Intelligente bygninger

For at opnå energieffektive bygninger skal data om den nuværende bygningsperformance være tilgængelig og anvendelig, så nødvendige ændringer og tilpasninger kan sikre en grønnere bygningsprofil til gavn for brugere og miljø.

    

BuildingConnect: overvågning af HVAC-anlæg

BuildingConnect styrer og drifter varmeanlæg i mindre kommercielle bygninger som skoler og hoteller, hvor der er fokus på driftsoptimering og energibesparelser. BuildingConnect overvåger og optimerer driften af både pumper, energimålere, varmevekslere og ventiler, og giver automatisk besked, når der opstår uhensigtsmæssigheder. På den måde undgår du at bruge ressourcer og kostbar tid på at tjekke problemerne onsite.

Building Analytics: beslutninger baseret på data

BuildingAnalytics er et analyseværktøj, du kan integrere med eksisterende Building Management-systemer. Ved hjælp af den cloud-baserede analysemotor oversættes tusinder af rådata til rapporter og indsigter, du kan bruge til at træffe beslutninger om din forretning på. Du kan definere rapporter på op til 12 områder, du vil holde øje med – fx bæredygtighed, investeringer eller vedligeholdelsesomkostninger.

MIXIT: byg blandesløjfer på den halve tid

Traditionelle blandesløjfer består af mange komponenter, der skal fungere optimalt som en samlet løsning. Det er både besværligt og tidskrævende at dimensionere hver komponent korrekt og vælge det anlægsdesign, der passer bedst til applikationen.

Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning, der kan anvendes til både varme- og køleapplikationer, består af kun to komponenter: MIXIT-enheden og en MAGNA3 cirkulations-pumpe. Det betyder blandt andet, at installation og idriftsættelse kan klares på den halve tid!