Vi vil gerne have indflydelse på vand- og energidagsordenen

Gennem medlemskaber i talrige nationale, regionale og globale organisationer er Grundfos aktivt engageret i at drøfte og forbedre løsninger på vand- og klimaspørgsmål over hele verden. Sammen tror vi på, at vi kan styrke vores viden og øge vores positive indflydelse som betroede partnere for politiske interessenter og en førende stemme i samfundet.

Vi er medlem af ...

Nedenfor har vi angivet nogle af vores nøglemedlemskaber inden for vand og energi.

Euro Heat & Power

Som partnervirksomhed og bestyrelsesmedlem i Euroheat & Power er Grundfos en del af et unikt netværk af fjernvarmeforeninger og fagfolk, der forbinder industrielle aktører, beslutningstagere og den akademiske verden i en fælles indsats for at fremme bæredygtig opvarmning og køling.

European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE)

Som bestyrelsesmedlem i European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings arbejder Grundfos sammen med de europæiske institutioner om at hjælpe Europa med at bevæge sig hen imod effektiv energiudnyttelse i bygninger og dermed bidrage til EU's mål om jobskabelse, energisikkerhed og bæredygtighed.

Europump

Europump, den europæiske sammenslutning af pumpeproducenter, repræsenterer mere end 450 virksomheder og 16 nationale foreninger, herunder Grundfos. Som medlem af rådet støtter Grundfos aktivt Europump i at være den europæiske pumpeindustris førende stemme og styrke dens bidrag til samfundet.

Global Business Alliances

Som medlem af Global Business Alliance (GBA) arbejder Grundfos aktivt for en åben økonomi, der giver internationale virksomheder mulighed for at investere i USA. GBA er vokset til at repræsentere mere end 200 større internationale virksomheder med betydelige amerikanske aktiviteter, som sikrer over syv millioner kvalitetsjobs i USA.

Water Europe

Grundfos er medlem af Water Europe, en medlemsbaseret platform, som blev stiftet af Europa-Kommissionen i 2004. Siden da er medlemstallet og aktiviteterne vokset og har udviklet sig i tråd med ambitionen om at repræsentere hele værdikæden af vand og sikre intelligent udnyttelse af vand i Europa.

Synergi

Som stiftende medlem af Synergi arbejder Grundfos for en mere intelligent og effektiv energianvendelse i Danmark og for at sætte energieffektivitet på den politiske dagsorden.

European Heat Pump Association

European Heat Pump Association (EHPA) repræsenterer hovedparten af den europæiske varmepumpeindustri, herunder Grundfos. Det centrale mål er at øge bevidstheden om og sikre korrekt anvendelse af varmepumpeteknologi på det europæiske marked for beboelse, erhverv og industri.

European Heating Industry

European Heating Industry samler virksomheder, som er førende inden for produktion af effektive varmeanlæg. Som medlem støtter Grundfos deres hovedmål, hvilket er at fremme effektive, intelligente og vedvarende varmeløsninger i hele Europa.

American Council for an Energy-Efficient Economy

Grundfos er medlem af The American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), der sigter mod at skabe en levende og retfærdig økonomi – en, der bruger energien mere produktivt, reducerer omkostningerne, beskytter miljøet og fremmer sundhed, sikkerhed og velvære for alle.