Explore NEXT

Vær med til at skabe
fremtidens energieffektive
pumpeløsninger til HVAC-
og vandsystemer

Energieffektivitet er nøglen til den grønne omstilling 

Energipriserne stiger. og klimaforandringerne skal bekæmpes. Og en af de største muligheder for at tackle begge problemer findes i de bygninger, vi bor, arbejder og tilbringer det meste af vores tid i. Her er nogle af de mest afgørende udfordringer, vi står over for – og vi har brug for din hjælp til at løse dem.

Udfordringerne

Ineffektive varmeanlæg og manglende udskiftning af ineffektive pumper er en del af de energiudfordringer, vi står over for.  Med din konkrete markedsindsigt og vores viden om produktinnovation har vi de bedste forudsætninger for at komme hurtigere i mål med at skabe løsninger, der reducerer energiforbruget, øger effektiviteten og skaber mere bæredygtige HVAC- og vandsystemer.

Nedenfor kan du læse om flere af udfordringerne - i tal, der taler deres tydelige sprog. 

40% af Europas samlede energiforbrug stammer fra bygninger, og det anslås, at op mod 97% af bygningerne i Europa skal renoveres for at opnå bedre energieffektivitet. 1

Ved at ændre udformningen, installationen og driften af HVAC- og vandløsninger vil vi potentielt kunne opnå en energibesparelse på hele 53,5 TWh i Europa.

34 millioner borgere i Europa betegnes som energifattige. Det betyder, at de ikke har råd til at vælge den grønne løsning, der vil sikre dem en lavere energiregning. 2 3

Energieffektivitet er afgørende for lige adgang til grøn energi i fremtiden. 

10-20% mindre effektive HVAC-installationer pga. manglende værktøjer/mulighed for at idriftsætte og indregulere ved hjælp af fx apps og andre digitale værktøjer.7

Udvikling af innovative værktøjer vil hjælpe dig og dine kunder med at opnå større energieffektivitet.

63% af den energireduktion, der er nødvendig for at blive klimaneutral, kræver, at vi alle ændrer adfærd og vaner - at vi gør tingene bæredygtigt. 8

At blive klimaneutral inden 2050 kræver radikale adfærdsændringer og udbredt energieffektivitet med hensyn til bygningers HVAC- og vandløsninger.

Hvordan kan vi løse udfordringerne i fællesskab? 

Når det gælder den grønne omstilling inden for HVAC- og vandanlæg, er den skinbarlige sandhed, at det går alt for langsomt. Energieffektivitet kan potentielt spille en afgørende rolle i omstillingen til et samfund, hvor vi forbruger mindre og ikke lader energi gå til spilde.

Men hvordan fremskynder vi udviklingen? Forestil dig, at alle de bedste hjerner i branchen samarbejder – så er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå. Vi ønsker at skabe innovation sammen med vores kunder for at løse de udfordringer, vi står over for – og hvis det lykkes, vil vi være i stand til at spare hele 53,5 TWh energi inden 2030.

Derfor har Grundfos inivteret installatører og ingeniører fra hele Europa til at deltage i Explore NEXT-eventet, hvor vi over to dage sammen vil udforske, udfordre, lære og dele ideer, der kan skubbe HVAC- og vandsystemer ind i fremtiden!

Hvad bringer fremtiden?

Vi står over for store udfordringer, som skal tages alvorligt og  løses. Heldigvis ligger der i situationen også et stort potentiale for at udvikle banebrydende løsninger, som kan have afgørende betydning for fremtiden.

Hos Grundfos fortsætter vi derfor med fx at udvikle prototyper, der kan hjælpe os med at finde nye energimuligheder og spare 53,5 TWh energi inden 2030. 

Vil du holde dig opdateret, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev nedenfor.

Gratis viden?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig orienteret om Grundfos' seneste løsninger og pumpeviden.