Artikel

Energieffektivitet er nøglen til mere bæredygtige erhvervsbygninger

Det er essentielt, at vi ændrer den måde, vi bygger og driver vores bygninger på. Bygninger står nemlig for en stor del af det globale energiforbrug – faktisk bruger de fleste bygninger mellem 20 og 50% mere energi end nødvendigt. Og det gælder endda også nybyggeri og nyrenoverede bygninger.

Men det tror vi på, at vi kan ændre. Vi mener, at der stadig er et enormt potentiale for at spare energi i bygninger. Det begynder alt sammen med intelligente løsninger, som muliggør mere energieffektive HVAC- og vandanlæg og øger bæredygtigheden.

Energieffektivitet er afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid

Som vores administrerende direktør Bent Jensen udtrykker det, kan vi kun opnå en grøn energiomstilling, hvis vi reducerer vores energiforbrug. Og ifølge Det Internationale Energiagentur er energieffektivitet det bedste brændstof i kampen mod klimaforandringer.

De løsninger, vi har brug for, findes allerede i dag. Vi skal blot i gang med at implementere dem i stor skala i bygninger over hele verden.

De fleste bygninger, herunder nybyggeri, bruger 20-50% mere energi end nødvendigt.

Grundfos er den første leverandør af vandløsninger i verden, der har fået valideret sit SBTi-mål.

Vi skaber reelle fremskridt gennem samarbejde

Vi tror på, at der er et kæmpe energieffektiviseringspotentiale, og vi er stolte af at være den første leverandør af vandløsninger i verden med et godkendt SBTi-mål.

Vi arbejder på at udfase traditionelle pumper med fast hastighed og bevæger os over i energieffektive E-pumper med frekvensomformer, så pumperne kun kører, når der er brug for det. 

Dette er blot et af tiltagene i vores innovationskøreplan – men vi kan ikke gøre det alene. Derfor samler vi bygningsejere, designere, konsulenter, entreprenører, operatører og leverandører.

Se filmen, og hør mere om, hvordan vi kan arbejde sammen om at spare en stor del af den energi, der går til vand- og HVAC-anlæg i mange bygninger, uden at nogen vil lægge mærke til det.

Interesseret i et Energy Check?

Bestil et Energy Check hos os i dag. Vi arbejder hurtigt, og du har ofte den endelige rapport inden for blot to uger. Vi tilbyder et opfølgningsmøde, hvor vi drøfter resultaterne i rapporten og vurderer mulighederne for yderligere energioptimering.