lig med kvalitet
I 1989 blev Grundfos A/S som den første pumpeproducent i verden certificeret i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001.

Grundfos bruger revolutionerende teknologi
Grundfos var den første pumpeproducent, der var i stand til at fremstille komplicerede former i kompositmateriale såsom specialpumpehuse til OEM-kunder ved hjælp af den såkaldte "kernesmelteteknologi". Grundfos var nu i stand til at producere specialfremstillede pumper meget mere effektivt og præcist.

grundfos-about-us-milestones-1980-electronics-development-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1982-solar-driven-pump-systems-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1984-caps-computer-aided-product-selection-tool-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1984-the-first-wastewater-pump-kp-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1989-grundfos-equals-quality-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1989-grundfos-uses-a-revolutionary-technique-wide-master

1990'erne

Verdens første intelligente pumpe lanceres sammen med banebrydende fremskridt inden for alt-i-en-pumpe- og motorteknologi. Vores tro på miljøansvar styrkes med ISO 14001-certificering.

1990

Teknologicentret
Teknologicentret blev etableret for at fortsætte det massive udviklingsarbejde inden for produktionsteknologi, optimering af produktionsprocesser og forskning i nye materialer og design.

1991

Den intelligente pumpe
Udviklingen af en mikrofrekvensomformer begyndte i midten af 80'erne. Den omfattende forskning og udvikling resulterede i lanceringen af X99 i 1991. X99 blev præsenteret i cirkulationspumpen UPE, som gjorde den til verdens første intelligente pumpe. X99 resulterede i enorme energibesparelser og var efterfølgende en integreret del af mange Grundfos-pumper.

1992

JetSub
Lanceringen af JetSub i 1992 var revolutionerende, da det var den første dykpumpe med indbygget elektronik indkapslet i motoren. På grund af mikrofrekvensomformeren X99 kunne pumpen nå en højere omdrejningshastighed, og pumpens mål kunne derfor reduceres, så den passede til en 3"-boring, samtidig med at den leverede samme ydelse som en traditionel pumpe.

1993

Introduktion af MGE-motoren
Grundfos var den eneste pumpeproducent, der producerede sine egne elektromotorer og sin egen elektronik. Med MGE-elektromotoren blev en mikrofrekvensomformer for første gang indbygget i en standardelektromotor som en integreret enhed. Det gør det muligt at hastighedsregulere pumper med varierende behov for flow og tryk, ventilatorer og andre applikationer, hvilket giver mulighed for store energibesparelser.

Business Development Center
BDC, der er forbundet med Teknologi- og udviklingscentret via en gangbro af glas, blev indviet. Alle forretningsrelaterede aktiviteter og afdelinger er nu placeret i denne futuristiske bygning.

JetpaQ – et kompakt alt-i-et-trykforøgeranlæg
JetpaQ var revolutionerende ved, at frekvensomformer, pumpe, tryksensor og beholder alle var indbygget i én integreret enhed. Trykket og vandflowet blev automatisk reguleret af den integrerede elektronik, og på grund af dens lille størrelse kunne den installeres næsten overalt.

1995

AP – den første kloakpumpe af rustfrit stål
Grundfos lancerede sin første kloakpumpe i rustfrit stål – AP-pumpen.

Den nye generation af MGE-motorer
Grundfos tog igen føringen inden for teknologi med en trefaset standardmotor med indbygget frekvensomformer, som også kunne justeres via en fjernbetjening.

Pumper med fjernbetjening
I 1995 introducerede Grundfos fjernbetjeningen R100, der gjorde det muligt at konfigurere, diagnosticere og servicere elektroniske pumper ved hjælp af en fjernstyret håndholdt enhed. Enheden kommunikerede med en lille printer, som udskrev vigtige pumpestatistikker. Det gjorde R100 helt unik inden for pumpeteknologien.

1996

Miljøansvar
Grundfos modtog den internationale miljøcertificering ISO 14001.

grundfos-about-us-milestones-1990-the-technology-center-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1991-the-intelligent-pump-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1992-the-jetsub-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1993-introduction-of-the-mge-motor-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1994-a-compact-all-in-one-booster-system-jetpaq-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1994-the-business-development-center-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1995-pumps-with-remote-control-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1995-the-first-stainless-steel-sewage-pump-ap-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1995-the-new-geneation-of-mge-motors-wide-master
grundfos-about-us-milestones-1996-environmental-responsibility-wide-master

2000'erne

Niels Due Jensen stopper som CEO, og det nye årtusind varsler en digital revolution både i samfundet og hos Grundfos. Der er masser af energibesparende innovationer, og bæredygtighed er i centrum ved introduktionen af vores "Innovation Intent".

2000

Den første digitale doseringspumpe
Grundfos lancerede sine første digitale doseringspumper. Det patenterede og revolutionerende trinmotorprincip gør det muligt for digitale doseringspumper at levere meget nøjagtige mængder af doseringsvæske.

Dosering bliver digital
Før Grundfos introducerede Digital Dosing, var det en langsom og vanskelig proces at ramme den nøjagtige dosis, der kræves for at gøre doseringssystemer økonomiske og sikre. Grundfos Digital Dosing introducerede helt nye driftsprincipper i membrandoseringspumper suppleret med direkte elektronisk digital styring fra betjeningspaneler med trykknapper.

2001

Indvielse af Poul Due Jensen Akademiet
Uddannelsen af Grundfos-medarbejdere begyndte tilbage i 1962 med indførelsen af en aftenskole og har i årenes løb udviklet sig. Med indvielsen af Poul Due Jensen Akademiet samlede man al uddannelse og læring på ét sted med helt nye undervisningsfaciliteter.

Be Think Innovate, branding og e-business
Brandingprojektet blev igangsat for at formidle essensen af de grundlæggende værdier til kunder, medarbejdere og andre partnere.
Målet var, at nuværende og fremtidige kunder skulle foretrække at handle med Grundfos, fordi de var bevidste om og værdsatte virksomhedens værdier. Et yderligere mål var, at medarbejderne skulle vælge Grundfos som arbejdsplads, fordi de var enige i værdierne og filosofien – og gerne ville være med til at opretholde og styrke dem. Be Think Innovate blev virksomhedens nye payoff.
Samtidig blev Grundfos' afdeling for e-handel etableret med det formål at styrke eksisterende partnerskaber ved at udvide vores eksisterende aktiviteter med elektroniske tjenester. Grundfos Extranet og WebCAPS er eksempler på projekter, som er blevet udviklet. Den nuværende e-handelsafdeling koncentrerer sig om "e-innovation", især inden for salg og marketing.

MAGNA – en kundetilpasset pumpe
Før introduktionen bidrog brugerfokusgrupper med en liste over de funktioner, de gerne ville se i en ny og godkendt cirkulationspumpe. Det resulterede i en pumpe med automatisk tilpasning til systemkarakteristika, natreduktion, brugervenligt betjeningspanel og andre funktioner, som kunderne krævede. Grundfos MAGNA var også udstyret med en permanentmagnet-motor, hvilket gav betydelige energibesparelser. Desuden blev konceptet med automatisk hastighedsregulering videreudviklet i Grundfos MAGNA, som var et gennembrud inden for avancerede cirkulationspumper i 2001, ligesom VP-pumpen var det i slutningen af 50'erne.

2002

SQFlex – fleksibel strømforsyning
SQFlex har fleksibel strømforsyning og er derfor ideel til fjerntliggende områder, hvor der enten ikke er nogen strømforsyning, eller hvor den er upålidelig. For eksempel kan pumpen drives af sol- eller vindenergi eller køre på en generator eller batterier. Ligesom de soldrevne anlæg, der blev udviklet af Grundfos i 80'erne, er SQFlex stort set vedligeholdelsesfri.

WebCAPS
Grundfos introducerede WebCAPS, det første online webbaserede pumpeberegningsprogram.

2003

Ny CEO uden navnet Due Jensen
Niels Due Jensen (søn af grundlægger Poul Due Jensen) overlod ansvaret til den første CEO, som ikke bar navnet Due Jensen: Jens Jørgen Madsen, der var hos Grundfos gennem hele sin 30-årige karriere. I løbet af sin karriere havde han været formand eller bestyrelsesmedlem i mere end 25 Grundfos-selskaber og tiltrådte som medlem af koncernledelsen i 1991. Jens Jørgen Madsen trådte tilbage som Group President den 30. november 2006.

SE1 og SEV – en ny generation af kloakpumper
Grundfos introducerede kloakpumperne SE1 og SEV, som også modtog ID-prisen for deres design.

2005

ALPHA Pro – den revolutionerende energibesparende pumpe
ALPHA Pro var den første lavenergipumpe baseret på en permanentmagnet-rotor og en indbygget mikrofrekvensomformer. Statoren var segmenteret, frekvensomformerstyringen var baseret på hussensorer, og produktionskapaciteten var begrænset. Automatisk styring sikrede, at pumpens tryk og flow konstant blev tilpasset de aktuelle behov. Pumpen justerede sig automatisk til sommer eller vinter, nat eller dag. ALPHA Pro banede vejen for lavenergipumper på verdensplan.

2006

Grundfos A/S modtager EFQM-prisen
Blandt 27 finalister vandt Grundfos A/S EFQM Excellence Award – Award Winner og EFQM Excellence Award – Prize Winner for Corporate Social Responsibility og EFQM Excellence Award – Prize Winner for People Development & Involvement.
Organisationen bag priserne er EFQM (The European Fund of Quality Management). Dets formål er at inspirere og hjælpe virksomheder over hele Europa med kvalitetsstyring). Dette skal i sidste ende føre til optimal kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, indvirkning på samfundet og forretningsresultater.

Grundfos NoNOx urea-doseringssystem
I 2002 begyndte Grundfos NoNOx A/S udviklingen af en doseringspumpe til SCR (Selective Catalytic Reduction) til kraftige dieselmotorer. SCR-processen fjerner de giftige nitrogenoxider (NOx) fra udstødningsgasserne ved at dosere en præcis mængde reduktionsmiddel – urea.

NoNOx-systemet var det første skridt for Grundfos inden for bilindustrien, og det blev lanceret i Europa i 2006 til Cummins Euro 4-applikationer.

2007

Carsten Bjerg bliver Group President

Carsten Bjerg tiltrådte som Group President efter Jens Jørgen Madsen. Han blev ansat i Grundfos i 1997 som Director of International Production. I 2000 blev Carsten Bjerg medlem af koncernledelsen med ansvar for produktion og logistik, forskning og teknologi, e-handel og kvalitet. I 2004 blev han udnævnt til Group Vice President, før han i 2007 blev CEO og Group President.

Grundfos BioBooster
Grundfos Biobooster blev introduceret i 2007 som et decentraliseret spildevandsrensningsanlæg. Teknologien gør det muligt for industriproducenter at rense spildevand på stedet. Det reducerer belastningen af kommunale spildevandsrensningsanlæg og minimerer behovet for store investeringer i infrastruktur. Anlægget er kompakt, har et minimalt CO2-aftryk og er lugtfrit, så det kan placeres i beboelsesområder.

2008

Innovation Intent
I 2008 introducerede Grundfos Innovation Intent, som fokuserer på den langsigtede innovationsindsats.
Fællesnævneren for Innovation Intent er at sætte bæredygtighed i højsædet, at være til stede for en voksende verden og gå forrest med nye teknologier – kort fortalt: Concern, Care, Create.

2009

Grundfos LIFELINK
Grundfos LIFELINK er en forretningsenhed med et socialt formål, som blev etableret med henblik på at udvikle bæredygtige vandanlæg, primært til landdistrikter i udviklingslande. Denne ordning er muliggjort af forskellige organisationer, som donerer anlægget til en landsby. Landsbyboerne betaler herefter for vandet med mobiltelefonen, og disse betalinger dækker vedligeholdelsen af anlægget. Det første anlæg blev etableret i Kenya i 2009.

grundfos-about-us-milestones-2000-the-first-digital-dosing-pump-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2001-a-customer-adapted-pump-magna-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2001-be-think-innovate-branding-and-ebusiness-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2001-inauguration-of-the-poul-due-jensen-academy-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2002-flexibility-in-power-supply-sqflex-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2003-a-new-generation-of-sewage-pumps-se1-and-sev-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2003-new-ceo-without-the-due-jensen-name-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2005-the-revolutionary-energy-saving-pump-alpha-pro-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2006-grundfos-nonox-urea-dosing-system-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2007-grundfos-biobooster-wide-master

2010'erne

Den ikoniske dykpumpe fejrer sit 50-års jubilæum, mens næste generation af cirkulationspumper og nye magnetmotorer er førende inden for effektivitet. Grundfos anerkendes i FN for sin indsats for at gøre vand og sanitet tilgængeligt for alle.

2010

Energibesparelser med ny motor
Grundfos lancerede sin første pumpe med permanentmagnet-motor, hvilket sikrede betydelige energibesparelser på op til 70 % sammenlignet med andre pumper af samme størrelse.

2012

En ny generation af cirkulationspumper
ALPHA2 og MAGNA3 kom på markedet.
Den nye ALPHA2 gav den højeste virkningsgrad af alle cirkulationspumper til private husstande i branchen med et EEI på 0,15-20 % EuP-benchmarkniveau. De nye funktioner, der er designet helt fra bunden, gør installation, styring og optimering nemmere end nogensinde.
MAGNA3 er mere end en pumpe. Det er et komplet program af intelligente cirkulationspumper med høj virkningsgrad til opvarmning, køling, jordvarmepumpeanlæg og varmtvandsapplikationer.

2013

Udvidelse i Ungarn
Grundfos indvier nyt anlæg i Székesfehérvár. Det avancerede anlæg er hjemsted for produktion, test og D&E, og det er det fjerde produktionssted i landet.

2014

Mads Nipper bliver ny CEO
Efter en lang og succesrig karriere hos LEGO bliver Mads Nipper ansat i Grundfos som ny Group President og CEO.

2015

Grundfos Olympics – større og bedre end nogensinde
1.200 Grundfos-medarbejdere fra 55 lande mødtes til Grundfos Olympics, som blev afholdt i Bjerringbro og omegn under mottoet "Teambuilding and Friendship".

FN's klimapris går til Grundfos
Grundfos vandt FN's prestigefyldte Momentum for Change Lighthouse Activity Award inden for kategorien ICT. Prisen blev tildelt for Lifelink-vandløsningen, der sikrer pålidelig og bæredygtig vandforsyning i udviklingslande.

grundfos-about-us-milestones-2010-energy-savings-with-new-motor-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2012-a-new-generation-of-circulators-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2013-expansion-in-hungary-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2014-mads-nipper-joins-as-new-ceo-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2015-grundfos-olympics-bigger-and-better-than-ever-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2015-un-climate-award-goes-to-grundfos-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2016-danish-water-technology-on-display-in-the-white-house-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2017-iconic-submersible-pump-celebrates-five-decades-wide-master
grundfos-about-us-milestones-2017-UN-wide-master

2020'erne

Efter 25 år hos Grundfos tiltræder Poul Due Jensen, barnebarn og navnebror til grundlæggeren, som CEO. Vi lover fortsat at sikre, respektere og styrke vandets flow.

2020

Poul Due Jensen bliver vores nye CEO
Afgørende for udnævnelsen er Poul Due Jensens globale erfaring, gode resultater, lederskabskvaliteter og værdier. Han har været en uvurderlig del af Grundfos siden årtusindskiftet, og siden 2015 har han været en central del af koncernledelsen.

2022

Grundfos i fjerde
Grundfos organiserer sig i fire divisioner med fuldt ansvar for at øge innovationen, gøre det lettere at gøre forretninger med Grundfos og blive et endnu bedre sted at arbejde, lære og vokse. Afdelingerne – Commercial Building Services, Domestic Building Services, Industry og Water Utility – udgør ét Grundfos, som er forenet af vores formål og værdier.

Lær Grundfos endnu bedre at kende

Du har udforsket historien, og nu har du mulighed for at lære os bedre at kende. Læs om Grundfos Fonden, mød de mennesker, vi arbejder sammen med, og se, hvor det er muligt at besøge vores anlæg.